Selaimesi on vanhentunut

Internet Explorer ei ole enää tuettu. Vaihda selainta verkkosivuston käyttökokemuksen parantamiseksi.

VALTO360° on toiminnallinen näkymä yrityksen tietoon ja tuotantoresursseihin.

Toimintaresurssit hallintaan

VALTO360° on toiminnallinen näkymä yrityksen tietoon ja tuotantoresursseihin.

VALTO360°

Virtuaalinen navigointi- ja raportointityökalu

VALTO360° on toiminnallinen näkymä yrityksen tietoon ja tuotantoresursseihin. Se soveltuu liiketoimintaprosessien tueksi kaikkiin tuotanto- ja toimitiloihin, joissa on paljon huomiota ja tarkastelua vaativaa tila- ja kohdetietoa.

Digitaalinen kaksonen koostuu 360° ja 3D-kuvista, pohjakartoista sekä informaatiopisteistä. Toimintaperiaate on kerätä asiakkaan omista järjestelmissä hajallaan olevan informaatio siihen pisteeseen, missä sitä tarvitaan. VALTO360° ei korvaa yrityksen omia järjestelmiä, vaan se integroidaan tapauskohtaisesti joustavan API rajapinnan kautta yrityksen tietojärjestelmiin. Toteutus on joko SaaS tai On-Premises palveluna. Kielivaihtoehdot ovat tällä hetkellä EN, GER, FR, SE tai FI.

Toimintaresurssit hallintaan

VALTO360° on kehitetty käytännön tarpeiden pohjalta parantamaan tiedon saatavuutta sekä resurssien käyttöä. Selaimella käytettävä sovellus tehostaa merkittävästi yrityksen liiketoimintaprosessissa tarvittavan informaation käytettävyyttä. Keskeiset toimintaa parantavat ominaisuudet:

Näkymä tietoon ja sijainteihin

VALTO360° toiminta perustuu tilojen visuaaliseen näkymään sekä informaatiopisteisiin (POI), joihin on kerätty kaikki tarvittava tieto kohteesta. Sama informaatio on saatavilla sekä digitaalisessa kaksosessa että fyysisessä tilassa. Selaimen kautta informaatio, sekä tehtävät toimenpiteet ovat nähtävissä ajasta ja paikasta riippumatta.

Aineiston jakaminen

Informaatio on yritysten yksi tärkeimmistä resursseista. VALTO360° lyhentää merkittävästi projekteihin käytettävän informaation sekä sijaintien etsimiseen käytettyä aikaa.

Monitorointi ja seuranta

VALTO360° auttaa hallitsemaan toimintaan ja tehtäviin liittyviä solmukohtia. Työtehtävien organisointi, jakaminen, ohjaus sekä toteutumisen seuranta tapahtuu reaaliajassa yhden ja saman käyttöliittymän kautta.

Turvallisuus, tuottavuus ja toimintaprosessit

1. Visuaalinen käyttöliittymä auttaa hahmottamaan kokonaisuuden

2. Kohteiden helpompi löytyminen nopeuttaa tehtävien suorittamista, parantaa yhteistyötä sekä turvallisuutta

3. Aineistojen reaaliaikainen saatavuus parantaa informaation ajantasaisuutta

4. Digitaalisen kaksosen avulla virtuaalinen koulutus sekä perehdyttäminen on helppoa

Soveltuu useille tuotannonaloille

VALTO360° soveltuu lähes kaikkien tuotanto- ja toimitilojen ylläpidon prosessien hallintaan, tarkastusten tueksi, huollon organisointiin sekä omaisuuden hallinnan monitorointiin. Se on toiminnallinen näkymä yrityksen tietoon ja tuotantoresursseihin.

Keskeiset toiminnot ja ominaisuudet

Tuotantovälineet, kiinteistöt ja irtaimisto

Lisätieto- ja tarjouspyyntölomake
Jaa sivu