Rikkova aineenkoetus, DT

Rikkova aineenkoetus (DT) ja laboratorioanalyysit

DEKRA tarjoaa kattavan valikoiman palveluja teollisuuden tarkastuksen alalla. Tarkastuksemme perustuvat asiantuntija-arvioihin, luotettaviin menettelyihin ja ammattitason laitteisiin.
Vuodesta 2004 lähtien DEKRA on kehittänyt maailmanlaajuista laboratorioinfrastruktuuria ja palveluverkostoa teollisuustarkastusyksikössämme tukeakseen asiakaskuntaamme ja teollisuustoimintaamme myös Suomessa.

Rikkova aineenkoetus (DT, destructive testing)

Materiaali- ja laboratoriotarkastus tarjoaa valmistajille tarkkaa ja luotettavaa tietoa käyttämiensä tai tuottamiensa komponenttien, materiaalien ja aineiden ominaisuuksista. Monissa tapauksissa tarkastusta käytetään myös vahvistamaan, että materiaalien ominaisuudet ovat asiakirjojen mukaisia ja että niitä voidaan turvallisesti käyttää teknisissä kohteissa, tai toimittaa eteenpäin loppukäyttäjille.

Täyden palvelun metallilaboratorio

Akkreditoiduissa (FINAS-akkreditointipalvelu) testauslaboratorioissamme on moderni testauslaitteisto, oma tehokas koneistamo näytteiden valmistukseen ja NDT-tarkastusyksikkö. Kokonaisuuden ansiosta tulokset saadaan toimitettua nopeasti ja luotettavasti.

Palvelumme kattavat koko Suomen

DEKRA metallilaboratoriot toimivat sekä Turussa että Oulussa. Turun laboratoriolla on vankka kokemus ja laadukas asiakaslähtöinen tarkastusprosessi. Turun laboratoriomme yhteydessä on oma tehokas koneistamo koesauvojen ja näytteiden valmistukseen. Teemme myös NDT-tarkastukset toimittamistasi kappaleista.
Oulun laboratoriomme tekee yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa. Yliopistolla on vahvaa metallien sekä materiaalitutkimuksen osaamista. Yhdessä Oulun Yliopiston kanssa meillä on merkittävä yhdistelmä osaamista ja laiteinfrastruktuuria tuottamassa tarkkoja testituloksia.

Rikkova tarkastus ja laboratorioanalyysit

DEKRAn kokemus tarkastuksesta, maailmanlaajuiset laboratoriotilamme ja asiantuntijamme tarjoavat valmistajille ja laitosten omistajille huippuluokan materiaalien, osien ja aineiden tarkastusta sekä vuosikymmenien mittaista materiaalien insinööritaitoa. Investoimalla uuteen tekniikkaan pyrimme toimittamaan mahdollisimman tarkkaa ja luotettavaa tietoa käyttämiesi tai tuottamiesi komponenttien ja materiaalien tai aineiden ominaisuuksista. Tämä yhdistettynä markkinasuuntautuneeseen lähestymistapaan ja vertaansa vailla olevaan asiakaspalveluumme antaa sinulle luotettavan tarkastuskumppanin laadunvarmistukseen.
DEKRAn metallilaboratoriot tarjoavat riippumatonta, puolueetonta ja asiantuntevaa tarkastuspalvelua eri tuotantomenetelmien menetelmäkokeille.
Palvelut ja FINAS-akkreditointi
Laboratoriomme on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T220, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Akkreditoituun testausvalikoimamme kuuluvat:
 • vetokoe
 • kuumavetokoe
 • taivutuskoe
 • iskusitkeyskoe
 • kovuuskokeet
 • makrorakennetutkimukset
 • alkuaineanalyysit siirrettävällä OES spektrometrillä
 • iskukoe ASTM E23 (akkreditoitu Turun laboratoriossa)
 • vetokoe korotetussa lämpötilassa (akkreditoitu Oulun laboratoriossa)
 • vetokoe ASTM E8 (akkreditoitu)
Akkreditointitodistus (PDF)
Pätevyysalue (PDF)
Ainetta rikkovan (DT) tarkastuksen palvelumme

  Hitsauksen menetelmäkokeet:

  • Hitsaus tulee suorittaa hyväksytyillä hitsausmenetelmillä käyttäen hitsausohjetta (WPS)
  • Hitsauksenmenetelmäkokeen tarkastuksen ja testauksen tavoite on osoittaa, että hitsausmenetelmää käytettäessä, valmistettavassa tuotteessa saavutetaan laadullisesti riittävä taso
  • Tarkastuslaajuus muodostuu käytettävän menetelmäkoestandardin mukaan. Tuotestandardit ja luokituslaitosten vaatimukset voivat vaatia lisätestauksia vakio tarkastuslaajuuteen nähden.

  Taivutuksen menetelmäkokeet:

  • Tuotestandardien vaatimusten mukaan putkistojen kylmä- ja kuumamuovausprosesseille.
  • Valmistajan tulee osoittaa putken taivutuksen menetelmäkokeilla, että tuotestandardin vaatimukset täytetään mm. kyseisellä putkikokojen yhdistelmillä, materiaalilla ja taivutussäteellä.
  • Taivutuksen menetelmäkokeen testauksilla varmistetaan, että materiaali täyttää siltä vaaditut ominaisuudet muovauksen jälkeen.

  Termisen leikkauksen menetelmäkokeet:

  • Termisten leikkausten menetelmäkoetta varten luodaan alustava leikkausohje (pCPS), jonka mukaan leikkaus suoritetaan.
  • Tarkastetuilla ja testatuilla leikkausmenetelmillä varmistetaan leikkauspintojen laatu
  • Termisen leikkauksen menetelmäkokeen testaukseen kuuluu leikkauspinnan karheuden määritys, kovuusmittaukset sekä leikkausreunan kohtisuoruuden ja kulmatoleranssin mittaus.

  Kuumalla oikaisun menetelmäkokeet:

  • Jos muotovian korjaamiseen käytetään kuumalla oikaisua, tulee vähintään teräslajeille, joiden lujuusluokka on yli S355 kehittää dokumentoitu menettelytapa kuumalla oikaisuun.
  • Menetelmä tulee pätevöittää veto-, isku-, ja kovuuskokein.
  • Menetelmäkokeiden lisäksi DEKRAn kautta hoituvat myös menetelmäkokeiden valvonnat ja rikkomattomat tarkastukset (NDT) sekä perusainetestaukset.

  Huomioitavaa testausta tilaavalle

  • Tilaajan tulee merkitä näytteensä omalla näytetunnuksella.
  • Koetulokset lähetetään tilaajalle sekä postitse että tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen
  • Näytteitä ja koemateriaalia ei ilman erillistä pyyntöä palauteta tilaajalle. Testauksen jälkeen materiaalia säilytetään 1 kk. Laskutamme koekappaleiden palautuksesta aiheutuneet käsittelykulut ja kuljetusliikkeen laskun.
  • Noudatamme toimeksiannoissamme DEKRA Industrial Oy:n toimitusehtoja (DISE 2010)
  • Laboratorio arvioi akkreditoidulla testausmenetelmillä mittaustuloksia suoraan määriteltyyn vaatimustasoon nähden huomioimatta mittaustuloksiin liittyvää mittausepävarmuutta.

  DT – rikkova aineenkoetus

  Paikkakunnat
  DEKRA Industrial Oy

  Telakkakatu 1

  20240 Turku

  DEKRA Industrial Oy

  Lumijoentie 8

  90400 Oulu