VALTO360° on toiminnallinen näkymä yrityksen tietoon ja tuotantoresursseihin.
Toimintaresurssit hallintaan

VALTO360° on toiminnallinen näkymä yrityksen tietoon ja tuotantoresursseihin.

VALTO360°

Virtuaalinen navigointi- ja raportointityökalu

VALTO360° on toiminnallinen näkymä yrityksen tietoon ja tuotantoresursseihin. Se soveltuu liiketoimintaprosessien tueksi kaikkiin tuotanto- ja toimitiloihin, joissa on paljon huomiota ja tarkastelua vaativaa tila- ja kohdetietoa.

VALTO360° on kehitetty käytännön tarpeiden pohjalta parantamaan tiedon saatavuutta sekä tietoresurssien käyttöä. Selaimella käytettävä sovellus tehostaa merkittävästi yrityksen liiketoimintaprosessissa tarvittavan informaation käytettävyyttä.
Digitaalinen kaksonen koostuu 360° ja 3D-kuvista, pohjakartoista sekä informaatiopisteistä. Toimintaperiaate on kerätä asiakkaan omista järjestelmissä hajallaan olevan informaatio siihen pisteeseen, missä sitä tarvitaan.
VALTO360° ei korvaa yrityksen omia järjestelmiä, vaan se integroidaan tapauskohtaisesti joustavan API rajapinnan kautta yrityksen tietojärjestelmiin. Toteutus on joko SaaS tai On-Premises palveluna. Kielivaihtoehdot ovat tällä hetkellä EN, GER, FR, SE tai FI.

VALTO360° soveltuu useille toimialoille

  Tuotantovälineet, kiinteistöt ja irtaimisto
  • Yleiskuva toiminta- ja tuotantoympäristössä olevasta omaisuudesta
  • Omaisuuden hallintasuunnitelma
  • Kiinteistöjen, tuotantolaitteiden ja irtaimiston elinkaarihistorian seuranta
  • Tuotantovälineiden hallinta, seuranta sekä huollon ennakointi ja suunnittelu
  • Kiinteistöjen informaation hallinta ja huoltosuunnitelmat, dokumentit, 360º ja 3D-kuvat
  • Tarkastus- ja huoltoseisokkien organisointi, tehtävien ja dokumenttien jakaminen

  Parempaa tiedon käytettävyyttä

  Näkymä tietoon ja sijainteihin

  VALTO360° toiminta perustuu tilojen visuaaliseen näkymään sekä informaatiopisteisiin (POI), joihin on kerätty kaikki tarvittava tieto kohteesta. Sama informaatio on saatavilla sekä digitaalisessa kaksosessa että fyysisessä tilassa. Selaimen kautta informaatio, sekä tehtävät toimenpiteet ovat nähtävissä ajasta ja paikasta riippumatta.

  Aineiston jakaminen

  Informaatio on yritysten yksi tärkeimmistä resursseista. VALTO360° lyhentää merkittävästi projekteihin käytettävän informaation sekä sijaintien etsimiseen käytettyä aikaa.

  Monitorointi ja seuranta

  VALTO360° auttaa hallitsemaan toimintaan ja tehtäviin liittyviä solmukohtia. Työtehtävien organisointi, jakaminen, ohjaus sekä toteutumisen seuranta tapahtuu reaaliajassa yhden ja saman käyttöliittymän kautta.