Kantavien metallirakenteiden suoritustason arviointi

DEKRAn arviointipalvelu tekee tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan (FPC) arvioinnin ja myöntää sertifikaatin tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuudesta.

Sertifikaatin myötä yritys voi laatia suoritustasoilmoituksen ja kiinnittää tuotteeseen CE-merkinnän. 

 

Rakennustuoteasetus (CPR) ja CE-merkintä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymä asetus (305/2011) edellyttää CE-merkintää, kun tuote kuuluu harmonisoidun standardin soveltamisalaan.

Harmonisoidun EN 1090-1 standardin soveltamisalaan kuuluvat kantavat teräs- ja alumiinirakenteet. Ko. tuotteet on oltava CE- merkittyjä, kun ne saatetaan markkinoille Suomessa tai muualla EU- maissa.

EN 1090-1 standardin soveltamisalaan kuuluvat rakennustuotteet (tuote tai tuotejärjestelmät), joista voidaan valmistaa mm. sillat, mastot, tornit, siilot ja erilaisten rakennusten rungot. Katso EN 1090-1 standardin soveltamisalan tulkinta Euroopan Komission FAQ palstalta.

 


CENin Tekninen Raportti EN 1090-1 soveltamisalasta on julkaistu 31.1.2017.
Raportin numero on CEN/TR 17052:2017 ja on ostettavissa esim. SFS:n www sivuilta.


 

Rakennustuotteiden perusominaisuudet on osoitettava CE-merkinnällä, jos rakennustuotteelle on olemassa eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi ja kun ko. standardin siirtymäaika on mennyt umpeen. Teräskokoonpanojen harmonisoidun standardin (SFS-EN 1090-1) siirtymäaika päättyi 1.7.2014.

EN 1090-1 standardin mukaisen CE-merkinnän kiinnittämisoikeuden edellytyksenä on tehtaan ja sisäisen laadunvalvontajärjestelmän hyväksyntä ja valvonta.

 

Todistus tehtaan sisäisestä laadunvalvonnasta edellyttää:

 

 • Yrityksellä on standardin SFS-EN 1090-1 mukainen toiminnassa oleva, kirjallinen kuvaus tehtaan sisäisestä laadunvalvonnasta (FPC eli Factory Production Control)
 • Yritys on ottanut FPC järjestelmän käyttöön
 • Ilmoitettu laitos on arvioinut yrityksen tehtaan ja FPC järjestelmän toimivuuden standardien SFS-EN 1090-1 vaatimusten mukaisesti, ottaen huomioon myös SFS-EN 1090-2 tai SFS-EN 1090-3 standardien vaatimukset.

 

Ennen tuotteen saattamista markkinoille yrityksen tulee laatia tuotteesta suoritustasoilmoitus (DoP) ja kiinnittää tuotteeseen Ce- merkintä. ” CE-merkintä on kiinnitettävä rakennustuotteeseen tai siihen kiinnitettyyn etikettiin näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi. Jos tämä ei tuotteen luonteen vuoksi ole mahdollista tai perusteltua, se on kiinnitettävä pakkaukseen tai mukana oleviin asiakirjoihin.” (CPR 9. artikla)

 

Tarjoamme valmistajille ilmoitetun laitoksen palveluja: 
 
 • tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastukset
 • sertifikaatti tehtaan sisäisen laadunvalvonnasta
 • tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta

 

Seuraavat dokumentit ovat saatavilla pyynnöstä: 
 
 • Sertifioinnin sopimusehdot
 • Sertifiointihakemus
 • Sertifiointiohjelma

 

Yhteyshenkilöt:

 • Mari Mikkonen 040 4879 390
 • Anssi Rissanen 044 7376 835

 

Sähköposti: sertifiointi@dekra.com

pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher peuterey outlet peuterey outlet peuterey outlet peuterey outlet peuterey outlet peuterey outlet moncler outlet woolrich outlet