Sähkölaitteistot

Palvelemme monipuolisesti sähkölaitteistojen tarkastustehtävissä. Teknisissä tarkastuksissa asiakkainamme ovat kiinteistöjen ja sähkölaitteistojen haltijat, sähköurakoitsijat, paloilmoitinliikkeet ja teollisuus.
 
Teemme varmennustarkastukset uusille, muutetuille tai korjatuille sähkölaitteistoille sekä määräaikaistarkastukset sähkölaitteistoille. 

 

 

Varmennustarkastukset

Uusille, muutetuille tai korjatuille sähkölaitteistoille sähköturvallisuuslain mukaisesti. Tarkastuksessa todetaan:

  • sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuudelle asetetun tason
  • sähkölaitteistolle on tehty asianmukainen käyttöönottotarkastus

 

Määräaikaistarkastukset

Sähkölaitteistoille sähköturvallisuuslain määritellyin enimmäisvälein todetaan:

  • sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle on tehty huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet
  • sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä
  • sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on olemassa asianmukaiset pöytäkirjat
 

Yhteyshenkilöt:

Sähkö- ja palonilmaisulaitteistotarkastukset
 

Etelä-, Keski-, ja Itä-Suomi:

  • Tuomo Heinonen 0400 980 790 
     

Länsi-Suomi ja Pohjanmaa:

  • Antti Ruohomäki 050 555 7736