Kehittynyt ultraäänitarkastus

Materiaalien ultraäänitarkastus ”Off-the-shelf” laitteilla, phased arraylla, TOFD:lla, guided wavella, IRIS:lla ja EMAT:lla

Advanced Ultrasonic Testing (AUT) on yleinen termi, joka viittaa ultraäänitietojen tietokoneistettuun keräämiseen. Lisäksi kolmikirjaiminen lyhenne AUT viittaa erityisesti putken päittäishitsien ultraäänitarkastukseen.

Tietoja kehittyneestä ultraäänitarkastuksesta

Advanced Ultrasonic Testing (AUT) on sekä yleinen termi, joka liittyy ultraäänitietojen tietokoneistettuun keräämiseen, että erityisesti putken päittäishitsien ultraäänitarkastukseen. Kehittyneet ultraäänitestausjärjestelmät käyttävät kahta sarjaa ultraääniluotaimia, jotka skannaavat kehämäisesti hitsin kummaltakin puolelta. Luotainsarjat valitaan siten, että ne peittävät hitsin ja fuusiopinnan tietyt vyöhykkeet. Kehittynyttä ultraäänitarkastusta käytetään putken päittäishitseihin ja sillä voidaan tarkastaa koko hitsi luotettavalla tasolla. AUT:ta voidaan käyttää yhdessä yleisimpien UT-laitteiden kanssa. Tiedonkeruu voi olla joko manuaalista ja/tai automaattista, ja sen käynnistää yleensä enkooderi. Tarkastuksessa voidaan hyödyntää lisätekniikoita, kuten pyörrevirtatarkastusta (ET) tai visuaalista tarkastusta (VT).
DEKRA käyttää kehittyneitä ultraäänitarkastusmenetelmiä määräaikaisiin ja ei-määräaikaisiin teollisuustarkastuksiin kaikenlaisilla teollisuudenaloilla, sekä tavanomaisessa- että ydinvoimateollisuudessa, joissa putkihitsit on tarkastettava säädösten mukaisesti ultraäänimenetelmällä.
DEKRA tarjoaa laajan valikoiman kehittyneitä ultraäänitestausmenetelmiä, mukaan lukien:
  • Phased array ultrasonic testing, joka on yleisesti käytetty edistynyt ultraäänitestausmenetelmä.
  • Time-of-flight-diffraction -tarkastus, hitsausten halkeamien tai vaurioiden havaitsemiseksi
  • Guided Wave Ultrasonic Testing, lyhyessä ajassa valmistuva tarkastus pitkille putkille ja korroosion havaitsemiseen
  • IRIS-ultraäänitestaus - varamenetelmä kalibroinnin ja tarkkuuden vahvistamiseen
  • Sähkömagneettiset akustiset anturit magneettisten tai metallisten materiaalien tarkastamiseen

Phased Array Ultrasonic Testing

Vaiheistettu ultraäänitarkastus (PAUT) on kehittyneisiin ultraäänitarkastustekniikoihin kuuluva ultraäänianturityyppi. Tekniikka käyttää erilaisia ultraäänikeiloja, joita hallitaan tietokoneella ja ohjataan sähköisesti. ”Array” on ryhmä lähettimiä, vastaanottimia tai lähettimiä / vastaanottimia, joita kutsutaan yleensä ryhmäelementeiksi.
Komponentin erittäin tarkka A-, B- ja C- ja S- kuvantaminen on mahdollista äänikeilan muotoa ja kulmaa muuttamalla (yhdessä datan ja ohjelmistokuvantamisen kanssa). Tämä kehittynyt ultraäänitarkastusmenetelmä on sekä nopea että erittäin tehokas useiden samanaikaisten äänikeilojen (kulmien) vuoksi.
Vaiheittainen ultraäänitarkastus on yksi yleisimmin käytetyistä edistyneistä ultraäänitarkastusmenetelmistä. DEKRA käyttää vaiheistettuja ultraäänitarkastuksia kaikilla öljy-, kaasu-, voima- ja kemianteollisuuden aloilla havaitakseen vaurioita, kuten halkeamia tai muita vikoja, ja määrittääkseen komponenttien laadun. Komponenttien vaurioiden havaitsemisen lisäksi vaiheistettua ”arrayta” käytetään myös seinämän paksuuden mittauksiin.
DEKRAn phased array UT:n tyypillisiä käyttökohteita on:
  • Hitsaustarkastus putkihitsien halkeamien tai säröjen havaitsemiseksi
  • Korroosiokartoitus kylmän HIC: n havaitsemiseksi (Hydrogen introduced cracking)

Time-of-Flight Diffraction (TOFD) Ultrasonic Testing

TOFD kuuluu kehittyneiden ultraäänitarkastustekniikoiden perheeseen. Time-of-Flight Diffraction (TOFD) on ultraäänitekniikka, joka mittaa pulssin kulkuaikaa, kun se kulkee lähettävästä luotaimesta vastaanottavaan luotaimeen. Jotta tekniikka toimisi oikein, on tarpeen skannata TOFD- luotainpari vian yli.
TOFD-mittaukset voidaan tehdä erittäin tarkasti. Tämä yhdistettynä siihen, että sirontalähteenä on vian kärki, muodostaa perustan erittäin tarkalle mitoitustekniikalle. Sillä voidaan havaita tasomaiset viat ja halkeamat, jotka eivät ole kohtisuorassa mitattuun pintaan nähden. Myös vian korkeus voidaan määrittää tarkasti, ja tähän menetelmään liittyvä korkea havaitsemistodennäköisyys (POD) parantaa huomattavasti riskienhallintaa ja laskentatarkkuutta.
TOFD on laajalti käytetty edistynyt ultraäänitestausmenetelmä halkeamien tai vikojen havaitsemiseksi ja niiden koon määrittämiseksi hitsaussaumoissa.
Tyypillisiä TOFD:n käyttökohteita DEKRA:lla:
  • Öljy-, kaasu- ja energia-alan hitsit
  • Ydinalan primäärijärjestelmien hitsausvirheiden lisätunnistus- ja mitoitusmenetelmä
  • Generaattoreiden päätykappaleiden tarkastus

Guided Wave ultraäänitestaus

Guided wave ultraäänitarkastus käyttää matalataajuisia ultraääniaaltoja, jotka välittyvät tarkastettavista putkista. Tämä kehittynyt ultraäänitarkastustekniikka on suunniteltu pitkien putkien nopeaan seulontaan sekä ulkoisen ja sisäisen korroosion havaitsemiseen.
Guided wave ultraäänimenetelmä on nopea ja tehokas tapa testata putken koko ympärysmitta. Haudatut putket, eristetyt putket, putket perustusten läpi ja muut vaikeapääsyiset putket voidaan tarkastaa sekä ulkoisten että sisäisten poikkileikkausmuutosten varalta. Guided wave ultraäänitestausmenetelmää voidaan käyttää myös materiaalin täyttämissä putkissa.
Guided wave ultraäänitarkastuslaite koostuu kolmesta pääkomponentista: luotainrenkaasta, instrumentista (esim. Wave Maker G4) ja tietokoneesta tiedonkeruuta varten. Luotainrenkaat käyttävät mekaanista tai pneumaattista painetta (renkaasta riippuen) luotaimien työntämiseksi putkeen (kuiva kytkentä). Luotain lähettää aaltoja putken poikkileikkausta pitkin. Kun ohitetaan alue, jolla on lisääntynyt tai vähentynyt poikkileikkausmuutos, se heijastuu kaikuna, jonka suuruus edustaa ohenemaa tai kasvua. Sekä pitkät putket että vaikeapääsyiset putket on helppo tarkastaa, mukaan lukien kannakoidut putket, putket teiden alla, eristetyt putket, putket perustuksissa ja upotetut putket.

Internal Rotary Inspection System (IRIS) ultraäänitarkastus

Internal Rotary Inspection System (IRIS) on ultraäänimenetelmä putkien rikkomattomaan tarkastukseen. Koska IRIS on ultraäänitekniikka, se vaatii veden väliaineeksi. IRIS anturi työnnetään vedellä täytettyyn putkeen. Kun anturi vedetään ulos, dataa voidaan tarkastella ja tiedot tallentuu automaattisesti.
IRIS tekniikka on yleisesti käytetty kattiloissa, lämmönvaihtimissa ja fin-fan putkissa. Ultraäänikeila havaitsee materiaalihävikin sekä putkiseinän sisä- että ulkopuolelta. Menetelmä tuottaa erittäin tarkkoja tuloksia, ja seinämän paksuusmittaukset ovat tyypillisesti tarkkoja 0,15 mm:n tarkkuudella. DEKRAlta saat saman katon alta IRIS- tarkastuksen yhdessä muiden putkitarkastustekniikoiden kanssa.

Electromagnetic Acoustic Transducers (EMAT) ultraäänitarkastus

EMAT on yleinen ultraäänitarkastusmenetelmä, joka rajoittuu magneettisiin materiaaleihin. EMAT on ihanteellinen jäätymispisteen alapuolella ja pietsosähköisten mittapäiden tavanomaisen käyttölämpötilan yläpuolella tehtäviin tarkastuksiin. EMAT- ultraäänitestaus on vähemmän herkkä pintaolosuhteille, ja ainoa vaatimus on irtonaisten hiukkasten poistaminen.
EMAT- tarkastuksen yleisin käyttökohde on paksuuden mittaus. Erilaisilla luotainkokoonpanoilla voidaan tehdä nopea korroosioseulonta, joka on samanlainen kuin Guided Wave ultraäänitarkastusmenetelmä, mutta pienemmällä kantamalla.