Magneettijauhetarkastus (MP)

Magneettijauhetarkastus

Magneettijauhetarkastus on rikkomaton materiaalitestausmenetelmä, jota käytetään ferromagneettisten materiaalien pinta- ja lähipinnan vikojen havaitsemiseen, sitä käytetään pääasiassa halkeamien havaitsemiseen.

Tietoja magneettijauhetarkastuksesta

Magneettijauhetarkastusta (MP) käytetään pääasiassa halkeamien havaitsemiseen ferromagneettisissa materiaaleissa. Näyte magnetoidaan joko tietyltä alueelta tai kauttaaltaan. Jos näytteessä on pintavirheitä, magneettikenttä muodostuu vikakohdan ympärille. Tämä vuotovirta paljastuu, kun pinnalle levitetään joko kuivia tai nesteeseen sekoitettuja erittäin hienojakoisia rautahiukkasia. Hiukkaset kerääntyvät vuotovirtausalueelle, joka näkyy visuaalisesti jopa hyvin kapeiden halkeamien osalta.
Magneettijauhetarkastusta sovelletaan kaikkiin metalleihin, joita voidaan magnetoida voimakkaasti, näitä ovat ferriittiset teräkset ja raudat, mutta eivät yleensä austeniittiset teräkset. Menetelmä on nopea, ja materiaalin arviointi tehdään välittömästi. Käytetyt laitteet ovat kannettavia ja helppoja kuljettaa tarkastusalueelle. Magneettijauhetarkastuksia voidaan soveltaa suhteellisen karkeille ja likaisille pinnoille, mutta testitulos voi heikentyä.
Menetelmä on erittäin tarkka ja sillä pystytään havaitsemaan kapeita ja pieniä vaurioita. Sitä käytetään laajalti hitsien ja materiaalien valmistuksessa ja testauksessa teollisuudessa, myös raideteollisuudessa.
DEKRAn magneettijauhetarkastuksen asiantuntijat käyttävät myös erilaisia fluoresoivia menetelmiä, jotka vaativat UV-A-valaistusta.