Vuototestaus (LT), heliumtestaus

Tuotteiden ja komponenttien vuototestaus

Vuototestaus on rikkomaton testausmenetelmä, jolla tarkastetaan järjestelmä vuotojen varalta, todennetaan komponenttien tiiveys ja havaitaan vuotojen tarkka sijainti.

Tietoa vuototestauksesta

Vuototestaus perustuu vuotojen havaitsemiseen käyttämällä nestettä tai kaasua testausaineena. Näin voidaan havaita aukot, joiden kautta kiinteät aineet, nesteet tai kaasut voivat päästä sisään tai ulos, mitata vuotonopeus ja tunnistaa tarkka vuotokohta. Vuodon testausta käytetään kohteiden tiiveyden todentamiseen. Tiiveystesteillä on tärkeä merkitys erityisesti tuotannossa, koska erilaiset tuotteet ja järjestelmät, kuten painesäiliöt, hitsaus- ja ruuviliitokset tai säiliöt eri teollisuudenaloilla edellyttävät tiettyä tiiveyttä. Erilaisten käyttökohteiden vuoksi on vakiintunut erilaisia tiiveystarkastusmenetelmiä.
DEKRA tekee tiiveystarkastuksia seuraavilla menetelmillä:
  • Kuplapäästö, joka perustuu paineen muutokseen
  • Merkkikaasumenetelmät: Tätä vuototestausmenetelmää käytetään paineastioiden, hitsattujen ja ruuviliitosten sekä säiliöiden tiiveyden tarkistamiseen eri teollisuudenaloilla. Tarkka vuotokohta voidaan tunnistaa.
Vuodon testauksessa käytetään seuraavia laitteita ja materiaaleja:
  • Vaahtoliuos MR99
  • Heliumvuodonilmaisin Helitest
  • Absoluuttinen painemittari Membranovac
DEKRA tarjoaa vuototarkastuksia seuraavien standardien mukaisesti:
  • EN 1593 - kuplapäästömenetelmä
  • EN 13184 - paineenmuutosmenetelmä
  • EN 13185 - merkkiainekaasumenetelmä
  • ISO 9712 -vaatimusten mukaisesti sertifioitu henkilöstö