Yksityisyydensuoja

Tietosuojatiedot

Meille on tärkeää, että olet täysin tietoinen henkilötiedoista, joita keräämme käyttäessäsi online-tarjouksiamme ja -palveluitamme, ja tunnet, miten käytämme niitä.
Aina kun DEKRA käsittelee henkilötietoja, seuraava käsittely suoritetaan tässä tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin.
Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely

Vastuuviranomainen

DEKRA SE
Handwerkstr. 1570565 Stuttgart

Vierailu verkkosivustollamme

Rekisteröimme ja tallennamme tietokoneesi IP-osoitteen lähettääksemme vierailemasi verkkosivustomme sisällön tietokoneellesi (esim. tekstit, kuvat ja ladattavat tiedostot jne.) (vrt. GDPR:n 6 artiklan 1 kohta.b). Käsittelemme näitä tietoja myös väärinkäytösten tunnistamiseksi ja jäljittämiseksi. Oikeusperusta tässä tapauksessa on YLEISEN TIETOSUOJA-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Tässä yhteydessä oikeutettu etumme tietojenkäsittelyssä on varmistaa verkkosivustomme ja verkkosivuston kautta tapahtuvan liiketoiminnan asianmukainen toiminta.

Muut tarkoitukset

Käsittelemme myös vapaaehtoisesti antamiasi henkilötietoja. Tässä yhteydessä käsittelemämme tiedot sisältävät asiakkaiden, työntekijöiden ja toimittajien tiedot siinä määrin kuin se on tarpeen tämän tietosuojalausunnon puitteissa määriteltyihin tarkoituksiin.
Siltä osin kuin käsittelemme tietojasi edellä kuvatulla tavalla tiedustelu-, nimitys- tai (uutiskirje)tilauksesi hyväksymiseksi ja käsittelemiseksi, sinulla on sopimusperusteinen velvollisuus asettaa nämä tiedot saatavillemme. Emme pysty käsittelemään pyyntöäsi ilman tietoja.
Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn (vrt. YLEISEN TIETOSUOJA-asetuksen 6 artiklan 1 kohta), voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumukseen perustuvan käsittelyn lainmukaisuuteen suostumuksen peruuttamiseen asti.

Ota yhteyttä lomakkeiden kautta

Osana yhteydenpitoa DEKRAan (esim. lomakkeiden tai sähköpostin kautta) henkilötietoja kerätään. Verkkosivustollamme tarjoamme lomakkeita erilaisiin pyyntöihin, kuten: yhteydenpito, käyttöönottolomakkeet, varauslomakkeet, tarjousten luontilomakkeet, uutiskirjetilauslomakkeet ja muut (esim. tietoaineiston tilaaminen).
Se, mitkä tiedot kerätään kussakin lomakkeessa, käy ilmi kyseisestä lomakkeesta. Nämä tiedot tallennetaan ja niitä käytetään vain pyyntöösi vastaamiseen sekä tietojen yhteydenottoon ja siten tekniseen hallintaan. Näiden tietojen käsittelyn oikeusperusta on oikeutettu etumme vastata pyyntöösi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Jos yhteyshenkilösi pyrkii sopimuksen loppuunsaattamiseen, GDPR:n 6 artiklan 1 kohta .b sovelletaan myös tietojen käsittelyyn. Tietosi poistetaan pyyntösi käsittelyn jälkeen. Prosessi saatetaan päätökseen heti, kun kyseinen asia on vihdoin selvitetty ja jos lakisääteisiä säilyttämisvaatimuksia ei vastusteta.

Siirto kolmansille osapuolille

Siirrämme tietosi yleensä asianomaiselle DEKRA-yritykselle, jossa niitä käsitellään pyytämäsi palvelun ja tuen toimittamiseksi.
Tämä tarkoittaa, että tietoja voivat käsitellä myös muut DEKRA-konsernin oikeushenkilöt. Tällainen käsittely rajoittuu kuitenkin siihen, missä määrin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin tai johon toisen palveluntarjoajana /henkilötietojen käsittelijänä toimivan oikeushenkilön on noudatettava rekisterinpitäjän antamia ohjeita.
Ohjeet sitovat näitä palveluntarjoajia / tiedon käsittelijöitä. Tämän vuoksi heihin sovelletaan vaatimuksiamme, joihin kuuluu tietojesi käsittely yksinomaan ohjeidemme ja sovellettavan tietosuojalain mukaisesti. Erityisesti heillä on sopimusperusteinen velvollisuus käsitellä tietojasi ehdottoman luottamuksellisesti, eivätkä he saa käsitellä tietoja muihin kuin sovittuihin tarkoituksiin.
Tietojen siirto henkilötietojen käsittelijälle tapahtuu YLEISEN TIETOSUOJA-asetuksen 28 artiklan 1 kohdan perusteella.
Emme myy tietojasi kolmansille osapuolille tai jaa niitä muuten kaupallisiin tarkoituksiin.
Integroimalla ulkoista sisältöä (YouTube, Vimeo, Google, Meta) tiedot, kuten IP-osoite, selain ja Javascript-sisältö, voidaan välittää nimetyille kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, kun sivu ladataan. Jos et halua kolmannen osapuolen palveluntarjoajan hankkivan tietoja sinusta, älä suostu markkinointi- ja sosiaalisen median evästeiden käsittelyyn. Tämän seurauksena et voi käyttää näitä toimintoja verkkosivustollamme.
Edellä mainitun lisäksi siirrämme henkilötietojasi syyttäjäviranomaisille ja tarvittaessa vahingoittuneille kolmansille osapuolille ilman nimenomaista suostumustasi, jos se on tarpeen palveluidemme laittoman käytön selvittämiseksi tai oikeuskäsittelyä varten. Tällainen siirto tapahtuu kuitenkin vain, jos on olemassa konkreettisia todisteita laittomasta toiminnasta tai väärinkäytöstä. Tietojasi voidaan siirtää myös silloin, kun tämä edistää käyttöehtojen tai muiden sopimusten noudattamista. Meillä on myös lakisääteinen velvollisuus antaa tietoja tietyille julkisille elimille pyynnöstä. Näitä ovat syyttäjäviranomaiset, viranomaiset, jotka nostavat syytteen rikoksista, joista voi seurata sakkorangaistus, ja rahoitusviranomaiset.
Näiden tietojen siirto perustuu oikeutettuun etuumme torjua väärinkäyttöä, nostaa syyte rikoksista sekä suojata, puolustaa ja panna täytäntöön vaatimuksia, ellei oikeutesi ja etusi henkilötietojesi suojaamisessa syrjäytä etujamme, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

Tarkoituksenmukainen tiedonsiirto kolmansiin maihin

Tällä hetkellä tiedonsiirtoa kolmansiin maihin ei ole suunnitteilla. Muussa tapauksessa luomme vaaditut oikeudelliset ehdot. Sinulle ilmoitetaan erityisesti henkilötietojen vastaanottajista tai vastaanottajaryhmistä lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

Turvallisuus

DEKRA ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin suojatakseen DEKRAlle antamiasi henkilötietoja vahingossa tapahtuvalta tai tahalliselta manipuloinnilta, häviämiseltä, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä. Tämä koskee myös ostettuja ulkoisia palveluita. Varmistamme tietosuojatoimiemme tehokkuuden ja parannamme niitä jatkuvasti teknologisen kehityksen mukaisesti. Kaikki syötetyt henkilötiedot salataan siirron aikana suojatulla salausprosessilla.

Verkkoanalyysi Matomon avulla

Tämä verkkosivusto käyttää Matomoa (www.matomo.org) verkkoanalyysiin. Tämä on palveluntarjoajan InnoCraft Ltd., 150 Willis St., 6011 Wellington, Uusi-Seelanti tarjoama palvelu. Matomo käyttää pieniä tekstitiedostoja, joita kutsutaan "evästeiksi", jotka tallennetaan tietokoneellesi ja mahdollistavat verkkosivuston käytön analysoinnin. Tätä varten evästeeseen tallennetut käyttötiedot (mukaan lukien IP-osoite lyhennetyssä muodossa) lähetetään palvelimillemme ja tallennetaan käyttöanalyysitarkoituksiin.
Matomo ei siirrä tietoja millekään palvelimelle, joka ei ole hallinnassamme. Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia vastaavasti. Haluamme kuitenkin huomauttaa, että tämä voi estää sinua nauttimasta tämän verkkosivuston täydestä toiminnallisuudesta.
Matomon käytön oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Tietoja käsitellään sitten käyttäjän käyttäytymisen analysoimiseksi ja verkkosivuston yksittäisten komponenttien käytön arvioimiseksi. Tarkoituksena on verkkosivuston ja sen käyttäjäystävällisyyden jatkuva optimointi. Nämä tarkoitukset muodostavat yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetun oikeutetun edun. Käyttäjän kiinnostus henkilötietojensa suojaamiseen turvataan IP-osoitteen anonymisoinnilla. Tietoja ei käytetä missään vaiheessa käyttäjän henkilökohtaiseen tunnistamiseen, eikä niitä yhdistetä muihin tietoihin.
Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita tarkoitukseemme.

Vastustamisoikeus

Jos et hyväksy vierailuasi koskevien tietojesi tallentamista ja analysointia edellä kuvatulla tavalla, sinulla on oikeus vastustaa sitä. Voit tallentaa kieltäytymisevästeen napsauttamalla alla olevaa painiketta. Tämä eväste on voimassa kaksi vuotta. Huomaa, että sinun on toistettava kieltäytymismenettely uudelleen, jos poistat evästeet, poistat kieltäytymisevästeen tai jos vaihdat tietokoneesi tai verkkoselaimesi. Tallenna Matomon opt-out-eväste

Verkkoanalyysi Google Analyticsin avulla

Siltä osin kuin olet antanut suostumuksesi, tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsia, Google Ireland Limitedin ("Google") tarjoamaa verkkoanalyysipalvelua. Tämä käyttö sisältää "Universal Analytics" -toimintatilan. Tämä tila mahdollistaa tietojen, istuntojen ja vuorovaikutusten yhdistämisen pseudonyymisoituun käyttäjätunnukseen eri laitteissa, mikä mahdollistaa käyttäjän toiminnan analysoinnin käyttämästä laitteesta riippumatta.
Google Analytics käyttää pieniä tekstitiedostoja, joita kutsutaan "evästeiksi", jotka tallennetaan tietokoneellesi ja mahdollistavat verkkosivuston käytön analysoinnin. Evästeen tuottamat tiedot verkkosivuston käytöstäsi lähetetään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja tallennetaan sinne. Jos IP-anonymisointi on aktiivinen tällä verkkosivustolla, Google anonymisoi IP-osoitteesi ensin Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muussa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolena olevassa valtiossa. Huomaa, että tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsia IP-anonymisointilaajennuksella varmistaakseen IP-osoitteiden anonymisoidun tallennuksen (jota kutsutaan myös IP-peitteeksi). Selaimesi Google Analyticsin yhteydessä lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä mihinkään muuhun Googlen dataan. Lisätietoja käyttöehdoista ja tietosuojasta on osoitteessa https://www.google.com/analytics/terms/us.html ja/tai https://policies.google.com/?hl=en
Google Analyticsin käytön oikeusperusta on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen suostumusilmoituksesi. Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta analysoidakseen verkkosivuston käyttöäsi, kootakseen raportteja toiminnastasi verkkosivustolla ja tarjotakseen verkkosivuston ylläpitäjälle muita verkkosivuston käyttöön ja Internetin käyttöön liittyviä palveluita.
Lähettämämme tiedot ja evästeisiin, käyttäjän tunnistamiseen (esim. käyttäjätunnus) tai mainostunnukseen liittyvät tiedot poistetaan automaattisesti 26 kuukauden kuluttua.

Oikeus perua suostumus

Sinulla on oikeus perua suostumuksesi milloin tahansa tulevaisuudessa. Voit tehdä tämän muuttamalla selaimesi asetuksia evästeiden tallentamisen estämiseksi. Haluamme kuitenkin huomauttaa, että tämä voi estää sinua nauttimasta tämän verkkosivuston täydestä toiminnallisuudesta.
Voit myös estää evästeen tuottamien tietojen keräämisen, joka liittyy verkkosivuston käyttöön (mukaan lukien IP-osoitteesi) ja sen lähettämiseen Googlelle sekä näiden tietojen käsittelyn Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla selaimen lisäosan.
Kieltäytymisevästeet estävät myös tietojesi keräämisen tulevaisuudessa, kun vierailet tällä verkkosivustolla. Jos haluat estää Universal Analyticsin tietojen keräämisen eri laitteilla, sinun on kieltäydyttävä kaikista käyttämistäsi laitteista. Klikkaa tästä saadaksesi opt-out-evästeen: Tallenna Google Analyticsin opt-out-eväste
Lisäksi sinulla on myös mahdollisuus määrittää, millaisia evästeitä haluat hyväksyä tai hylätä verkkosivustoltamme muuttamalla evästeasetuksia .

Hotjar

Käytämme Hotjar Ltd:n ("Hotjar") analysointiohjelmistoa, Hotjaria, paremmin ymmärtääksemme käyttäjiemme kiinnostuksia ja räätälöidäksemme verkkotarjontamme sen mukaisesti. Käytämme tätä analysointityökalua perustuen suostumukseesi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a mukaisesti), jonka pyysimme sinulta, kun kävit verkkosivustollamme.
Hotjar käyttää evästeitä ja muita teknologioita kerätäkseen tietoa käyttäjiemme käyttäytymisestä sekä heidän päätelaitteistaan (erityisesti laitteen IP-osoite (kerätään ja tallennetaan vain anonymisoidussa muodossa), näytön koko, laitteen tyyppi (uniikit laitetunnisteet), tietoja käytetystä selaimesta, sijainti (vain maa), kieli, jolla verkkotarjontaamme mieluiten katsotaan, hiiren tapahtumat (liike, sijainti ja napsautukset), näppäinpainallukset, mutta ei erityistä tekstiä). Hotjar tallentaa tämän tiedon pseudonyymissä käyttäjäprofiilissa. Tätä tietoa ei käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen eikä yhdistetä muihin tietoihin yksittäisistä käyttäjistä.
Palvelu mahdollistaa meille niin sanottujen lämpökarttojen luomisen verkkosivustomme käytöstä. Nämä kartat tallentavat vierityksen, kursorin liikkeet ja napsautukset/kosketukset ja luovat niiden perusteella graafisen esityksen verkkosivustomme käytöstä kaikkien käyttäjien osalta. Voimakkaasti käytetyt alueet näytetään eri värillä kuin vähemmän käytetyt alueet. Tämä työkalu mahdollistaa myös niin sanottujen kävijätallenteiden luomisen. Näissä suoratoistettavissa tallenteissa ikuistetaan käyttäjätoiminnan tapahtumat.
• HTML-muutokset (verkkosivustomme ja käyttö)
• Kursorin ja vierityksen liike
• Selaimen näytön muutokset (koko)
On myös mahdollista tehdä näitä tallenteita useilla sivustoilla. Tallennus alkaa sitten ensimmäisellä sivustolla, jossa Hotjar on upotettu. Sinun syöttämiäsi tekstejä ei tallenneta meidän toimestamme. Estämme näiden tekstien tallentamisen.
Tietyt tekniset tietojen analysointia ja tietojen käsittely- ja/tai tallennustoimintoja varten Hotjar tekee yhteistyötä rajatun määrän luotettavia ulkoisia palveluntarjoajia kanssa. Nämä palveluntarjoajat on huolellisesti valittu Hotjarin toimesta ja ne täyttävät korkeat tietosuojan ja turvallisuuden standardit. Siinä määrin kuin nämä palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja kolmannessa maassa, Hotjar tekee puolestamme EU:n vakiosopimuslausekkeita ja tarvittaessa sopii lisäsopimusmekanismeista näiden palveluntarjoajien kanssa. Tietoja jaetaan palveluntarjoajille vain sen verran kuin on tarpeen tarjottavien palvelujen tarjoamiseksi, ja Hotjar velvoittaa sopimuksellisesti pitämään luottamuksellisina kaikki Hotjarin paljastamat tiedot ja käyttämään henkilötietoja vain Hotjarin ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja löydät Hotjarin tietosuojakäytännöstä täältä. Hotjar's privacy policy here .
Hotjarin käyttämät evästeet ovat eri "elinkaaria"; jotkut säilyvät voimassa jopa 365 päivää, ja jotkut ovat voimassa vain nykyisen vierailun ajan.
Peruutusoikeus
Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tulevaisuuteen vaikuttavaksi estämällä evästeiden tallentamisen selainohjelmistosi vastaavilla asetuksilla. Haluamme kuitenkin huomauttaa, että tässä tapauksessa et ehkä pysty käyttämään verkkosivuston kaikkia toimintoja täysimääräisesti. Lisätietoja saat vierailemalla osoitteessa https://www​.hotjar​.com/policies/do-not-track/

Google Ads konversiot ja uudelleenmarkkinointi

Käytämme Google Ads Conversion -palvelua kiinnittääksemme huomiota henkilökohtaisiin tarjouksiin mainosmateriaalin (Google Ads) avulla ulkoisilla verkkosivustoilla. Mainoskampanjoista saatujen tietojen perusteella voimme määrittää, kuinka onnistuneita yksittäiset mainokset ovat. Olemme kiinnostuneita näyttämään sinulle mainoksia, jotka ovat sinulle merkityksellisiä, jotta verkkosivustomme olisi sinulle kiinnostavampi ja jotta voimme tarjota henkilökohtaisemman kokemuksen.
Nämä mainosvälineet tarjoaa Google niin sanottujen "mainospalvelimien" kautta. Tätä varten käytämme mainospalvelimen evästeitä, joiden avulla voimme mitata tiettyjä parametreja menestyksen mittaamiseksi, kuten mainosten tavoittavuutta tai käyttäjän tekemiä klikkauksia. Jos vierailet verkkosivustollamme Googlen mainoksen kautta, Google Ads tallentaa evästeen laitteeseesi. Nämä evästeet menettävät yleensä voimassaolonsa 30 päivän kuluttua, eikä niiden tarkoituksena ole tunnistaa sinua henkilökohtaisesti. Tämän evästeen analyysiarvot ovat yleensä yksilöllinen evästetunnus, mainosnäytösten määrä sijoitusta kohden (taajuus), viimeinen vaikutelma (merkityksellinen katselun jälkeisten muunnosten kannalta) ja opt-out-tiedot (merkintä siitä, että käyttäjä ei enää halua, että hänelle osoitetaan).
Näiden evästeiden avulla Google voi tunnistaa Internet-selaimesi. Jos käyttäjä vierailee mainoksiin liittyvillä verkkosivustoilla ja hänen tietokoneeseensa tallennettu eväste ei ole vielä vanhentunut, Google ja mainostaja näkevät, että käyttäjä napsautti mainosta ja ohjattiin tälle sivulle. Kullekin Ads-yhteistyökumppanille on määritetty oma evästeensä. Siksi evästeitä ei voi seurata Ads-yhteistyökumppaneiden verkkosivustojen kautta. Emme kerää tai käsittele itse henkilötietoja edellä mainitussa prosessissa. Saamme Googlelta ainoastaan tilastollisia arvioita. Näiden arvioiden perusteella voimme nähdä, mitkä käytetyistä mainosmuodoista ovat erityisen tehokkaita. Emme saa muita tietoja mainosmateriaalin käytöstä, emmekä varsinkaan voi tunnistaa käyttäjiä näiden tietojen perusteella.
Käytettyjen markkinointityökalujen ansiosta selaimesi muodostaa automaattisesti suoran yhteyden Googlen palvelimeen. Emme voi vaikuttaa Googlen tämän työkalun avulla keräämien tietojen laajuuteen ja jatkokäyttöön. Integroimalla Ads Conversionin Google saa signaalin siitä, että olet avannut tai napsauttanut jotakin mainostamme. Jos olet rekisteröitynyt johonkin Googlen palveluun, Google voi liittää vierailun profiiliisi. Vaikka et olisi rekisteröitynyt Googleen tai et olisi kirjautunut sisään, on mahdollista, että palveluntarjoaja saa selville ja tallentaa IP-osoitteesi.
DEKRA käyttää uudelleenmarkkinointitoimintoa Google Ads -palvelussa. Uudelleenmarkkinointitoiminnon avulla voimme näyttää verkkosivustomme käyttäjille heidän kiinnostuksen kohteisiinsa perustuvia mainoksia muilla Googlen mainosverkostoon kuuluvilla verkkosivustoilla (Google-haussa, YouTubessa tai muilla verkkosivustoilla). Käyttäjien vuorovaikutusta verkkosivustollamme analysoidaan, esimerkiksi sitä, mistä tarjouksista käyttäjä oli kiinnostunut, jotta käyttäjille voidaan näyttää kohdennettuja mainoksia muilla sivuilla myös verkkosivustollamme käynnin jälkeen. Tätä tarkoitusta varten Google tallentaa evästeitä niiden käyttäjien laitteisiin, jotka vierailevat tietyissä Googlen palveluissa tai Google Display Network -verkkosivustoilla. Näitä evästeitä käytetään näiden käyttäjien vierailujen tallentamiseen. Evästeitä käytetään tietyn laitteen selaimen yksilöimiseen eikä yksilön tunnistamiseen.
Evästetyyppi
Käytetty evästetyyppi kuuluu luokkaan "Markkinointi". Lisätietoja on osoitteessa
Evästeasetukset-sivulta
.
Vastaanottaja
. Voit myös vierailla Network Advertising Initiative (NAI) -verkkosivustolla osoitteessa http://www​.networkadvertising​.org
.
Poista/peruuta
Voit estää osallistumisen tähän seurantaprosessiin usealla eri tavalla:
a) asettamalla selainohjelmistosi oikein. Erityisesti estämällä kolmansien osapuolten evästeet et saa mainoksia kolmansien osapuolten tarjoajilta;
b) asentamalla Googlen laajennuksen seuraavan linkin kautta: https://www​.google​.com/settings/ads/plugin
;
c) poistamalla palveluntarjoajien kiinnostukseen perustuvan mainonnan käytöstä osoitteessa http://www​.aboutads​.info/choices
. Tämä asetus poistetaan, kun poistat evästeet;
d) käyttämällä asianmukaista evästeasetusta. Huomautamme, että tässä tapauksessa et ehkä pysty käyttämään kaikkia tämän tarjouksen toimintoja täysimääräisesti.
Oikeusperusta: GDPR asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus).
Evästeet
Sosiaalisen median laajennusten upottaminen
Tietojen poistaminen
Henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeudet
Tämän tietosuojaselosteen muuttaminen
Tietosuojavastaava