Materiaalien ultraäänitarkastus

Materiaalien ultraäänitarkastus

Ultraäänitarkastuksella voidaan havaita eri materiaaleissa olevat pinnanalaiset, sisäiset ja joissakin tapauksissa pintaviat. DEKRA tarjoaa asiakkailleen erilaisia ultraäänitarkastuksen ratkaisuja.

Tietoa ultraäänitarkastuksesta

Ultraäänitarkastus (UT) on tarkastusmenetelmä materiaalivirheiden havaitsemiseksi ultraäänitekniikan avulla. Ultraäänitarkastus on tilavuustarkastusmenetelmä, joka on samankaltainen kuin radiografinen tarkastus. Tarkastettavan kappaleen tilavuus testataan epäsäännöllisyyksien varalta.
DEKRA käyttää ultraäänitarkastusta käytönaikaisten ja valmistusvikojen havaitsemiseen ja mitoittamiseen. Ultraäänitarkastusta voidaan käyttää mm. hitsaussaumojen testaukseen, ohutlevyjen testaukseen ja seinämänpaksuuden mittaukseen. Koska turva-aluetta ei tarvitse perustaa, ultraäänitarkastusta voidaan käyttää silloin, kun tuotantoprosessin on jatkuttava.
Havaittavia vikoja ovat halkeamat, kuona, huokoset, tasomaiset epäjatkuvuudet ja huokoisuus, sulkeumat ja liitosvirheet. Asiantuntijamme antavat erittäin tarkat vikakoordinaatit, pituuden ja suuntauskorkeuden (syvyyden). Tasomaisia vikoja pidetään hitsien laadulle haitallisempina kuin tilavuusvirheitä. Ultraäänitutkimus havaitsee viat suuremmalla todennäköisyydellä kuin radiografia ja havaitsee johdonmukaisesti tasomaiset epäjatkuvuuskohdat.
  • Hitsien, valukappaleiden, tuotteiden jne. tilavuustarkastukset.
  • Tasomaisten epäjatkuvuuskohtien havaitseminen putkissa
  • Yleisiin seinämänpaksuuden mittauksiin
  • Koneiden, laitteiden, moottoreiden, turbiinien, lentokoneiden jne. vakio- ja määräaikaistarkastuksissa.
  • Voimalaitosten säännöllisiin ja epäsäännöllisiin teollisuustarkastuksiin, mukaan lukien kattilat, säiliöt, rummut ja putkistot.
  • Öljyn- ja kaasuteollisuuden määräaikaistarkastuksiin ja epäsäännöllisiin teollisuustarkastuksiin; mukaan lukien reaktorit, putkistot, varastosäiliöt, lämmönvaihtimet jne.
  • Kemianteollisuuden määräaikaistarkastukset ja muut kuin määräaikaistarkastukset; mukaan lukien pumput ja kemikaalien varastointi.
  • Julkinen liikenne; junat, laivat, linja-autot ja raitiovaunut.
  • Rakennukset, mukaan lukien sillat, öljynporauslautat ja tuulimyllyt.
DEKRAn ultraäänitarkastuksen asiantuntijoilla on ISO 9712/Nordtest-sertifikaatti, ja ultraäänitarkastuksemme täyttää kaikkien uusimpien tarkastusstandardien vaatimukset. Tarjoamme asiakkaillemme myös erityisiä tietojen arviointiohjelmistopaketteja ultraäänitarkastustietojen (ultraäänitarkastussignaalin ja koordinaattien) arviointia varten.