Voimalaitokset ja energianjakelu
Voimalaitokset ja energianjakelu

Turvallisuutta alusta alkaen

Voimalaitokset ja energianjakelu

Voimalaitokset ja energianjakelu

DEKRAn asiantuntijoiden osaaminen on tärkeässä roolissa, jotta voimalaitokset ja energianjakelijat voivat varmistaa kansallisiin akkreditointeihin, maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettuihin pätevyysstandardeihin, menettelyihin ja prosesseihin perustuvat palvelut.

Positiivisen ilmastovaikutuksen turvaaminen, energian kysyntä, energian varastointi, energian huoltovarmuus ja vetytalous ovat toimialan kasvavia trendejä. Voimalaitosten sekä energianjakelijoiden yhteisenä tavoitteena on palvella loppukäyttäjiä tuottamalla ilmastoystävällisiä energiaratkaisuja sekä kehittää kustannustehokkaita ja turvallisia prosesseja toimialojensa elinkaaren hallintaan.

Turvallisuuskulttuurin ammattilaiset

Asiakkaanamme voit keskittyä yrityksesi ydinosaamiseen, kun DEKRAn ammattilaiset keskittyvät omaansa: turvallisuuden varmentamiseen jatkuvan periaatteen mukaisesti. Korkeatasoisen turvallisuuskulttuurin vaaliminen sekä kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttaminen on yksi DEKRAn toiminnan peruspilareista. Palvelemme voimalaitos- ja energianjakelutoimijoita arvoketjun jokaisessa suunnittelu, rakennus – ja hankinta-, tuotanto-, ja tuotannon alasajovaiheessa. Kannamme vastuumme kestävästä toiminnasta, ulottuen toimitusketjuumme, yhteiskuntavastuuseen sekä ympäristöasioihin. Lue vastuullisuuskäytänteistämme täällä: Kestävä kehitys​. DEKRA on sitoutunut luomaan perustan turvalliselle huomiselle​.

Asiakkaitamme ovat tuulivoimalat, aurinkovoiman toimittajat, voimalalaitokset sekä energianjakelijat.