Selaimesi on vanhentunut

Internet Explorer ei ole enää tuettu. Vaihda selainta verkkosivuston käyttökokemuksen parantamiseksi.

ISO 9001 sertifiointi

Asiantuntija laadunhallinnassa

ISO 9001 on tunnetuin kansainvälinen johtamisjärjestelmä.

Sertifikaatti on todistus organisaation tavoitteesta varmistaa asiakkaan tyytyväisyys jokaisessa prosessissa, toiminnassa sekä ajattelumallissa. DEKRA on keskittynyt Suomessa metallien ja niistä valmistettujen tuotteiden tarkastukseen, arviointiin ja sertifiointiin.

ISO 9001 -sertifioinnista saatavat edut

  • Sertifioitu järjestelmä, joka auttaa yritystäsi kehittymään

  • Auttaa parantamaan tuotettavuutta ja vähentämään riskiä

  • Auttaa parantamaan työntekijöiden motivaatiota

  • Asiakastyytyväisyyden kasvu

Businesswoman explains something to a customer

DEKRA tarjoaa maailman tunnetuimman johtamiseen tarkoitetun toimintajärjestelmän sertifioinnin. Järjestelmä sopii kaiken kokoisille organisaatioille ja siihen voidaan yhdistää joustavasti eri standardeja sekä laatujärjestelmiä, kuten esimerkiksi ISO 3834, EN 1090-1 ja EN 13084-7 ja on yhteensopiva ISO 14001 ja ISO 45001 standardien kanssa.

Puolueettomana ja riippumattomana sertifiointilaitoksena tuotamme sertifioinnilla lisäarvoa asiakkaalle, heidän asiakkailleen ja muille sidosryhmille. DEKRAn tavoitteena on pitkäaikainen yhteistyö, jossa yhdessä asiakkaan rinnalla viemme osaamista eteenpäin. Teemme tarvittavat auditoinnit varmistaaksemme, että tuote, prosessi tai palvelu täyttää määritellyt vaatimukset.

1. Informaatiotilaisuus (asiakkaan toiveesta)
Sertifiointiprosessin läpikäynti (puhelimitse tai henkilökohtaisesti).

2. Kaksivaiheinen sertifiointiauditointi
Ensimmäisessä vaiheessa auditoija arvioi yrityksen laadunhallintajärjestelmän valmiuden toisen vaiheen sertifiointiauditointia varten. Ensimmäinen vaihe voidaan tehdä joko auditoijan toimistossa tai sertifioitavan yrityksen tiloissa. Toisessa vaiheessa auditointi suoritetaan auditoitavan organisaation tiloissa ja tarvittaessa työmaalla.

3. Sertifiointipäätös
Sertifiointikomitea tekee sertifiointipäätöksen auditointidokumentaation perusteella.

4. Sertifikaatti ja DEKRA Sinetti
Positiivisen sertifiointipäätöksen jälkeen, yritys saa sertifikaatin ja DEKRA sinetin (valitut järjestelmät).

5. Ensimmäinen seuranta-auditointi
Ensimmäinen seuranta-auditointi suoritetaan 12 kuukauden päästä sertifioinnista tai uudelleensertifioinnista.

6. Toinen seuranta-auditointi
Toinen seuranta-auditointi suoritetaan 24 kuukauden päästä sertifioinnista tai uudelleensertifioinnista.

7. Uudelleensertifiointi
Uudelleensertifiointi tehdään kolmen vuoden kuluttua ensimmäisestä sertifiointipäätöksestä. Tämän jälkeen toistetaan vaiheet 5 ja 6.

Nykyisessä ISO 9001 standardi on entistä yhteensopivampi muiden johtamisjärjestelmien ISO-standardien (kuten ISO 14001 ja ISO 45001 kanssa.

Yksi uuden ISO 9001 -standardin keskeisistä piirteistä on sen riskiperusteinen lähestymistapa, jossa yksilöidään mahdollisuudet ja riskit, toteutetaan asianmukaisia toimenpiteitä ja arvioidaan niiden tehokkuutta. Tämä varmistaa, että organisaation laadunhallintajärjestelmä ja siihen liittyvät prosessit saavuttavat halutut tulokset.

Hyödy asiantuntemuksestamme

  • Auditoijamme saa pätevyydet hyväksytyn pätevöintiprosessin kautta.
  • Erotu kilpailijoistasi sertifioiduilla järjestelmillä.
  • DEKRAn valikoimassa on maailmanlaajuisesti yli 200 akkreditointia ja eri palveluita voidaan yhdistää maksimaalisen hyödyn saamiseksi.

DEKRA toimii puolueettomana ja riippumattomana kolmantena osapuolena sekä organisaation tukena jatkuvassa prosessissa. Säännölliset arvioinnit tukevat, ylläpitävät ja varmistavat, että yrityksen johtamisjärjestelmä kehittyy koko ajan. DEKRA on yksi kokeneimmista sertifiointiorganisaatioista Euroopassa ja maailmalla. Auditoijamme työskentelevät kansainvälisten standardien parissa ja takaavat niiden yhdenmukaisen soveltamisen.

Luvat

FINAS-akkreditointi:

S 053 SFS-EN ISO/IEC 17021-1

DEKRA Finas -tiedot: https://www.finas.fi/toimijat/Sivut/default.aspx#k=dekra

Jaa sivu
Contact