Rikkomaton aineenkoetus - NDT

DEKRA Industrial Oy on Suomen johtava rikkomattoman aineenkoetuksen osaaja.

Rakenteiden ja tuotteiden elinkaaren mittainen laadunvalvonta pitää pyörät pyörimässä. Metallirakenteiden laatua voidaan tarkkailla ainetta rikkomatta (NDT) sekä ainetta rikkomalla (DT).

Ainetta rikkomattomalla testauksella etsitään tarkastettavasta kohteesta pinnalla olevia tai sisäisiä virheitä, jotka voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä tai rikkoontumisia. Kestävyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat valmistusprosessi sekä käytöstä johtuva metallien kuluminen ja väsyminen.

Metallirakenteiden säännöllinen tarkastustoiminta on perusta keskeytymättömälle tuotannolle sekä taloudelliselle jatkuvuudelle. NDT-menetelmillä varmistetaan tuotteen laatu elinkaaren eri vaiheissa, valmistuksesta aina elinkaaren loppuun asti. 

Tarkastukset

NDT on standardoitua toimintaa, jolla määritellään materiaalin eheys, tuetaan tuotekehitystä sekä seurataan valmistuksen ja asennuksen laatua.

Tutkimusmenetelmiä ovat pinta- ja volymetriset tarkastusmenetelmät. Pintatarkastusta ovat esimerkiksi magneettijauhe-, tunkeumaneste- ja pyörrevirtatarkastus. Volymetristä tarkastusta ovat ultraäänitarkastus sekä radiografia.

Kantavien teräsrakenteiden CE-merkintä

EU ja ETA maissa valmistettavat kantavat teräsrakenteet on 1.7.2014 jälkeen pitänyt varustaa CE-merkinnällä. CE-merkintä hitsattuihin rakenteisiin edellyttää NDT tarkastusta.

Viimeisintä tietämystä, DEKRAn palvelut

Hoidamme tarkastukset, testaukset ja arvioinnit keskeisimmillä teollisuuden osa-alueilla: teräsrakenteet, painelaitteet, sähkölaitteistot, palonilmaisulaitteistot ja sammutuslaitteistot sekä ainetta rikkomaton (NDT) tarkastus että ainetta rikkova testaus (DT).

NDT-tarkastustoiminnallamme ovat seuraavat:

Pätevyydet ja hyväksynnät

 • SFS-EN ISO 9712 / Nordtest henkilöpätevyydet
 • SNT-TC-1A (ASME) henkilöpätevyydet
 • Rekisteröity NDT-organisaatio (NTO), SFS-EN ISO 9712 / Nordtest
 • Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymä NDT-testauslaitos
 • Russian Maritime Register of Shipping, NDT-testauslaitos  
 • Germanischer Lloyd, paksuusmittaus
   

Rikkomattoman aineenkoetuksen palvelut

 • Silmämääräinen tarkastus (VT)
 • Tunkeumanestetarkastus (PT)
 • Magneettijauhetarkastus (MT)
 • Radiografinen tarkastus (RT), korroosiokuvaus
 • Digitaalinen radiografia
 • Ultraäänitarkastus (UT), paksuusmittaus
 • Vaiheistettu ultraäänitarkastus (PA UT)
 • IRIS-tarkastus 
 • Pyörrevirtatarkastus (ET)
 • Vuototestaus (LT), heliumtestaus
 • Vuotokenttätarkastus (MFL)
 • Mekanisoidut tarkastukset
 • Acoustic Eye
 • Guided wave
 • UT-laitteiden kalibrointipalvelut
 

Asiantuntijapalvelut

 • SFS-EN ISO 9712 / Nordtest tason 3 asiantuntijapalvelut
 • ASNT level III asiantuntijapalvelut (ASME)
 • Tarkastussuunnitelmat, tarkastusmenetelmien valinta
 • Tarkastusohjeiden laadinta
 • Koulutus

 

Yhteyshenkilöt

 

Kaupalliset ja operatiiviset asiat:

Juha Hirvonen  +358 400 486684
 

Tekniset asiat ja koulutus:

Antti Nurminen +358 40 500 6004
 
Asiantuntijat:
 • Heikkinen Jouni  +358 40 779 4484
  Ultraääni-, vaiheistettu ultraäänitarkastus, silmämääräinen tarkastus
 • Lehtinen Ville  +358 40 775 6685 
  Vaiheistettu ultraäänitarkastus, ASME-tarkastukset
 • Nurminen Antti  +358 40 500 6004
  Radiografia, tunkeumaneste- ja magneettijauhetarkastus
 • Ruotsalainen Kai  +358 400 598 686
  Tuotekehitys ja mekanisoidut tarkastukset
 • Lavonen Erkki  +358 40 8455 196
  Pyörrevirtatarkastus ja vuototestaus
 • Taavitsainen Heikki +358 400 411 682
  Radiografia
 • Toivonen Juha  +358 400 401 169
  Ultraääni-, tunkeumaneste- ja magneettijauhe- ja vuotokenttätarkastus