Hitsaushenkilöstön pätevöinti

Hitsaushenkilöstön pätevöinti

Turvallisen rakennetekniikan keskiössä ovat hitsaus ja juottaminen. Yhdenmukaisen laadun takaamiseksi, onnettomuuksien ja vahinkojen riskin vähentämiseksi ja pätevän työvoiman varmistamiseksi hitsaushenkilöstön on usein oltava ilmoitetun laitoksen, tunnustetun kolmannen osapuolen elimen tai akkreditoidun sertifiointielimen hyväksymä.

Tietoja henkilöstön sertifioinnista pysyvien liitosten osalta

DEKRA voi tarjota täydellisen paketin täyttääkseen kaikkiin sertifiointi- ja pätevöintiprosessin vaiheisiin. Ilmoitettuna laitoksena DEKRAn hitsausasiantuntijat voivat sertifioida henkilöstöä pysyvien liitosten tekemiseen noudattaen kaikkien asiaankuuluvien standardien, direktiivien, kansallisten lainsäädäntöjen tai erityisspesifikaatioiden vaatimuksia.
DEKRA tarjoaa palveluja fuusiohitsaushenkilöstön sertifiointiin (pätevyys- ja hyväksyntätestaukseen) seuraavien standardien ja koodien mukaisesti:
  • ISO 9606-1 Hitsaajien pätevöinti: teräkset
  • ISO 9606-2 Hitsaajien pätevöinti: alumiini- ja alumiiniseokset
  • ISO 9606-3 Hitsaajien pätevöinti: kupari- ja kupariseokset
  • ISO 9606-4 Hitsaajien pätevöinti: nikkeli- ja nikkeliseokset
  • ISO 9606-5 Hitsaajien pätevöinti: titaani- ja titaaniseokset, zirkonium- ja zirkoniumseokset
DEKRA tarjoaa myös hitsaus- ja juottohenkilöstön pätevöintitarkastuksia seuraavien standardien ja koodien mukaisesti:
  • ISO 14732 Hitsaushenkilöstö: Hitsausoperaattoreiden ja hitsausasettajien pätevyyskokeet. Metallisten materiaalien mekanisoitu ja automatisoitu hitsaus
  • ISO 13585 Kovajuotto: Juottajien pätevyyskokeet