Painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnit

Tietoja painelaitteiden sertifioinnista

Kaikkien painelaitteiden valmistajien on varmistettava, että niiden tuotteet täyttävät asiaa koskevissa direktiiveissä asetetut olennaiset turvallisuusvaatimukset, ennen kuin ne allekirjoittavat vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja saattavat tuotteen Euroopan markkinoille. DEKRAn painelaitteisiin liittyvillä ilmoitetun laitoksen palveluilla autamme valmistajia täyttämään painelaitteita (PED) ja kuljetettavia painelaitteita (TPED) koskevien direktiivien pakolliset arviointi- ja tarkastusvaatimukset.
Lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi ja tuotteen markkinoille saattamiseksi valmistajan on usein otettava ilmoitettu laitos mukaan valmistusprosessiin. Painelaitteiden ilmoitettuna laitoksena DEKRA suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointeja ja todentamisia, jotka liittyvät seuraaviin direktiiveihin ja lueteltuihin arviointimoduuleihin tai -tarkastuksiin.

Painelaitedirektiivi (PED)

 • Moduuli A2 – Sisäinen tuotannonvalvonta sekä valvotut painelaitteiden tarkastukset satunnaisin väliajoin
 • Moduuli B – EU-tyyppitarkastus – tuotantotyyppi
 • Moduuli B – EU-tyyppitarkastus – suunnittelutyyppi
 • Moduuli C2 – Sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuus ja satunnaisin väliajoin suoritettavat valvotut painelaitetarkastukset
 • Moduuli D – Tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus
 • Moduuli D1 – Tuotantoprosessin laadunvarmistus
 • Moduuli E – Painelaitteiden laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus
 • Moduuli E1 – Painelaitteiden lopputarkastuksen ja testauksen laadunvarmistus
 • Moduuli F – Painelaitteen tarkastukseen perustuva tyypinmukaisuus
 • Moduuli G – Yksikkökohtaiseen tarkastukseen perustuva vaatimustenmukaisuus
 • H moduuli – Täydelliseen laadunvarmistukseen perustuva vaatimustenmukaisuus
 • H1-moduuli – Täydelliseen laadunvarmistukseen ja suunnittelun tarkastukseen perustuva vaatimustenmukaisuus
 • Materiaalien eurooppalainen hyväksyntä artiklan 15 mukaisesti
 • Pysyvien liitosten tekijöiden hyväksyminen liitteen I kohdan 3.1.2 mukaisesti
 • Pysyvien liitosmenetelmien hyväksyminen liitteen I 3.1.2 mukaisesti

Kuljetettavia painelaitteita koskeva direktiivi (TPED)

Paineastiat, mukaan lukien kaasupatruunat, niiden venttiilit ja muut lisävarusteet tarvittaessa:
 • Tyyppitarkastus ja tyyppihyväksyntä
 • Määräaikaistarkastukset
 • Välitarkastukset
 • Vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointi

Säiliöt, säiliöajoneuvot/-vaunut, moniosastoiset kaasusäiliöt, niiden venttiilit ja tarvittaessa muut lisävarusteet:

 • Tyyppitarkastus ja tyyppihyväksyntä
 • Määräaikaistarkastukset
 • Välitarkastukset
 • Vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointi

Painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnit

Teemme painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnit valmistajille painelaitedirektiivin (PED) ja kuljetettavia painelaitteita koskevan direktiivin (TPED) mukaisesti.

Tietoja painelaitteiden sertifioinnista

Kaikkien painelaitteiden valmistajien on varmistettava, että niiden tuotteet täyttävät asiaa koskevissa direktiiveissä asetetut olennaiset turvallisuusvaatimukset, ennen kuin ne allekirjoittavat vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja saattavat tuotteen Euroopan markkinoille. DEKRAn painelaitteisiin liittyvillä ilmoitetun laitoksen palveluilla autamme valmistajia täyttämään painelaitteita (PED) ja kuljetettavia painelaitteita (TPED) koskevien direktiivien pakolliset arviointi- ja tarkastusvaatimukset.
Lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi ja tuotteen markkinoille saattamiseksi valmistajan on usein otettava ilmoitettu laitos mukaan valmistusprosessiin. Painelaitteiden ilmoitettuna laitoksena DEKRA suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointeja ja todentamisia, jotka liittyvät seuraaviin direktiiveihin ja lueteltuihin arviointimoduuleihin tai -tarkastuksiin.