Selaimesi on vanhentunut

Internet Explorer ei ole enää tuettu. Vaihda selainta verkkosivuston käyttökokemuksen parantamiseksi.

Vapaasti seisovien savupiippujen suoritustason arviointi

EN 13084-7: Vapaasti seisovien savupiippujen suoritustason arviointi

DEKRAn sertifiointipalvelu tekee tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan (FPC) arvioinnin ja myöntää sertifikaatin tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuudesta.

EN 13084-7 on harmonisoitu standardi (hEN) ja viittaa hitsaamisen osalta standardiin EN 1090-2, kuten myös standardi EN 1090-1. Sertifikaatin myötä yritys voi laatia suoritustasoilmoituksen ja kiinnittää tuotteeseen CE-merkinnän.

Rakennustuoteasetus (CPR) ja CE-merkintä

Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymä asetus (305/2011) edellyttää CE-merkintää, kun tuote kuuluu harmonisoidun standardin soveltamisalaan. Harmonisoidun EN 13084-7 standardin soveltamisalaan kuuluvat vapaasti seisovat yksiseinämäiset savupiiput ja niiden hormit. Ko. tuotteet on oltava CE-merkittyjä, kun ne saatetaan markkinoille Suomessa tai EU-maissa.

Rakennustuotteiden perusominaisuudet on osoitettava CE-merkinnällä, jos rakennustuotteelle on olemassa eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi ja kun ko. standardin siirtymäaika on mennyt umpeen. EN 13084-7 standardin siirtymäaika päättyi 1.9.2013.

EN 13084-7 standardin mukaisen CE-merkinnän kiinnittämisoikeuden edellytyksenä on ilmoitetun laitoksen tekemä tehtaan ja sisäisen laadunvalvontajärjestelmän hyväksyntä ja valvonta.

Todistus tehtaan sisäisestä laadunvalvonnasta edellyttää:

  • Yrityksellä on standardin EN 13084-7 mukainen toiminnassa oleva, kirjallinen kuvaus tehtaan sisäisestä laadunvalvonnasta (FPC eli Factory Production Control)
  • Yritys on ottanut FPC järjestelmän käyttöön
  • Ilmoitettu laitos on arvioinut yrityksen tehtaan ja FPC järjestelmän toimivuuden standardien EN 13084-7 vaatimusten mukaisesti, ottaen huomioon myös soveltuvin osin SFS-EN 1090-2 standardien vaatimukset.

Ennen tuotteen saattamista markkinoille yrityksen tulee laatia tuotteesta suoritustasoilmoitus (DoP) ja kiinnittää tuotteeseen CE-merkintä. ”CE-merkintä on kiinnitettävä rakennustuotteeseen tai siihen kiinnitettyyn etikettiin näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi. Jos tämä ei tuotteen luonteen vuoksi ole mahdollista tai perusteltua, se on kiinnitettävä pakkaukseen tai mukana oleviin asiakirjoihin.” (CPR 9. artikla)

Tarjoamme valmistajille ilmoitetun laitoksen palveluja:

  • Tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastukset
  • Sertifikaatti tehtaan sisäisen laadunvalvonnasta
  • Tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta

Seuraavat dokumentit ovat saatavilla pyynnöstä:

  • Sertifioinnin sopimusehdot
  • Sertifiointihakemus
  • Sertifiointiohjelma

Ota yhteyttä!

Tarkastuspäällikkö  Anssi Rissanen

Sertifiointi

separator
+358 44 737 6835
separator

FINAS-akkreditointi

S 048 SFS-EN ISO/IEC 17065

DEKRA Finas -tiedot: https://www.finas.fi/toimijat/Sivut/default.aspx#k=dekra

Ilmoitettu laitos

Notified Body, NoBo

Nro: 0875 (ex. 2656)

S053

Jaa sivu