DEKRAn metallilaboratoriot tarjoavat riippumatonta, puolueetonta ja asiantuntevaa testauspalvelua eri tuotantomenetelmien menetelmäkokeille. Autamme mielellämme Teitä määrittämään sopivan testauslaajuuden menetelmäkokeitanne varten.

Rikkovaa testausta tarvitaan esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

Hitsauksen menetelmäkokeet
- Hitsaus tulee suorittaa hyväksytyillä hitsausmenetelmillä käyttäen hitsausohjetta (WPS)
- Hitsauksenmenetelmäkokeen tarkastuksen ja testauksen tavoite on osoittaa, että hitsausmenetelmää käytettäessä, valmistettavassa tuotteessa saavutetaan laadullisesti riittävä taso
- Testauslaajuus muodostuu käytettävän menetelmäkoestandardin mukaan. Tuotestandardit ja luokituslaitosten vaatimukset voivat vaatia lisätestauksia vakio testauslaajuuteen nähden.

Taivutuksen menetelmäkokeet
- Tuotestandardien vaatimusten mukaan putkistojen kylmä- ja kuumamuovausprosesseille.
- Valmistajan tulee osoittaa putken taivutuksen menetelmäkokeilla, että tuotestandardin vaatimukset täytetään mm. kyseisellä putkikokojen yhdistelmillä, materiaalilla ja taivutussäteellä.
- Taivutuksen menetelmäkokeen testauksilla varmistetaan, että materiaali täyttää siltä vaaditut ominaisuudet muovauksen jälkeen.

Termisen leikkauksen menetelmäkokeet
- Termisten leikkausten menetelmäkoetta varten luodaan alustava leikkausohje (pCPS), jonka mukaan leikkaus suoritetaan.
- Tarkastetuilla ja testatuilla leikkausmenetelmillä varmistetaan leikkauspintojen laatu
- Termisen leikkauksen menetelmäkokeen testaukseen kuuluu leikkauspinnan karheuden määritys, kovuusmittaukset sekä leikkausreunan kohtisuoruuden ja kulmatoleranssin mittaus.

Kuumalla oikaisun menetelmäkokeet
- Jos muotovian korjaamiseen käytetään kuumalla oikaisua, tulee vähintään teräslajeille, joiden lujuusluokka on yli S355 kehittää dokumentoitu menettelytapa kuumalla oikaisuun.
- Menetelmä tulee pätevöittää veto-, isku-, ja kovuuskokein.

Menetelmäkokeiden lisäksi DEKRAn kautta hoituvat myös menetelmäkokeiden valvonnat ja rikkomattomat tarkastukset (ndt) sekä perusainetestaukset.

Perusainetestaukset
- valimot
- materiaalivalmistajat
- lämpökäsittelylaitokset
- lisäävän valmistuksen menetelmät
- 3.1 ainestodistusta varten
- osana vauriotutkimusta

Ota yhteyttä

Teppo Vihervä
+358 400 183 151
Telakkakatu 1, 20240 Turku

Jani Kantola
+358 44 076 1391
Lumijoentie 8, 90400 Oulu

Karoliina Oksanen
+358 400 580 927
Telakkakatu 1, 20240 Turku