QA/QC-palvelut teollisuudelle

QA/QC laadunvalvonta ja laadunvarmistus (Quality Assurance/Quality Contol)

QA ja QC palvelut ovat laadunhallinnan palveluita, jotka tuovat monia etuja teollisuuden asiakkaille. QA laadunvarmistus auttaa varmistamaan korkean laadun ja ennaltaehkäisemään laatuongelmia, kun taas QC laadunvalvonta auttaa havaitsemaan mahdolliset virheet ja poikkeamat varhaisessa vaiheessa. Yhdessä nämä prosessit parantavat tehokkuutta, vähentävät riskejä ja lisäävät asiakastyytyväisyyttä.

QA/QC palvelumme

Laadunhallintapalvelut (QA)

  • Standardien hallinta
  • Dokumentaatiot konepajoilla ja työmailla
  • Tuki ITP valmistelussa tai hyväksynnässä
  • Tuki auditoinneissa
  • Osallistuminen aloituspalavereihin

Laaduntarkastupalvelut (QC)

  • Laadunhallinnan valvonta toteutuksissa
  • Vastaanottotarkastuksien tekeminen
  • Dokumentaatioiden katselmoinnit ja seuranta.
  • Tarkastuspalveluiden koordinointi