Tarkastuspalveluja kiinteistöille

Automaattisten palonilmaisu- ja sammutuslaitteistojen, sekä sähkö- ja painelaitteiden tarkastukset

DEKRA Industrial Oy on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valtuuttama tarkastuslaitos. Teemme kiinteistöjen pelastustoimen laitteiden lakisääteiset tarkastukset kokonaisvaltaisesti ja vuosien kokemuksella.
 
Kiinteistön kokonaisvaltainen tarkastuspalvelusopimus voi sisältää palo- ja pelastustoimen laitteistojen, sekä sähkö- ja painelaitteiden lakisääteiset tarkastukset.
 

Kiinteistöjen lakisääteiset tarkastukset

Automaattisten palonilmaisu- ja sammutuslaitteistojen, sekä sähkö- ja painelaitteiden tarkastukset, ovat tärkeä osa kiinteistön paloturvallisuutta ja riskienhallintaa. Kiinteistön laitteistojen säännöllisillä tarkastuksilla sekä huollolla edistetään laitteiden toimintavarmuutta, hallitaan riskejä, sekä ennakoidaan kustannuksia. Toimintavarma ja käyttötarkoitukseensa sopiva laitteisto on myös paras turva vahingon sattuessa.
 
Automaattisten palonilmaisu- ja sammutuslaitteistojen tarkastuspalvelut
  • Käyttöönottotarkastukset
  • Määräaikaistarkastukset
  • Suunnitelmien tarkastukset
  • Vaatimustenmukaisuuden arvioinnit
  • Sprinklerilaitteistojen vesilähdemittaukset.
 
DEKRAlaisilla on pitkä kokemus pelastustoimen laitteistojen tarkastuksista. Mikäli toimintamme ei ole entuudestaan tuttua, niin tulemme mielellämme tapaamaan ja kertomaan palveluidemme sisällöstä ja kustannuksista. Yksilöllinen, kunkin asiakkaan palvelutarpeen mukainen tarkastuspalvelusopimus on kustannustehokkain ja paras tapa hallita kiinteistöjen tarkastustarpeita kokonaisvaltaisesti.
 

Yhteydenotot:

Antti Ruohomäki (Tampere) puh. 050-555 7736, antti.ruohomaki@dekra.com
Petri Mononen (Vantaa) puh. 040-480 6001, petri.mononen@dekra.com