Keskijännitekaapeleiden mittaus

Uudet kaapelit, asennuksen laatu ja vanhojen kaapeleiden kunto tarkastetaan nopeasti osittaispurkausmittauksella. Ennakoivalla kuntotarkastuksella, voidaan ehkäistä viat ennen kuin ne aiheuttavat taloudellisia tai tuotannollisia ongelmia. Mikäli kaapelivikaa epäillään, osittaispurkausmittauksella pystytään tunnistamaan ja paikantamaan vikakohta nopeasti.

Pidetään sähköverkko kunnossa

Keskijännitekaapeleiden sekä niiden jatkosten ja päätteiden vikaantumisen syynä voi olla valmistus- tai asennusvirhe, ylikuormittaminen tai ympäristörasitus. Osittaispurkausmittauksessa mitataan ja paikannetaan haitallisia osittaispurkauksia eristerakenteen viallisissa kohdissa, joissa paikallinen sähkölujuus ylittyy.
DEKRA Industrial Oy:n osittaispurkausmittauspalvelu on alansa ensimmäinen kaupallinen/yksityinen tarjoaja Suomessa.

Mittauksen hyödyt:

  • Ennakoivalla kaapelitarkastuksella saadaan parempaa toimintavarmuutta.
  • Kehittyvät viat kaapelissa, jatkoksissa ja päätteissä löytyvät ennen vikaantumisen aiheuttamaa käyttökatkoa.
  • Osittaispurkausmittauksella pystytään tunnistamaan ja paikantamaan vikakohta nopeasti.

Mittaus

Mittauslaitteisto on OWTS M60, mittausjärjestelmän jännitelähteenä on vaimeneva vaihtojännite [IEC 60060-3:2006]. Kaapeli kytketään irti muusta verkosta molemmista päistä, sen jälkeen se ladataan esiasetettuun tasajännitteeseen, jonka jälkeen jännitelähde kytkeytyy irti ja tilalle kytkeytyy kuristin. Testijännitteen vaikutuksen aikana mitataan osittaispurkausten näennäis-varaustaso [IEC 60270:2000], sekä sijainti. Testijännitteen vaimenemiseen perustuen mitataan myös häviökerroin tan∂. Tulokset tallennetaan ja mittauksesta toimitetaan dokumentti.

PRY-CAM Portable

PRY-CAM Portable on Prysmian Groupin kehittämä laite ja patentoima menetelmä, jolla mitataan osittaispurkauksen aiheuttamaa sähkömagneettista kenttää. Laite on kannettava ja langaton instrumentti, jota ohjataan tabletilla langattomalla teknologialla ilman galvaanisia kontakteja. Mittaus tehdään verkon normaalissa käyttötilanteessa. Kohdetta mitattaessa mittauslaite viedään fyysisesti suoraan kohteeseen. PRY-CAM Portable soveltuu muun muassa seuraavien keski- ja suurjännitekohteiden mittaamiseen: kaapelit, jatkokset, päätteet, kojeistot, muuntajat ja sähkökäyttöiset koneet.
PRY-CAM Portable:lla voimme tehdä nopeasti ja vaivattomasti kuntomittauksen kohteisiin, joissa käyttökytkentöjen tekeminen on työlästä.

VLF testaus

Palveluumme kuuluu uusien keskijännitekaapeliyhteyksien VLF-testaus. Samalla laitteistolla voimme tehdä vanhoille kaapeliyhteyksille Tan Delta mittauksen kaapelin yleiskunnon määrittämiseksi.