Ota yhteyttä DEKRAn sertifiointipalveluun

Toimimme puolueettomasti ja riippumattomasti ulkoisista ja sisäisistä vaikutteista. Toimintamme perustuu säädöksiin, akkreditointien vaatimuksiin, standardeihin ja yrityksemme eettiseen ohjeistukseen. Tavoitteemme on tyytyväinen asiakas. Päätöksemme voi tuntua kuitenkin joskus epäoikeudenmukaiselta ja tällöin asiakkaallamme on oikeus valittaa tehdystä päätöksestä. Olemme pahoillamme, jos palvelussamme on ollut puutteita tai korjattavaa. Haluamme parantaa toimintaamme jatkuvasti. Kuulisimme palautteesi toiminnastamme mielellämme, jotta voisimme seuraavalla kerralla toimia paremmin. Palaute voi olla negatiivistä tai positiivista.

Oikaisupyynnöt

Lähetä oikaisupyyntö tekemäämme päätökseen sähköpostitse osoitteeseen oikaisupyynto(at)dekra.fi. Ilmoita yrityksesi yhteystiedot, nimesi yhteystietoineen, sekä sen pöytäkirjan, raportin tai sertifikaatin tunnus, johon haluat hakea muutosta. Oikaisupyyntö on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä.
Tarkastusyhtiön johtoryhmän valitsema 3-jäseninen valituslautakunta tutkii oikaisupyynnön. Lautakunnan jäsenet eivät saa olla millään tavoin tekemisissä asian kanssa, jota oikaisupyyntö käsittelee. Lautakunta hyväksyy tai hylkää valituksen 30 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Tarkastusyhtiö ilmoittaa asiakkaalle lautakunnan päätöksestä.
Mikäli et ole tyytyväinen oikaisuvaatimuksesta saamaasi päätökseen, voit edelleen hakea muutosta oikaisupyynnön päätökseemme valittamalla alueesi toimivaltaiseen hallinto-oikeuteen.

Valitukset

Valitukset koskien sertifioitua asiakastamme tai arviointiprosessiamme, kuten tarkastusraporttia, arvioinnin keskeyttämistä tai sertifikaatin myöntämättä jättämistä voi tehdä ositteeseen sertifiointi(at)dekra.com.
Arviointiprosessiamme koskevat valitukset käsitellään DEKRAn johtoryhmän nimittämässä komiteassa 30 vuorokauden sisällä valituksen vastaanottamisesta. Komiteassa ei voi toimia henkilöt, jota valitus koskee tai ovat osallistuneet kyseiseen arviointiprosessiin. Hakijaa informoidaan, jos valituksen käsittelyyn tarvitaan enemmän aikaa. Komitea joko hyväksyy tai hylkää valituksen ja ilmoittaa päätöksestään hakijalle kirjallisesti. Jos hakija ei ole tyytyväinen valituksen käsittelyyn, asia voidaan ratkaista tuomioistuimessa.
Sertifioitua asiakastamme koskevat valitukset käsitellään kyseisen asiakkaan seuraavassa tai valitusta koskevassa erityisessä auditoinnissa.

Asiakaspalautteet

Kerro tyytyväisyytesi tai tyytymättömyytesi palveluumme sähköpostilla asiakaspalaute(at)dekra.fi. Ilmoita yritys, nimesi, yhteystietosi, tarvittaessa pöytäkirjan tunnus tai työnumero sekä sanallinen palaute. Voit myös olla suoraan yhteydessä kehen tahansa DEKRAn työntekijään.

Tietopyyntö

Lähetä meille yksilöity tietopyyntösi sähköpostilla toimisto.fi@dekra.com, välitämme sen vastuuhenkilölle.