ISO 9001

Maailman tunnetuin laatustandardi

ISO 9001 on tunnetuin kansainvälinen johtamisjärjestelmä ja laatustandardi. Sertifikaatti on todistus organisaation tavoitteesta varmistaa laatu jokaisessa prosessissa, toiminnassa sekä ajattelumallissa. 

Jatkuvaa kehitystä

Järjestelmä sopii kaiken kokoisille organisaatioille ja siihen voidaan yhdistää joustavasti eri standardeja sekä laatujärjestelmiä. Järjestelmä auttaa kartoittamaan ja arvioimaan yritystoiminnan ja siihen liittyvien prosessien riskejä sekä minimoimaan niitä. Se on lisäksi toimiva työkalu laajempien kokonaisuuksien hahmottamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.
 
ISO 9001 on yrityksen jatkuva prosessi, järjestelmällinen lähestymistapana laadunhallintaan, asiakaskeskeisyyteen ja optimaaliseen kustannusrakenteeseen. Samalla se on myös eteenpäin vievä kannustin jatkuvan suorituskyvyn ja laadun parantamiseen.

DEKRA - asiantuntija laadunhallinnassa

Toimimme puolueettomana ja riippumattomana kolmantena osapuolena sekä organisaation tukena jatkuvassa prosessissa. Säännölliset arvioinnit tukevat, ylläpitävät ja varmistavat, että yrityksen johtamisjärjestelmä kehittyy koko ajan.
 
DEKRA on yksi kokeneimmista sertifiointiorganisaatioista Euroopassa ja maailmalla. Tarkastajamme työskentelevät kansainvälisten standardien parissa ympäri maailmaa ja takaavat niiden yhdenmukaisen soveltamisen. 

ISO 9001 Metallituotteiden valmistajille

DEKRA on keskittynyt Suomessa metallien ja niistä valmistettujen tuotteiden tarkastukseen, arviointiin ja sertifiointiin.Teemme tarvittavat ISO 9001 arvioinnit ja sertifioinnit metallituotteiden valmistajille. Lue lisää >>

Yhteyshenkilöt:

  • Anssi Rissanen 044 7376 835

 

Sähköposti: sertifiointi@dekra.com