Pelastustoimen laitteistot

Palonilmaisulaitteistojen ja automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastuspalvelut

DEKRAn pelastustoimen tarkastustoiminta toteaa ja vahvistaa laitteistojen turvallisuuden ja toimintavarmuuden. Tarkastustoiminnalla kehitämme ja parannamme kiinteistöjen palo- ja pelastustoimenjärjestelmiä. Paloturvallisuuden ylläpitäminen vaatii säännöllisiä tarkastuksia sekä huoltoa.

Lataa esite
 

Turvallisuus

Automaattiset palonilmaisu- ja sammutuslaitteistot, sekä sähkölaitteistojen tarkastukset, ovat tärkeä osa paloturvallisuutta. Tarkastustoiminta lähtee asiakkaan tarpeista, mutta on myös lakisääteistä.

Laitteistojen säännöllisillä tarkastuksilla sekä huollolla minimoidaan ja hallitaan riskejä, toimintavarma ja käyttötarkoitukseensa sopiva laitteisto on paras turva vahingon sattuessa.

Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos

DEKRAn palveluilla on pelastustoimen laitteiden tarkastuksiin vaadittavat viranomaishyväksynnät (FINAS akkretointi).

Palvelemme

DEKRA on enemmän

Tarkastustuloksien luotettavuus, puolueettomuus sekä riippumattomuus ovat meille tärkeitä arvoja joista emme tingi. Olemme täyden palvelun talo, samalla oven avauksella suoritamme auktorisoidut palo- ja pelastustoimen-laitteistojen sekä asiaan liittyvien sähkölaitteistojen tarkastukset.

Käyttöönottotarkastus

Käyttöönottotarkastus on kolmannen osapuolen tekemä uuden, uusitun, laajennettavan tai muutetun palonilmaisulaitteiston tai automaattisen sammutuslaitteiston tarkastus. Käyttöönottotarkastus on tehtävä ennen loppukatselmusta, laitteistolla suojatun rakennuksen tai sen osan käyttöönottoa.

Käyttöönottotarkastuksessa todetaan että laitteisto on suunnitelmien mukainen ja toimintakuntoinen. Tarkastus tehdään riittävässä laajuudessa ja pistokokein, tarvittaessa myös asennustyön aikana eri rakennusvaiheissa. Käymme läpi että laitteisto vastaa tilojen rakennusluvan mukaista käyttötarkoitusta, ja että suunnittelu ja asennukset ovat annettujen vaatimuksien mukaisia.

Määräaikaistarkastus

Määräaikaistarkastuksessa tarkastetaan laitteiston toimintakyky ja soveltuvuus kohteessa tarkastushetkellä. Lisäksi tarkastetaan:

Määräaikaistarkastusväli vuosina

maaraaika.png

Tarkastustodistus

Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksesta annetaan kiinteistön omistajalle, haltijalle tai muulle sen edustajalle tarkastustodistus.

HUOM! Kiinteistössä tulee säilyttää käyttöönottotarkastuksen sekä kahden edellisen määräaikaistarkastuksen tarkastustodistukset.

 

Luvat

Tukes

Hyväksyntä pelastustoimen laitteiden tarkastuksiin. Valtuutettu tarkastuslaitos ”Laki pelastustoimen laitteista” 10/2007 mukaisiin palonilmaisu- ja automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastuksiin.

FINAS-akkreditointi

I 009 SFS-EN ISO/IEC 17020 (Tyyppi A)

DEKRA Finas-tiedot

 

Ota yhteyttä

Tuomo Heinonen
+358 400 980 790
Tuupakankuja 1, 01740 Vantaa

Petri Mononen
+358 40 480 6001
Tuupakankuja 1, 01740 Vantaa

Antti Ruohomäki
+358 50 555 7736
Nuutisarankatu 17, 33900 Tampere

Esa Eklund
+358 400 830 242
Tuupakankuja 1, 01740 Vantaa

Asiantuntijat