Kantavien metallirakenteiden suoritustason arviointi

DEKRAn arviointipalvelu tekee tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan (FPC) arvioinnin ja myöntää sertifikaatin tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuudesta.

Sertifikaatin myötä yritys voi laatia suoritustasoilmoituksen ja kiinnittää tuotteeseen CE-merkinnän. 

Rakennustuoteasetus (CPR) ja CE-merkintä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymä asetus (305/2011) edellyttää CE-merkintää, kun tuote kuuluu harmonisoidun standardin soveltamisalaan.
Standardit EN 1090-1 ja EN 13084-7 ovat harmonisoituja (standardit ovat julkaistu Euroopan Unionin virallisessa lehdessä) ja ko. standardien soveltamisalojen tuotteille vaaditaan suoritustasoilmoitus (Dop) ja CE- merkintä, kun ne saatetaan markkinoille Suomessa tai muualla EU- maissa.
 
EN 1090-1 ja EN 13084-7 standardin mukaisen CE-merkinnän kiinnittämisen edellytyksenä on ilmoitetun laitoksen tekemä tehtaan ja sisäisen laadunvalvontajärjestelmän hyväksyntä ja valvonta.
 

Todistus tehtaan sisäisestä laadunvalvonnasta edellyttää:

 
Yrityksellä on kyseessä olevan standardin mukainen toiminnassa oleva, kirjallinen kuvaus tehtaan sisäisestä laadunvalvonnasta (FPC eli Factory Production Control).
• Yritys on ottanut FPC järjestelmän käyttöön
• Ilmoitettu laitos on arvioinut yrityksen tehtaan ja FPC järjestelmän toimivuuden ko. standardien vaatimusten mukaisesti.
 
Ennen tuotteen saattamista markkinoille yrityksen tulee laatia tuotteesta suoritustasoilmoitus (DoP) ja kiinnittää tuotteeseen Ce- merkintä. ” CE-merkintä on kiinnitettävä rakennustuotteeseen tai siihen kiinnitettyyn etikettiin näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi. Jos tämä ei tuotteen luonteen vuoksi ole mahdollista tai perusteltua, se on kiinnitettävä pakkaukseen tai mukana oleviin asiakirjoihin.” (CPR 9. artikla)

 

Tarjoamme valmistajille ilmoitetun laitoksen palveluja: 
 
  • tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastukset
  • sertifikaatti tehtaan sisäisen laadunvalvonnasta
  • tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta

 

Seuraavat dokumentit ovat saatavilla pyynnöstä: 
 
  • Sertifioinnin sopimusehdot
  • Sertifiointihakemus
  • Sertifiointiohjelma

 

Yhteyshenkilöt:

  • Anssi Rissanen 044 7376 835

 

Sähköposti: sertifiointi@dekra.com