Industrial Inspection
Teollisuuden tarkastukset

Turvallista ja kestävää tulevaisuutta varten!

Teollisuuden tarkastukset, DEKRA

Teollisuuden tarkastukset

DEKRA parantaa työturvallisuutta tarkastamalla prosesseja, laitteita ja infrastruktuureja. Tavoitteenamme on parantaa asiakkaidemme omaisuuden turvallisuutta, tehokkuutta ja luotettavuutta. Tietämyksemme ja kokemuksemme tukevat asiakkaitamme, jotta he voivat varmistaa säännösten noudattamisen omaisuutensa koko elinkaaren ajan.

NDT - Non destructive testing, ainetta rikkomaton testaus

DEKRA Industrial Oy on Suomen johtava rikkomattoman aineenkoetuksen osaaja. Rakenteiden ja tuotteiden elinkaaren mittainen laadunvalvonta pitää pyörät pyörimässä. Metallirakenteiden laatua voidaan tarkkailla ainetta rikkomatta (NDT) sekä ainetta rikkomalla (DT). Ainetta rikkomattomalla testauksella etsitään tarkastettavasta kohteesta pinnalla olevia tai sisäisiä virheitä, jotka voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä tai rikkoontumisia. Kestävyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat valmistusprosessi sekä käytöstä johtuva metallien kuluminen ja väsyminen.
Metallirakenteiden säännöllinen tarkastustoiminta on perusta keskeytymättömälle tuotannolle sekä taloudelliselle jatkuvuudelle. NDT-menetelmillä varmistetaan tuotteen laatu elinkaaren eri vaiheissa, valmistuksesta aina sen loppuun asti.

Viimeisintä tietämystä

Hoidamme tarkastukset, testaukset ja arvioinnit keskeisimmillä teollisuuden osa-alueilla: teräsrakenteet, painelaitteet, sähkölaitteistot, palonilmaisulaitteistot ja sammutuslaitteistot sekä ainetta rikkomaton (NDT) tarkastus että ainetta rikkova testaus (DT).

NDT-tarkastustoiminnallamme ovat seuraavat luvat:

DEKRA Industrial Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos I009 SFS-EN ISO/IEC 17020 (Tyyppi A).
  • SFS-EN ISO 9712 / Nordtest henkilöpätevyydet
  • SNT-TC-1A (ASME) henkilöpätevyydet
  • Rekisteröity NDT-organisaatio (NTO), SFS-EN ISO 9712 / Nordtest
  • Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymä NDT-testauslaitos
  • DNV, paksuusmittaus

Palonilmaisu- ja sammutuslaitteistojen tarkastukset
DEKRAn pelastustoimen tarkastustoiminta toteaa ja vahvistaa laitteistojen toimintakunnon, turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden.
Palonilmaisu- ja sammutuslaitteistojen tarkastukset
Sähkölaitteistojen tarkastukset
Sähkölaitteistojen tarkastukset rakennusturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi DEKRAlta
Sähkölaitteistojen tarkastukset
Painelaitteiden ja hitsausten tarkastukset
DEKRA Industrial Oy tekee lakisääteisiä painelaitteiden tarkastuksia. Toimimme prosessi-, energia-, ydinvoima- ja kemianteollisuuden, sekä rakentamisen laitteisiin ja järjestelmiin liittyvissä vaatimustenmukaisuuden arvioinneissa, teknisissä tarkastuksissa, sekä kunnon ja kunnonvalvontajärjestelmien arvioinneissa.
Painelaitteiden ja hitsausten tarkastukset
NDT ja kehittyneet NDT:t
Perinteisten testaustekniikoiden lisäksi DEKRA tarjoaa laajan valikoiman edistyneempiä testausmenetelmiä. Tarkastajamme ovat alansa asiantuntijoita ja antavat sinulle aina luotettavan tarkastustuloksen sekä neuvoja siitä, tarvitaanko arviointitilanteessa lisäselvityksiä.
NDT ja kehittyneet NDT:t
Rikkova aineenkoetus (DT) ja laboratorioanalyysit
Materiaali- ja laboratoriotarkastus tarjoaa valmistajille tarkkaa ja luotettavaa tietoa tuotannossa käytettävien komponenttien, materiaalien ja aineiden ominaisuuksista. Tarkastuksilla voidaan myös vahvistaa materiaalien ominaisuuksien asiakirjojen mukaisuus ja turvallinen käyttö teknisissä kohteissa tai loppukäyttäjille toimitettaessa.
Rikkova aineenkoetus, DT