NDT ja edistynyt NDT

DEKRA tarjoaa sinulle kattavan valikoiman NDT-asiantuntijapalveluita maailmanlaajuisesti.

Ainetta rikkomattomalla materiaalitestauksella (NDT, non destructive testing) on tärkeä rooli monilla toimialoilla. Perinteisten testaustekniikoiden lisäksi DEKRA tarjoaa laajan valikoiman edistyneempiä testausmenetelmiä. Tarkastajamme ovat alansa asiantuntijoita ja antavat sinulle aina luotettavan testituloksen sekä neuvoja siitä, tarvitaanko lisätestejä missä tahansa arviointitilanteessa.

Tavanomainen, edistynyt ja mekanisoitu NDT-ohjelma.

  • Yli 2 000 DEKRA-tarkastajaa maailmanlaajuisesti. DEKRA Industrial Oy on Suomen johtava rikkomattoman aineenkoetuksen osaaja.
  • Kaikki tarkastajat on koulutettu ja akkreditoitu uusimpien kansainvälisten laatustandardien mukaisesti.
  • Räätälöidyt testausmenettelyt saatavilla pyynnöstä.
DEKRA on Suomen johtava maailmanlaajuinen rikkomattomien materiaalien testauksen (NDT) toimittaja. Varmistamme yhdenmukaiset laatustandardit korkeimmalla tasolla tavanomaisille, edistyneille ja mekanisoiduille NDT-menettelyille. Yhdenmukaistettujen koulutusstandardiemme ja ammattimaisen projektinhallinnan ansiosta DEKRA voi toteuttaa suuria projekteja lyhyellä varoitusajalla.
Jotta voimme vastata kaikkiin asiakkaiden tarpeisiin, DEKRA:n NDT-tarkastajat on koulutettu ja sertifioitu ISO 9712: n ja SNT-TC-1A: n mukaisesti. Useissa maissa meillä on NDT-laboratorio, joka on akkreditoitu ISO/IEC 17025- tai ISO/IEC 17020 -standardin mukaisesti, ja monet ovat myös sertifioituja ISO 9001 -standardin mukaisesti. Lisäksi DEKRA on tietyissä maissa sertifioitu; ydinvoimalaitostarkastukset QN 100 (KTA 1401), ilmailu- ja avaruusalan testaus (ISO 9100) ja rautatietestaus (DIN 27201.7).
Ammattilaisemme neuvovat sopivan ainetta rikkomattoman testimenetelmän valinnassa sekä testausspesifikaatioiden ja -ohjeiden valmistelussa. Kehitämme myös NDT-testimenettelyjä neljässä kehityslaboratoriossa Euroopassa ja optimoimme testien tarkkuuden ja tehokkuuden. Jos haluat neuvoja tietystä testausvaatimuksesta, ota yhteyttä lähimpään asiantuntijaamme.
Erilaisten kansallisten yritysten välisen säännöllisen tietämyksenvaihdon ja DEKRA Industrial Testing Service Divisionin yhdenmukaistettujen koulutusohjelmien ansiosta DEKRA takaa yhdenmukaisen testauslaadun korkeimmalla tasolla maailmanlaajuisesti. Tämä koskee myös tavanomaisia NDT-testejä, sekä edistyneitä- ja mekanisoituja testausmenettelyjä.

Tarkastukset

NDT on standardoitua toimintaa, jolla määritellään materiaalin eheys, tuetaan tuotekehitystä sekä seurataan valmistuksen ja asennuksen laatua. Tutkimusmenetelmiä ovat pinta- ja volymetriset tarkastusmenetelmät. Pintatarkastusta ovat esimerkiksi magneettijauhe-, tunkeumaneste- ja pyörrevirtatarkastus. Volymetristä tarkastusta ovat ultraäänitarkastus sekä radiografia.

Rikkomattoman aineenkoetuksen palvelut

• Vaiheistettu ultraäänitarkastus (PA UT)
• Pyörrevirtatarkastus (ET)
• Vuototestaus (LT), heliumtestaus
• Tunkeumanestetarkastus (PT)
• Magneettijauhetarkastus (MT)
• Reaaliaikainen korroosion seuranta
• Radiografinen tarkastus (RT), korroosiokuvaus
• NDT-asiantuntijapalvelut
• Ultraäänitarkastus (UT), paksuusmittaus
• Silmämääräinen tarkastus (VT)
NDT-tarkastustoiminnallamme on seuraavat luvat
DEKRA Industrial Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos I009 SFS-EN ISO/IEC 17020 (Tyyppi A). DEKRA Finas -tiedot
• SFS-EN ISO 9712 / Nordtest henkilöpätevyydet
• SNT-TC-1A (ASME) henkilöpätevyydet
• Rekisteröity NDT-organisaatio (NTO), SFS-EN ISO 9712 / Nordtest
• Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymä NDT-testauslaitos
• DNV, NDT-testauslaitos