Selaimesi on vanhentunut

Internet Explorer ei ole enää tuettu. Vaihda selainta verkkosivuston käyttökokemuksen parantamiseksi.

Yksityisyydensuoja

Tietosuojatiedot

Meille on tärkeää, että olet täysin tietoinen henkilötiedoista, joita keräämme käyttäessäsi online-tarjouksiamme ja -palveluitamme, ja tunnet, miten käytämme niitä.

Aina kun DEKRA käsittelee henkilötietoja, seuraava käsittely suoritetaan tässä tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittely

Vastuuviranomainen

DEKRA SE

Handwerkstr. 1570565 Stuttgart

Vierailu verkkosivustollamme

Rekisteröimme ja tallennamme tietokoneesi IP-osoitteen lähettääksemme vierailemasi verkkosivustomme sisällön tietokoneellesi (esim. tekstit, kuvat ja ladattavat tiedostot jne.) (vrt. GDPR:n 6 artiklan 1 kohta.b). Käsittelemme näitä tietoja myös väärinkäytösten tunnistamiseksi ja jäljittämiseksi. Oikeusperusta tässä tapauksessa on YLEISEN TIETOSUOJA-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Tässä yhteydessä oikeutettu etumme tietojenkäsittelyssä on varmistaa verkkosivustomme ja verkkosivuston kautta tapahtuvan liiketoiminnan asianmukainen toiminta.

Muut tarkoitukset

Käsittelemme myös vapaaehtoisesti antamiasi henkilötietoja. Tässä yhteydessä käsittelemämme tiedot sisältävät asiakkaiden, työntekijöiden ja toimittajien tiedot siinä määrin kuin se on tarpeen tämän tietosuojalausunnon puitteissa määriteltyihin tarkoituksiin.

Siltä osin kuin käsittelemme tietojasi edellä kuvatulla tavalla tiedustelu-, nimitys- tai (uutiskirje)tilauksesi hyväksymiseksi ja käsittelemiseksi, sinulla on sopimusperusteinen velvollisuus asettaa nämä tiedot saatavillemme. Emme pysty käsittelemään pyyntöäsi ilman tietoja.

Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn (vrt. YLEISEN TIETOSUOJA-asetuksen 6 artiklan 1 kohta), voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumukseen perustuvan käsittelyn lainmukaisuuteen suostumuksen peruuttamiseen asti.

Ota yhteyttä lomakkeiden kautta

Osana yhteydenpitoa DEKRAan (esim. lomakkeiden tai sähköpostin kautta) henkilötietoja kerätään. Verkkosivustollamme tarjoamme lomakkeita erilaisiin pyyntöihin, kuten: yhteydenpito, käyttöönottolomakkeet, varauslomakkeet, tarjousten luontilomakkeet, uutiskirjetilauslomakkeet ja muut (esim. tietoaineiston tilaaminen).

Se, mitkä tiedot kerätään kussakin lomakkeessa, käy ilmi kyseisestä lomakkeesta. Nämä tiedot tallennetaan ja niitä käytetään vain pyyntöösi vastaamiseen sekä tietojen yhteydenottoon ja siten tekniseen hallintaan. Näiden tietojen käsittelyn oikeusperusta on oikeutettu etumme vastata pyyntöösi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Jos yhteyshenkilösi pyrkii sopimuksen loppuunsaattamiseen, GDPR:n 6 artiklan 1 kohta .b sovelletaan myös tietojen käsittelyyn. Tietosi poistetaan pyyntösi käsittelyn jälkeen. Prosessi saatetaan päätökseen heti, kun kyseinen asia on vihdoin selvitetty ja jos lakisääteisiä säilyttämisvaatimuksia ei vastusteta.

Siirto kolmansille osapuolille

Siirrämme tietosi yleensä asianomaiselle DEKRA-yritykselle, jossa niitä käsitellään pyytämäsi palvelun ja tuen toimittamiseksi.

Tämä tarkoittaa, että tietoja voivat käsitellä myös muut DEKRA-konsernin oikeushenkilöt. Tällainen käsittely rajoittuu kuitenkin siihen, missä määrin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin tai johon toisen palveluntarjoajana /henkilötietojen käsittelijänä toimivan oikeushenkilön on noudatettava rekisterinpitäjän antamia ohjeita.

Ohjeet sitovat näitä palveluntarjoajia / tiedon käsittelijöitä. Tämän vuoksi heihin sovelletaan vaatimuksiamme, joihin kuuluu tietojesi käsittely yksinomaan ohjeidemme ja sovellettavan tietosuojalain mukaisesti. Erityisesti heillä on sopimusperusteinen velvollisuus käsitellä tietojasi ehdottoman luottamuksellisesti, eivätkä he saa käsitellä tietoja muihin kuin sovittuihin tarkoituksiin.

Tietojen siirto henkilötietojen käsittelijälle tapahtuu YLEISEN TIETOSUOJA-asetuksen 28 artiklan 1 kohdan perusteella.

Emme myy tietojasi kolmansille osapuolille tai jaa niitä muuten kaupallisiin tarkoituksiin.

Integroimalla ulkoista sisältöä (YouTube, Vimeo, Google, Meta) tiedot, kuten IP-osoite, selain ja Javascript-sisältö, voidaan välittää nimetyille kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, kun sivu ladataan. Jos et halua kolmannen osapuolen palveluntarjoajan hankkivan tietoja sinusta, älä suostu markkinointi- ja sosiaalisen median evästeiden käsittelyyn. Tämän seurauksena et voi käyttää näitä toimintoja verkkosivustollamme.

Edellä mainitun lisäksi siirrämme henkilötietojasi syyttäjäviranomaisille ja tarvittaessa vahingoittuneille kolmansille osapuolille ilman nimenomaista suostumustasi, jos se on tarpeen palveluidemme laittoman käytön selvittämiseksi tai oikeuskäsittelyä varten. Tällainen siirto tapahtuu kuitenkin vain, jos on olemassa konkreettisia todisteita laittomasta toiminnasta tai väärinkäytöstä. Tietojasi voidaan siirtää myös silloin, kun tämä edistää käyttöehtojen tai muiden sopimusten noudattamista. Meillä on myös lakisääteinen velvollisuus antaa tietoja tietyille julkisille elimille pyynnöstä. Näitä ovat syyttäjäviranomaiset, viranomaiset, jotka nostavat syytteen rikoksista, joista voi seurata sakkorangaistus, ja rahoitusviranomaiset.

Näiden tietojen siirto perustuu oikeutettuun etuumme torjua väärinkäyttöä, nostaa syyte rikoksista sekä suojata, puolustaa ja panna täytäntöön vaatimuksia, ellei oikeutesi ja etusi henkilötietojesi suojaamisessa syrjäytä etujamme, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

Tarkoituksenmukainen tiedonsiirto kolmansiin maihin

Tällä hetkellä tiedonsiirtoa kolmansiin maihin ei ole suunnitteilla. Muussa tapauksessa luomme vaaditut oikeudelliset ehdot. Sinulle ilmoitetaan erityisesti henkilötietojen vastaanottajista tai vastaanottajaryhmistä lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

Turvallisuus

DEKRA ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin suojatakseen DEKRAlle antamiasi henkilötietoja vahingossa tapahtuvalta tai tahalliselta manipuloinnilta, häviämiseltä, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä. Tämä koskee myös ostettuja ulkoisia palveluita. Varmistamme tietosuojatoimiemme tehokkuuden ja parannamme niitä jatkuvasti teknologisen kehityksen mukaisesti. Kaikki syötetyt henkilötiedot salataan siirron aikana suojatulla salausprosessilla.

Verkkoanalyysi Matomon avulla

Tämä verkkosivusto käyttää Matomoa (www.matomo.org) verkkoanalyysiin. Tämä on palveluntarjoajan InnoCraft Ltd., 150 Willis St., 6011 Wellington, Uusi-Seelanti tarjoama palvelu. Matomo käyttää pieniä tekstitiedostoja, joita kutsutaan "evästeiksi", jotka tallennetaan tietokoneellesi ja mahdollistavat verkkosivuston käytön analysoinnin. Tätä varten evästeeseen tallennetut käyttötiedot (mukaan lukien IP-osoite lyhennetyssä muodossa) lähetetään palvelimillemme ja tallennetaan käyttöanalyysitarkoituksiin.

Matomo ei siirrä tietoja millekään palvelimelle, joka ei ole hallinnassamme. Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia vastaavasti. Haluamme kuitenkin huomauttaa, että tämä voi estää sinua nauttimasta tämän verkkosivuston täydestä toiminnallisuudesta.

Matomon käytön oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Tietoja käsitellään sitten käyttäjän käyttäytymisen analysoimiseksi ja verkkosivuston yksittäisten komponenttien käytön arvioimiseksi. Tarkoituksena on verkkosivuston ja sen käyttäjäystävällisyyden jatkuva optimointi. Nämä tarkoitukset muodostavat yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetun oikeutetun edun. Käyttäjän kiinnostus henkilötietojensa suojaamiseen turvataan IP-osoitteen anonymisoinnilla. Tietoja ei käytetä missään vaiheessa käyttäjän henkilökohtaiseen tunnistamiseen, eikä niitä yhdistetä muihin tietoihin.

Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita tarkoitukseemme.

Vastustamisoikeus

Jos et hyväksy vierailuasi koskevien tietojesi tallentamista ja analysointia edellä kuvatulla tavalla, sinulla on oikeus vastustaa sitä. Voit tallentaa kieltäytymisevästeen napsauttamalla alla olevaa painiketta. Tämä eväste on voimassa kaksi vuotta. Huomaa, että sinun on toistettava kieltäytymismenettely uudelleen, jos poistat evästeet, poistat kieltäytymisevästeen tai jos vaihdat tietokoneesi tai verkkoselaimesi. Tallenna Matomon opt-out-eväste

Verkkoanalyysi Google Analyticsin avulla

Siltä osin kuin olet antanut suostumuksesi, tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsia, Google Ireland Limitedin ("Google") tarjoamaa verkkoanalyysipalvelua. Tämä käyttö sisältää "Universal Analytics" -toimintatilan. Tämä tila mahdollistaa tietojen, istuntojen ja vuorovaikutusten yhdistämisen pseudonyymisoituun käyttäjätunnukseen eri laitteissa, mikä mahdollistaa käyttäjän toiminnan analysoinnin käyttämästä laitteesta riippumatta.

Google Analytics käyttää pieniä tekstitiedostoja, joita kutsutaan "evästeiksi", jotka tallennetaan tietokoneellesi ja mahdollistavat verkkosivuston käytön analysoinnin. Evästeen tuottamat tiedot verkkosivuston käytöstäsi lähetetään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja tallennetaan sinne. Jos IP-anonymisointi on aktiivinen tällä verkkosivustolla, Google anonymisoi IP-osoitteesi ensin Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muussa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolena olevassa valtiossa. Huomaa, että tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsia IP-anonymisointilaajennuksella varmistaakseen IP-osoitteiden anonymisoidun tallennuksen (jota kutsutaan myös IP-peitteeksi). Selaimesi Google Analyticsin yhteydessä lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä mihinkään muuhun Googlen dataan. Lisätietoja käyttöehdoista ja tietosuojasta on osoitteessa https://www.google.com/analytics/terms/us.html ja/tai https://policies.google.com/?hl=en

Google Analyticsin käytön oikeusperusta on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen suostumusilmoituksesi. Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta analysoidakseen verkkosivuston käyttöäsi, kootakseen raportteja toiminnastasi verkkosivustolla ja tarjotakseen verkkosivuston ylläpitäjälle muita verkkosivuston käyttöön ja Internetin käyttöön liittyviä palveluita.

Lähettämämme tiedot ja evästeisiin, käyttäjän tunnistamiseen (esim. käyttäjätunnus) tai mainostunnukseen liittyvät tiedot poistetaan automaattisesti 26 kuukauden kuluttua.

Oikeus perua suostumus

Sinulla on oikeus perua suostumuksesi milloin tahansa tulevaisuudessa. Voit tehdä tämän muuttamalla selaimesi asetuksia evästeiden tallentamisen estämiseksi. Haluamme kuitenkin huomauttaa, että tämä voi estää sinua nauttimasta tämän verkkosivuston täydestä toiminnallisuudesta.

Voit myös estää evästeen tuottamien tietojen keräämisen, joka liittyy verkkosivuston käyttöön (mukaan lukien IP-osoitteesi) ja sen lähettämiseen Googlelle sekä näiden tietojen käsittelyn Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla selaimen lisäosan.

Kieltäytymisevästeet estävät myös tietojesi keräämisen tulevaisuudessa, kun vierailet tällä verkkosivustolla. Jos haluat estää Universal Analyticsin tietojen keräämisen eri laitteilla, sinun on kieltäydyttävä kaikista käyttämistäsi laitteista. Klikkaa tästä saadaksesi opt-out-evästeen: Tallenna Google Analyticsin opt-out-eväste

Lisäksi sinulla on myös mahdollisuus määrittää, millaisia evästeitä haluat hyväksyä tai hylätä verkkosivustoltamme muuttamalla evästeasetuksia .

Jotta voimme tehdä verkkosivustolla asioimisesta käyttäjäystävällisempää ja varmistaa, että se vastaa tarpeitasi mahdollisimman hyvin, käytämme evästeitä joillakin alueilla. Eväste on pieni tiedosto, joka tallennetaan paikallisesti tietokoneellesi heti, kun vierailet verkkosivustolla. Evästeiden avulla voimme myös analysoida verkkosivustomme käyttöä. Päätä itse, mitkä evästeet sallit tai hylkäät. Voit muuttaa päätöstäsi milloin tahansa.

Lisätietoja on tietosuoja-asetuksissamme.

Our website uses buttons for the following social Networks

Meta Platforms
Meta Platforms Ireland Limited
1601 S. California Ave,
Palo Alto,
CA 94304,
USA

LinkedIn
LinkedIn Corporation,
2029 Stierlin Court Mountain View,
CA 94043,
USA

Twitter
Twitter Inc.,
1355 Market St, Suite 900,
San Francisco,
CA 94103,
USA

XING
XING AG,
Gänsemarkt 43,
20354 Hamburg,
Deutschland

YouTube
YouTube, LLC,
901 Cherry Ave.,
San Bruno CA 94066,
USA

The buttons show the logos of the individual social networks. However, the buttons are not standard social plugins, i.e. plugins provided by social networks, but links with button icons. These buttons are only activated by deliberate actions (clicking). As long as you do not click the buttons, no data will be transferred to the social networks. By clicking the buttons, you accept communication with the servers of the social network, thereby activating the buttons and establishing the link.

Once clicked, the button functions as a share plugin. The social network then obtains information about the site you have visited, which you can share with your friends and contacts. You need to be logged in to “share” information. If you are not logged in, you will be forwarded to the login page of the social network you have clicked, thereby leaving the pages of dekra.com. If you are logged in, your “like” or recommendation of the article in question will be transmitted.

When you activate the button, the social networks will also receive the information that you accessed the respective page of our website and when you did so. In addition, information such as your IP address, details about the browser you used, and your language settings may be transmitted. If you click the button, your click will be transferred to the social network and used according to their data policy.

When you click the button we have no control over the data collected and the data-processing operations. We are not responsible for this data processing, nor are we the “controller” as defined in the GDPR. Neither are we aware of the full extent of data collection, its legal basis, purposes and storage periods. Given this, the information provided here is not necessarily complete.

The data will be transmitted irrespective of whether you actually have an account with this provider or whether you are logged in there. If you are logged in with the provider, your data will be assigned directly to your account. Providers may also use cookies on your computers to track you.

As far as we know, these providers store these data in user profiles which they use for advertising, market research and/or demand-oriented website design. This type of analysis is performed (also for users who are not logged in) to present demand-oriented advertising and inform other users of the social network of your activities on our website. You have the right to object to the creation of these user profiles. To exercise your right of objection, please contact the relevant provider.

Please consult the information provided by the following social media sites for details of the purpose and scope of data collection and of further processing and use of the data by the respective social network, and for your rights and privacy settings:

If you do not wish social networks to obtain data about you, do not click the button.

Standard periods for deletion of data

Legislation has defined numerous data storage periods and obligations. At the end of these periods, the relevant data will be routinely deleted. Data that are not affected by the above storage periods and obligations are deleted or anonymized as soon as the purposes defined in this data privacy statement no longer apply. Unless this data privacy statement includes other deviating provisions for data storage, we will store any data we collect for as long as they are required for the above purposes for which they were collected.

Other data use and deletion of data

Any further processing or use of your personal data will generally only be carried out to the extent permitted on the basis of a legal regulation or where you have consented to data processing or data use. In the case of further processing for other purposes than the ones for which the data were originally collected, we will inform you about these other services and provide you with all other significant information before further processing.

Right of access

On request, you have the right to obtain information from us about the personal data concerning you and processed by us, to the extent defined in Art. 15 GDPR.

Right to rectification

You have the right to require us to rectify any inaccurate personal data concerning you without undue delay (Art. 16 GDPR). For this purpose, please contact the address given below.

Right to deletion

Where the legal reasons defined in Art. 17 GDPR apply, you have the right to immediate deletion (“right to be forgotten”) of personal data concerning you. These legal reasons include: the personal data are no longer necessary for the purposes for which they were processed, or you withdraw your consent, and there are no other legal grounds for processing; the data subject objects to the processing (and there are no overriding legitimate grounds for processing––does not apply to objections to direct advertising). To assert your above right, please contact the contact address given below.

Right to restriction of processing

If the criteria defined in Art. 18 GDPR are fulfilled, you have the right to restriction of processing as established in the above article of the GDPR. According to this article, restriction of processing may be called for in particular if processing is unlawful and the data subject opposes deletion of the personal data and requests the restriction of their use instead, or if the data subject has objected to processing according to Art. 21 (1) GDPR as long as it is unclear whether our legitimate interest overrides the interest of the data subject. To assert your above right, please contact the contact address given below.

Right to data portability

You have the right to data portability as defined in Art. 20 GDPR. This means you have the right to receive the personal data concerning you, which you have provided to us, in a structured, commonly used, and machine-readable format, and have the right to transmit those data to another controller, such as another service provider. Prerequisite is that processing is based on consent or a contract, and is carried out using automated means. To assert your above right, please contact the contact address given below.

Right to object

You have the right to object at any time under Art. 21 GDPR to processing of personal data concerning you which is based on Art 6 (1) lit. e or f GDPR, on grounds relating to your particular situation. We will desist from processing your personal data unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for processing which override your interests, rights, and freedoms, or unless processing is for the establishment, exercise, or defense of legal claims. To assert your above right, please contact the contact address given below. For the exercise of the objection there are no other costs than the transmission costs according to the basic tariff.

Right to file a complaint with a supervisory authority

If you think that processing of personal data concerning you and carried out by us is unlawful or impermissible, you have the right to file a complaint with the supervisory authority responsible for us. You can contact this authority at:

The State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information

Address:
Königstrasse 10 a
70173 Stuttgart

Mailing address:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
Tel.: +49 711/615541-0
FAX: +49 711/615541-15

E-Mail:

In case an update requires an adaptation of this Privacy Policy, we therefore reserve the right to amend the current Privacy Policy. The current version is dated August 17, 2020.

Please address any questions regarding the processing of your personal data, requests for information, applications, or complaints directly to our data protection officer, who will be happy to be of service.

If you have any questions or suggestions in accordance to data protection at DEKRA, please contact our data protection officer:

Data protection officer of DEKRA SE

Handwerkstr. 15
70565 Stuttgart

If you have a query or tips about data protection at DEKRA, please send an email to

If you wish to make use of your right to information on the personal data we process on your behalf, please send an email to

Jaa sivu