Pelastustoimen laitteistot

Palonilmaisulaitteistojen ja automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastuspalvelut

DEKRAn pelastustoimen tarkastustoiminta toteaa ja vahvistaa laitteistojen turvallisuuden ja toimintavarmuuden. Tarkastustoiminnalla kehitämme ja parannamme kiinteistöjen palo- ja pelastustoimenjärjestelmiä. Paloturvallisuuden ylläpitäminen vaatii säännöllisiä tarkastuksia sekä huoltoa.

Turvallisuus

Automaattiset palonilmaisu- ja sammutuslaitteistot, sekä sähkölaitteistojen tarkastukset, ovat tärkeä osa paloturvallisuutta. Tarkastustoiminta lähtee asiakkaan tarpeista, mutta on myös lakisääteistä.  

Laitteistojen säännöllisillä tarkastuksilla sekä huollolla minimoidaan ja hallitaan riskejä, toimintavarma ja käyttötarkoitukseensa sopiva laitteisto on paras turva vahingon sattuessa. 

Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos

DEKRAn palveluilla on pelastustoimen laitteiden tarkastuksiin vaadittavat viranomaishyväksynnät (FINAS akkretointi). Tarkastustuloksien luotettavuus, puolueettomuus sekä riippumattomuus ovat meille tärkeitä arvoja joista emme tingi.

DEKRA on enemmän

Olemme täyden palvelun talo, samalla oven avauksella suoritamme auktorisoidut palo- ja pelastustoimen-laitteistojen sekä asiaan liittyvien sähkölaitteistojen tarkastukset. 

 • Käyttöönottotarkastukset
 • Määräaikaistarkastukset
 • Tarkastustodistukset
 • Suunnitelmien tarkastukset
 • Vesilähdemittaukset
 • Vaatimustenmukaisuuden arvioinnit

   

Käyttöönottotarkastus

Käyttöönottotarkastus on kolmannen osapuolen tekemä uuden, uusitun, laajennettavan tai muutetun palonilmaisulaitteiston tai automaattisen sammutuslaitteiston tarkastus. Käyttöönottotarkastus on tehtävä ennen loppukatselmusta, laitteistolla suojatun rakennuksen tai sen osan käyttöönottoa.

Käyttöönottotarkastuksessa todetaan että laitteisto on suunnitelmien mukainen ja toimintakuntoinen. Tarkastus tehdään riittävässä laajuudessa ja pistokokein, tarvittaessa myös asennustyön aikana eri rakennusvaiheissa. Käymme läpi että laitteisto vastaa tilojen rakennusluvan mukaista käyttötarkoitusta, ja että suunnittelu ja asennukset ovat annettujen vaatimuksien mukaisia.

Määräaikaistarkastus

Määräaikaistarkastuksessa tarkastetaan laitteiston toimintakyky ja soveltuvuus kohteessa tarkastushetkellä. Lisäksi tarkastetaan:

 • laitteistolle on laadittu ylläpitotoimenpiteet dokumentoiva kunnossapito-ohjelma, ja että sen mukaiset toimenpiteet on tehty

 • laitteiston käytön ja hoidon kannalta tarpeelliset välineet, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä
   

Määräaikaistarkastusväli vuosina 

Tarkastustodistus

Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksesta annetaan kiinteistön omistajalle, haltijalle tai muulle sen edustajalle tarkastustodistus. 

HUOM! Kiinteistössä tulee säilyttää käyttöönottotarkastuksen sekä kahden edellisen määräaikaistarkastuksen tarkastustodistukset.

Pätevyydet

Yhtiömme on TUKESin hyväksymä valtuutettu tarkastuslaitos ”Laki pelastustoimen laitteista” 10/2007 mukaisiin palonilmaisu- ja automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastuksiin.

Toiminnallamme on FINAS-akkreditointi. FINAS (Finnish Accreditation Service) on kansallinen ja lakiin perustuva Työ- ja elinkeinoministeriön alainen akkreditointielin, joka toteaa kansainvälisin kriteerein tarkastuslaitoksen pätevyyden.

Yhteystiedot

Tuomo Heinonen, +358 400 980 790
sähkö- ja palonilmaisulaitteistot, Etelä-, Keski-, ja Itä-Suomi

Antti Ruohomäki, +358 50 555 7736
sähkö- ja palonilmaisulaitteistot, Länsi-Suomi ja Pohjanmaa

Juha Niskanen, +358 50 371 6720
palonilmaisulaitteistot, Itä-Suomi, Kainuu

Petri Mononen, +358 40 480 6001
tarkastuspäällikkö, automaattiset sammutuslaitteistot, Vantaa

Reijo Suikkari, Vantaa, +358 45 605 0053
sammutuslaitteistot

Sähköposti: etunimi.sukunimi@dekra.com