Painelaitteet

Tavoitteellista yhteistyötä

DEKRA Industrial Oy tekee lakisääteisiä painelaitteiden tarkastuksia.

Tarkastustoiminta ei ole pelkästään lakien noudattamista. Toiminnalla varmistamme turvallisuuden, laadun ja ympäristöystävällisyyden toteutumista. Tarkastustyömme perusta on tavoitteellinen yhteistyö, joka tähtää asiakkaamme liiketoiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen.
 
DEKRA Industrial Oy tekee painelaitteiden, säiliöiden, putkistojen ja mekaanisten laitteiden tarkastuksia ja vaatimustenmukaisuuden arviointeja. Toimimme prosessi-, ydinvoima- ja kemianteollisuuden, energiatalouden sekä rakentamisen laitteisiin ja järjestelmiin liittyvissä vaatimustenmukaisuuden arvioinneissa, teknisissä tarkastuksissa, kunnon ja kunnonvalvontajärjestelmien arvioinneissa.

Euroopassa  markkinoille saatettavat painelaitteet on CE-merkittävä. Painelaitedirektiivin noudattamisella varmistetaan, että turvallisuusvaatimukset täyttyvät ja vaatimustenmukaisuuden arviointi on tehty Eurooppalaisten vaatimusten mukaisesti. 

 

Tarkastusoikeudet sisältävät esimerkiksi:

 • Painelaitedirektiivin (PED) ja kuljetettavien painelaitteiden direktiivin (TPED) mukaiset ilmoitetun laitoksen tehtävät
 • TUKESin hyväksymänä tarkastuslaitoksena sisältäen mm. käytössä olevien painelaitteiden tarkastukset sekä vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden tarkastukset ja hyväksynnät
 • Säteilyturvakeskuksen hyväksymänä ydinlaitosten painelaitteiden ja muiden mekaanisten laitteiden ja rakenteiden tarkastukset
 • TRAFIn valtuuttamana alusten painelaitteiden tarkastukset
 • H-moduulin mukainen arviointi. Sitä varten seuraavat dokumentit ovat pyynnöstä saatavilla: Sopimusehdot, hakemus, arviointiohjelma sekä arvioitujen tuotteiden luettelo.
 • Hitsausmenetelmien ja hitsaajien pätevöittäminen. Sitä varten seuraavat dokumentit ovat pyynnöstä saatavilla: Sopimusehdot, hakutiedot sekä pätevöintiohjelma

 

Yhteyshenkilöt:

Painelaitteet yleensä:
 • Jyrki Penttilä +358 500 730 378

 

Ilmoitettu laitos, PED:
 • Kari Palsamäki +35840 761 9824
 • Itä-Suomi: Juha Kannelniemi +358 400 759 589
 • Etelä-Suomi: Kari Palsamäki +358 40 761 9824
 • Länsi-Suomi: Jyrki Penttilä +358 500 730 378 (Timo Mielonen +358 40 507 4103 komennuksella)
 • Pohjois-Suomi: Juha Nurro +358 44 786 6493

 

Painelaitteiden määräaikaistarkastukset:
 • Jyrki Penttilä +358 500 730 378
 
VAK/ADR ja varmennus
 • Antti Hirvonen +358 50 320 1757

 

TLJ -arviointi:
 • Pekka Tarvainen +358 44 737 6765

 

Käytönvalvojien pätevyyskirjat:
 • Juha Kannelniemi +358 400 759 589
 • Jyrki Penttilä +358 500 730 378

 

Kunnonvalvontajärjestelmien arviointi, riskiperusteiset tarkastukset: 
 • Kari Palsamäki +358 40 761 9824