Vaatimuksenmukaisuuden arvioinnit ja muut ydinlaitosten tarkastukset
Ydinvoimalaitokset ja energianjakelu

Vaatimuksenmukaisuuden arvioinnit ja muut ydinlaitosten tarkastukset

Ydinlaitosten tekniset tarkastuspalvelut, DEKRA Inspection Oy

DEKRAn asiantuntijoiden osaaminen on tärkeässä roolissa, jotta voimalaitokset ja energianjakelijat voivat varmistaa kansallisiin akkreditointeihin, maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettuihin pätevyysstandardeihin, menettelyihin ja prosesseihin perustuvat palvelut.

DEKRA Inspection Oy on pelkästään ydinlaitosten tarkastuksiin keskittynyt yhtiö. Yhtiöllä ei ole muita toimintoja, joten pystymme takaamaan tarkastusten täydellisen riippumattomuuden ja puolueettomuuden. Tällä konseptilla olemme Suomessa ainoa laatuaan ydinlaitosten tarkastuksissa.
Tarkastusalueet joille voimme tarjota palveluita sisältävät mm. suunnitelmien tarkastukset, rakennetarkastukset, käyttöönottotarkastukset ja määräaikaistarkastukset.

Läpinäkyvyys, turvallisuus ja luotettavuus

Toimintamme perustuu voimassaolevaan säännöstöön, sen ja käytettävien standardien hyvään tuntemukseen. Toimintaamme ohjaa selkeä ja koko organisaation läpi ulottuva turvallisuuskulttuuri, toiminnan luotettavuus ja läpinäkyvyys.
DEKRA Inspection Oy:n ammattilaiset suorittavat erityisesti painelaitteiden, mutta myös muiden mekaanisten laitteiden ja rakenteiden koko elinkaaren aikaiseen vaatimustenmukaisuuden arviointiin sekä hyväksyntöihin liittyviä tarkastuksia. Asiantuntijamme tarkastavat, hyväksyvät ja valvovat laitteiden ja toiminnan laatua suunnittelupöydältä valmistukseen, asennukseen, käyttöön, sekä käytön ja vieläpä käytöstä poiston aikana. Tätä tarkoitusta varten käytössämme on tällä hetkellä useita kymmeniä eri tehtäviin pätevöityä kokenutta YVL-tarkastajaa.
Hyväksynnät
DEKRA Inspection Oy:llä on FINAS:n akkreditointi (I047, EN ISO/IEC 17020 tyyppi A) ja Säteilyturvakeskuksen (STUK) YVL-ohjeen E.1 mukainen auktorisointi ydinlaitosten painelaitteiden ja muiden mekaanisesti laitteiden ja rakenteiden tarkastuslaitokseksi. Lupa kattaa turvaluokat 2, 3 ja EYT koko siinä laajuudessa kuin STUK:lla on mahdollisuus ne myöntää auktorisoidulle tarkastuslaitokselle.

Yhteystiedot:

DEKRA Inspection Oy

Pekka Simpanen
CEO
Tel.: +358 9 878 020 * Mobile: +358 400 884 144
Pekka.Simpanen@dekra.com