Hitsausmenetelmien pätevöinti

Hitsausmenetelmien pätevöinti

Laadunvarmistus on hitsausprosessien (hitsausmenetelmien) edellytys. Hitsattujen painelaitteiden valmistajat voivat saada hyväksynnän vain, jos niiden hitsausprosessit täyttävät kansainvälisten standardien, direktiivien ja kansallisen lainsäädännön mukaiset laatuvaatimukset.

Yhdenmukaisen laadun varmistamiseksi pysyvien liitosten prosessien, yleisesti hitsausmenetelmien, on usein oltava ilmoitetun laitoksen, tunnustetun kolmannen osapuolen tai akkreditoidun sertifiointielimen hyväksymiä ja sertifioimia.

Tietoja pysyvien liitosten hyväksymisestä

DEKRA voi tarjota täydellisen paketin sertifiointi- ja hyväksyntäprosessin kaikkien vaiheiden täyttämiseksi. Ilmoitettuna testaus- ja sertifiointielimenä kaikki DEKRAn hitsausasiantuntijat voivat sertifioida ja hyväksyä pysyvät liitosmenettelyt noudattaen kaikkien asiaankuuluvien standardien, direktiivien, kansallisten lainsäädäntöjen tai erityisspesifikaatioiden vaatimuksia.
DEKRA tarjoaa myös metallimateriaalien hitsausmenetelmien määrittelyn ja pätevyyden mm. seuraavien standardien ja koodien mukaisesti:
1. ISO 15610 - testattuihin hitsaustarvikkeisiin perustuva pätevyys
2. ISO 15611 - aiempaan hitsauskokemukseen perustuva pätevyys
3. ISO 15612 - pätevyys ottamalla käyttöön tavallinen hitsausmenetelmä
4. ISO 15613 - esituotantohitsaustestiin perustuva pätevyys
5. ISO 15614-1 - menetelmätesti terästen kaarihitsaukselle ja nikkeli- ja nikkeliseosten kaarihitsaukselle
6. ISO 15614-2 - menettelytesti alumiinin ja sen seosten kaarihitsaukselle
7. ISO 15614-3 - toimenpidetesti seostamattomien ja vähän seostamattomien valurautajen fuusiohitsaukselle
8. ISO 15614-4 - menettelytesti alumiinivalujen hitsauksen viimeistelyyn
9. ISO 15614-5 - menetelmätesti titaanin, zirkoniumin ja niiden seosten kaarihitsaukselle
10. ISO 15614-6 - kuparin ja sen seosten kaarihitsauksen ja kaasun hitsauksen toimenpidetesti
11. ISO 15614-7 - peitehitsauksen toimenpidetesti
12. ISO 15614-8 - toimenpidetesti putkien hitsaamiseksi putkilevyliitoksiin
13. ISO 15614-11 - toimenpidetesti elektroni- ja lasersädehitsaukselle
14. ISO 15614-12 - toimenpidetesti piste-, sauma- ja projektiohitsaukselle
15. ISO 14555 - kaarihitsaus
Lisäksi DEKRA tarjoaa menettelyn hyväksynnän EN 13134 -standardin mukaisille juotosprosesseille ja lisävaatimuksia menettelyille seuraavien vaatimusten mukaisesti:
1. Painelaitedirektiivi (PED)
2. AD 2000
3. ASME- IX