Virtuaalinen toiminta- ja tuotantoympäristö

VALTO 360° on palveluratkaisu, jolla virtualisoimme asiakkaidemme toiminta- ja tuotantoympäristön. Teemme 360°-panoraamakuvista toiminnallisen käyttöympäristön, johon liitetään tarvittava kohdetieto. Visuaalinen 360° käyttöliittymä näyttää realistisen kuvan asiakkaan tiloista.

Tiedon ja tilan hallintaa

VALTO 360° soveltuu useaan eri toimintaympäristöön. Se on toimiva palveluratkaisu tiloihin, joissa on huomiota ja tarkastelua vaativaa laite- ja kohdetietoa.

Kohdetiedot ja raportointi

Virtuaalinäkymiin on lisätty kohteisiin liittyviä informaatiota, esimerkiksi muistioita, kuvia, mittaustuloksia, videokuvaa jne. Palvelun kautta käyttäjät voivat raportoida kohdetiedoista mobiililaitteilla suoraan kentältä.

Palveluratkaisuun liitetyillä QR-kooditarroilla merkitään kohteet toiminta- ja tuotantoympäristössä, lukemalla tämä QR-koodi älypuhelimella tai tabletilla se aukaisee virtuaalinäkymän web-selaimessa.

Täsmätietoa

Palvelu selkeyttää tiedonhallintaa. Informaatiota kertyy asikkaiden palvelimille ja projektihakemistoihin kiihtyvällä vauhdilla. VALTO 360° kokoaa ja keskittää ajantasaisen tiedon täsmällisesti haluttuun kohdepisteeseen, sekä näyttää sen selaimessa ajasta ja paikasta riippumatta.

Toteutus

VALTO 360° palvelua käytetään web-selaimella, sekä virtuaali- että lisätyn todellisuuden käyttöliittymillä.

Aluksi asiakkaan toiminta- ja tuotantoympäristön virtualisoidaan kuvaamalla se 360° kameralla. Ympäristöstä tehdään aluekartta, johon 360° kuvien ja kohdetietojen paikat on merkitty. Kokonaisuudesta rakennetaan visuaalinen käyttöliittymä, sekä yhdistetään siihen tarvittavat tietojärjestelmät.

Virtuaalinäkymässä on informaatio- ja raportointipisteitä, jotka sisältävät valmiiksi tallennettua informaatiota halutusta kohteesta. Tieto voi olla mitä tahansa digitaalisessa muodossa olevaa materiaalia. Raportointipisteiden kautta syötetään kohteeseen liittyvää uutta tietoa, esimerkiksi mittaustuloksia. Asiakkaan fyysissä tiloissa virtuaalinäkymän kohdepisteet on merkitty QR-kooditarroilla.

Tarvittaessa, VALTO lähettää ja vastaanottaa kohdetta koskevia viestejä, kuten anturi-infoa, hälytyksiä ja aikataulumuistutuksia.

Käyttäjäryhmät

Asiakkaamme voivat luoda omia käyttäjäryhmiä ja näkymiä palveluun, mikä mahdollistaa palvelun tarjoamisen eri henkilöstöryhmille, niiden tehtävien ja tarpeiden mukaisesti. Asiakas voi lisätä palveluun näkymiä ja toimintoja myös alihankkijoiden, yhteistyökumppaneiden, viranomaisten ja omien asiakkaidensa tarpeisiin.

Integrointi asiakkaan tietojärjestelmään

Palveluratkaisu voidaan integroida käyttäjän valitsemiin järjestelmiin, jolloin informaatio- ja raportointipisteet keskustelevat suoraan asiakkaan oman dokumenttienhallinta- ja raportointijärjestelmän kanssa.

Palvelumalli ja sopimus

Toteutamme palvelun joko Software-as-a-Service (SaaS) -pilvipalveluna tai On-Premise -ratkaisuna asiakkaan omaan verkkoon.

VALTO 360⁰ Palvelusopimukseen (12 tai 36kk) sisältyy palvelun perustamiseen liittyvät palvelut, käyttöoikeus, käyttäjä- ja integrointeihin liittyvät ohjelmistolisenssit, käyttöönotto, ylläpito sekä asiakastuki.