Kyberturvallisuus

DEKRA laajentaa jatkuvasti tuoteturvallisuutta ja liikkuvuutta koskevien akkreditointien valikoimaa voidakseen taata korkeimmat turvallisuusstandardit.

Digitalisaatio tekee elämästä älykkäämpää, mutta se tarjoaa myös kohteen rikollisuudelle. Siksi tietoturvan on oltava äärimmäisen tärkeää jokaisessa verkottuneessa kohteessa. Matkalla kohti nollariskiä digitaalisessa maailmassa, DEKRA asemoituu globaaliksi kumppaniksi turvallisuusaukkojen paikkaamiseksi.
DEKRA laajentaa jatkuvasti tuoteturvallisuutta ja liikkuvuutta koskevien akkreditointien valikoimaa voidakseen taata korkeimmat turvallisuusstandardit. Esimerkiksi 360° CyberSafety Services -palveluillaan DEKRA tarjoaa kattavia ratkaisuja tietojen, verkkojen, infrastruktuurien ja prosessien suojaamiseen ja turvallisuuteen. Lisäksi asiantuntijat työskentelevät teknisissä komiteoissa uusien tietosuojastandardien laatimiseksi.
DEKRA tukee TIC-alan järjestöjen poliittisia vaatimuksia, jotka koskevat EU:n kyberturvallisuuslakia. Näihin kuuluvat sertifioinnit, joissa on mukana riippumattomia, akkreditoituja kolmansia osapuolia, ja riskiperusteinen lähestymistapa vaatimustenmukaisuuden arvioinnin laajuuden määrittämiseksi. DEKRA on aina käytettävissä yhteistyökumppanina kaikkien kyberturvallisuudesta vastaavien laitosten entistä tiiviimpään yhteistyöhön ja verkostoitumiseen.