Tunkeumanestetarkastukset

Materiaalien tunkeumanestetarkastus manipulaattoreiden ja Rover-robottien avulla

Mekanisoitu tunkeumanestetarkastus (PT) on rikkomaton materiaalin tarkastusmenetelmä, jossa pintamurtumien tai huokosten näyttämiseen käytetään kapillaarivoimia. DEKRA on kehittänyt innovatiivisen manipulaattorin, jolla pystytään tarkastamaan alueita, joita ei ole mahdollista tarkastaa ultraäänitestauksella korkean vaimennuksen, geometrian tai saavutettavuuden vuoksi. Yleisiä tarkastettavia kohteita ovat:
  • T-liitoksen kappaleet
  • Venttiililiitäntähitsaukset
  • Putkistot
Tällaiset kohteet voivat olla herkkiä IGSCC:lle (Inter Granular Stress Crack Corrosion) ja/tai lämpöväsymiselle, mikä tekee niistä erittäin priorisoituja tarkastuskohteita. T-liitosten ja venttiilipesien materiaalit ovat usein austeniittisia valuja, joita voi olla mahdotonta tarkastaa ultraäänellä korkean vaimennuksen vuoksi. Siksi DEKRA kehitti tämän uuden innovatiivisen ratkaisun asiakkailleen.

Tietoja tunkeumanestetarkastuksesta

Tunkeumanestetarkastus (PT) perustuu nestemäisen läpäisevän aineen tunkeutumiseen avoimeen pinnan epäjatkuvuuteen. Tunkeumanestetarkastusta ei sovelleta huokoisiin materiaaleihin. Menetelmää käytetään pintavikojen määrittämiseen, mm. pintasäröt, huokoset, liitosvirheet ja rakeiden välinen korroosio. T-liitosten ja venttiilipesien yleisiä materiaaleja ovat esim. SS2333 tai SA403, nämä materiaalit voivat kärsiä lämpörasituksesta (esim. vuotava venttiili). Octopus-järjestelmä pääsee näille alueille putken halkaisijalla DN 100 - DN 450. Esim. ydinvoimaloissa tällainen kuluminen vaikuttaa mm. seuraaviin järjestelmiin;
  • Syöttövesijärjestelmä / Aux-syöttövesi
  • Sammutuksen jäähdytysjärjestelmä
  • Hätäjäähdytysjärjestelmä
  • Puhdistusjärjestelmä
Octopus-järjestelmää käytettiin jo onnistuneesti kahdessa kiehutusvesireaktorissa (BWR). Octopus on varustettu useilla kohdistusvarsilla putken sisällä tehtäviä säätöjä varten. Järjestelmässä on myös useita kameroita PT-suuttimen vieressä tarkemman kohdistuksen saavuttamiseksi. Esipuhdistuksen jälkeen tunkeumaneste levitetään testikappaleen pinnalle. Tämä tunkeutuu halkeamiin tai huokosiin kapillaarivaikutuksen kautta. Kun ylimääräinen tunkeumaneste on poistettu pinnalta, kehitettä käytetään absorpoimaan väriaine, joka tunkeutuu ulos huokosista ja halkeamista, luomalla näyttämiä, jotka voidaan sitten arvioida.
PT-tarkastus suoritetaan yleensä punaisella tunkeumanesteellä. Tarkastus voidaan tehdä päivänvalossa. Fluoresoivassa PT- tarkastuksessa käytetään fluoresoivaa tunkeuma-ainetta, jota on paljon helpompi arvioida pimeässä UV-valoa hyväksi käyttäen. Octopus-tarkastusjärjestelmä on kelpoinen pintamurtumisvirheisiin, joiden koot ovat: 3,5 mm x 0,5 mm x 4μm (pituus x syvyys x leveys).
Mekanisoitujen tunkeumanestetarkastusten valikoimaamme kuuluvat:
  • Octopus mekanisoituun putkensisäiseen PT-tarkastukseen.