Työturvallisuus

DEKRA on asettanut tavoitteekseen ajatella eteenpäin kehittääkseen turvallisia ja terveellisiä työpaikkoja.

Joka päivä yli 7 000 ihmistä ympäri maailmaa kuolee työtapaturmien ja -sairauksien vuoksi, siksi tarvitaan uusia lähestymistapoja, jotta päästään kohti Vision Zero -tavoitetta. Tässä yhteydessä teollisuus 4.0 ei ainoastaan helpota työntekijän taakkaa itsenäisesti toimivien järjestelmien avulla, vaan se myös parantaa työaikaan kohdistuvia uusia vaatimuksia. Siksi DEKRA on asettanut tavoitteekseen ajatella eteenpäin kehittääkseen turvallisia ja terveellisiä työpaikkoja.
DEKRA on erittäin kiinnostunut tehokkaan työturvallisuuden hallinnan edelleen kehittämisestä. ISO 45001 -standardi on tällä hetkellä tehokkain perusta nykyaikaiselle työterveydelle ja -turvallisuudelle yrityksissä. DEKRA on jo mukana innovaatiokumppanuudessa Fraunhofer-yhteisön kanssa turvallisen ihmisen ja koneen välisen yhteistyön aikaansaamiseksi. Lisäksi EU:n tutkimushankkeessa "PETROBOT " DEKRAn robotisoidut tarkastusjärjestelmät auttavat ihmisiä tekemään vaarallisia tarkastustöitä prosessiteollisuudessa, kuten öljy- ja kemianteollisuudessa.
DEKRAn keskeinen vaatimus on avoin keskustelu teknologisten ja yhteiskunnallisten muutosten, kuten liikkuvan työn vaikutuksista. DEKRA on aina käytettävissä yhteistyökumppanina kaikkien työturvallisuudesta vastaavien laitosten entistä tiiviimpään yhteistyöhön ja verkostoitumiseen.