Materiaalien mekaaninen tarkastus

Materiaalien mekaaninen testaus tuotevaatimusten mukaisesti todennettavaksi, tai tutkimus- ja kehitystyötä varten

Komponenttien valmistuksessa ja kehittämisessä materiaalivika ei ole harvinaisuus – mutta sillä on vakavia seurauksia turvallisuudelle. Mekaaninen tai usein rikkova testaus on olennainen osa laadunvarmistusta monilla teollisuudenaloilla. Mekaaninen testaus tehdään yleensä materiaalin ominaisuuksia kuvaavien numeeristen arvojen määrittämiseksi vakiotestillä. Useimmissa tapauksissa mekaanisella testauksella vaurioitetaan näytemateriaali käyttökelvottomaksi.

Tietoja materiaalien mekaanisesta testauksesta

DEKRAlla on monen vuoden kokemus metallituotteiden ja hitsien rikkovasta testauksesta. Asiantuntijamme suorittavat mekaanisia testejä varmistaakseen, että materiaali toimii vakiotesteissä ja täyttää asetetut vaatimukset. Materiaalitestauksen ydinarvo on testata materiaalien laadun mahdollisia poikkeamia valmistus- ja sertifiointivaiheessa tai mahdollisia materiaalivalintaan liittyviä ongelmia. Tällä on lopulta myönteinen vaikutus myöhemmin valmistusketjuun ja lopputuotteen laatuun tai toimitukseen.
Hitsit ovat yksi laatuun liittyvistä avainkohdista monilla eri teollisuuden alueilla, kuten voimalaitosten ja tuotantolaitosten rakentamisessa. Monissa standardeissa (esim. painelaitedirektiivissä tai teräs- ja alumiinirakenteiden toteutusstandardissa - EN 1090) edellytetään, että hitsausmenettely ja suorituskyky on hyväksyttävä siten, että hitsauksen aikana voidaan varmistaa määritelty laatu. Tätä varten tarvittavien testikappaleiden testaus edellyttää ammattimaisen ja kustannusoptimoidun toteutuksen lisäksi yleensä myös mahdollisimman lyhyttä käsittelyaikaa laboratoriossa tuotannon seisokkien ja odotusaikojen estämiseksi. Monien vuosien asiantuntemuksen, optimoitujen prosessien ja uusimpien näytetuotanto- ja testauslaitosten ansiosta DEKRAn laboratoriot tarjoavat ihanteelliset olosuhteet tähän.
Oli kyse materiaalin määrittelyistä tai hitsaustestaustarpeista, metalleista tai muista materiaaleista, DEKRA tarjoaa akkreditoidun testauksen useimpien alan standardien mukaisesti.
  • Materiaalien ja hitsien vetokokeet (lujuus)
  • Materiaalien ja hitsien iskukokeet (sitkeys)
  • Materiaalien ja hitsien taivutuskokeet
  • Materiaalien ja hitsien kovuuskokeet
  • Materiaalien ja hitsien mikro- ja makrorakennetarkastelut
  • Hitsien murtokokeet
  • Muut materiaalien mekaaniset testaukset