On the safe side

Turvallisuuden puolesta

Me DEKRAlla teemme työtä turvallisen toiminta- ja elinympäristön eteen. Tehtävänämme on huolehtia, että kaikki toimii oikein, sovittujen normien mukaan. Huolehdimme siitä että perusturvallisuus sekä hyväksynnät ovat kunnossa.

Asiantuntija vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa

Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme pääsemään tavoitteisiinsa. Teemme  laitteiden valmistajille ja käyttäjille painelaitteiden, sähkölaitteistojen,  palonilmaisulaitteistojen ja sammutuslaitteiden tarkastuksia ja arviointeja sekä ainetta rikkomatonta (NDT) ja materiaalien rikkovaa testausta (DT). Teräsrakenteiden valmistajille teemme CE -merkinnän edellyttämiä kantavien teräsrakenteiden suoritustason arviointeja.

Edistämme toimillamme laitteiden ja rakenteiden turvallisuutta, tuottavuutta, käyttövarmuutta sekä ympäristöystävällisyyttä.

DEKRA sai Säteilyturvakeskuksen hyväksynnän auktorisoiduksi tarkastuslaitokseksi

Lue lisää >>

Ajankohtaista

Töihin dekralle

Voimakkaan tilauskantamme kasvun vuoksi tarvitsemme lisää tarkastusalan ammattilaisia.

Lue lisää...