Additive Manufacturing and Related Combustible Dust Hazards
Materiaalien tarkastus 3D-tulostusta varten

Varmista materiaalien turvallisuus ja laatu sekä komponenttien luotettavuus

3D tarkastukset

Tarkastus on turvallisten tuotteiden edellytys

Materiaalien laatu ja komponenttien luotettavuus ovat olennaisia vaatimuksia 3D-tulostuksen teollisessa käytössä. Tähän sisältyy tieto tulostetuissa osissa käytetyn materiaalin eheydestä, materiaaliominaisuuksista ja koostumuksesta.
Esinetulostuksessa tai 3D-tulostuksessa komponentit valmistetaan tulostuksen kaltaisessa prosessissa kerros kerrokselta. Tulostettu geometria, joka on lähellä komponentin lopullista muotoa, pyritään saavuttamaan vähentämällä jatkokäsittelyvaiheita. Valmistusprosessi antaa suuren vapauden suunnittelulle ja koneenrakentamiselle. Tämä mahdollistaa monimutkaisten geometrioiden ja kehittyneiden materiaalien käytön ei-perinteisellä tavalla, jolloin saadaan aikaan poikkeuksellisia ominaisuuksia.
Nykyään esinetulostus on vakiintunut tuotantotekniikka monilla aloilla, jotka tunnetaan erityisominaisuuksistaan ja äärimmäisestä luotettavuudestaan vaikeissa olosuhteissa, kuten ilmailu- ja avaruustekniikassa, lääketieteessä ja autoteollisuudessa. Teknologian yleistyessä AM on tulossa myös perinteiseen teolliseen valmistukseen ja työpajoihin.
Teollisuudesta tai sovelluksesta riippumatta on tärkeää varmistaa, että valmistamasi osat ja käyttämäsi prosessit ovat turvallisia ja täyttävät niiden vaatimukset.

Luotettavaa tarkastusta innovatiivisille mielille

Monissa tapauksissa AM-osien on täytettävä samat vaatimukset kuin perinteisillä tekniikoilla tuotettujen osien. On myös erittäin tärkeää, että laitteiden, prosessien ja materiaalien toistettavuutta koskevat tiedot tutkitaan, kun kehität ja sertifioit tuotteita ja prosesseja. Turvallisen käytön, käsittelyn ja logistiikan osalta on otettava huomioon jauheita, raaka-aineita, jätteitä ja kierrätystä koskevat erityissäännökset.
DEKRAn kaltainen akkreditoitu ja kokenut toimija voi tarjota puolueetonta ja tarkkaa tarkastusta ja asiantuntemusta, johon voit luottaa toiminnan kaikissa vaiheissa.
Monipuolisten palveluidemme ja palvelemiemme toimialojen ansiosta DEKRA on maailmanlaajuinen kumppani esinetulostuksen ja turvallisen 3D-tulostuksen alalla.

DEKRAn projektit ja esinetulostamisen osaaminen

Suunnittelu ja tekniikka

Olemme olleet kehitysyhteistyökumppanina suurelle AM-alan toimijalle materiaalien ominaisuuksien määrittämiseen liittyvissä haasteissa. Kokemuksemme tarkastuksista ja nykyaikaisen tarkastusteknologian avulla pystyimme rakentamaan nopeasti uutta asiantuntemusta, menettelyjä ja tietoja kimmomoduuleista lääketieteellisten komponenttien suunnittelussa. Tämä auttoi asiakastamme ratkaisemaan kriittisen valmistushaasteen ja lisäämään luottamusta tarkastustuloksiin.

Prototyyppien valmistus ja teollistaminen

Toisinaan 3D-tulostettuja osia ja prototyyppejä voi olla vaikea käsitellä perinteisillä materiaalien tarkastuslaitteilla. Eräässä asiakasprojektissa räätälöimme asiakkaan kanssa tarkastuslaitteiston, jolla voidaan todentaa AM-tulostettujen ristikkorakenteiden prototyyppien mekaaninen lujuus. Tässä erityinen haaste oli se, että prototyypit tulostettiin jo etukäteen ilman erityisiä tarkastukseen liittyviä huomioita. On tärkeää ottaa kokenut tarkastuslaboratorio mukaan jo varhaisessa vaiheessa projektia. DEKRA pystyy tukemaan sinua oikeiden tarkastusmenetelmien valinnassa tarpeidesi mukaan, jotta säästät aikaa ja rahaa.

Tuotanto

Räätälöimme tuotantoprosessimme tiettyjä vetokokeita AM-asiakkaalle siten, että tuotantomäärät ovat useita tuhansia tarkastusnäytteitä vuodessa. Lisäksi sovitimme tarkastuksen rinnakkain vakiotestausrutiiniemme ja -laitteidemme kanssa tarjotaksemme ratkaisun kilpailukykyiseen hintaan ja korkealla tehokkuudella. Lean-prosessi rakennettiin kattamaan logistiikka ja tiedonsiirto, sekä asiakkaan AM-tuotantoyksikön tarkastusrutiineja hoitava ulkoinen laboratorio.

Jälkimarkkinointi ja huolto

VOC-päästötarkastusten sekä elintarvikekontaktivaatimusten mukaisten migraatio- ja sensoristen tarkastusten avulla arvioimme tiettyjen materiaalien soveltuvuutta kulutustavaroihin tietyillä markkinoilla.

Miksi DEKRA?

  • Ydinosaaminen materiaalien tarkastuksessa ja asiantuntijuudessa
  • Ketteryys ja lean toimitukset
  • Tarkkuus ja toistettavuus
  • Korkea kapasiteetti
  • Nykyaikainen tarkastustekniikka
  • Laaja teollinen pohja ja maailmanlaajuinen palveluverkosto
  • Akkreditoidut laboratoriot
  • Luotettavuus ja jäljitettävyys