Digitaalinen radiografia

Materiaalien radiografinen testaus digitaalisilla detektoreilla

DEKRA suorittaa materiaalien edistyneen röntgentestauksen digitaalisilla detektoreilla hitsien vikojen ja mahdollisesti vaarallisten laitteiden, rakenteiden ja putkistojen kantamateriaalin vikojen havaitsemiseksi.

Tietoja edistyneestä radiografisesta testauksesta

Advanced Radiographic Testing (ART) käyttää digitaalisia ilmaisimia filmin sijaan. DEKRAn ART-asiantuntijat käyttävät useita erilaisia digitaalisia detektoreita yhdessä ohjelmistoratkaisujemme kanssa testikuvien ottamiseen, suodattamiseen ja tallentamiseen. Sen lisäksi, että lähteet ovat samat kuin tavanomaisessa röntgenkuvauksessa, käytetään myös uusia pulssisäteilyä tuottavia röntgenputkia.
Digitaalisen röntgenkuvauksen käytöllä on useita etuja, pääasiassa laajempi skaala harmaansävyjä digitaalisissa kuvissa, ja mahdollisuus tutkia tarkemmin kuvan eri ”ikkunoita”.
Lisäksi digitaalisessa röntgenkuvauksessa valotusaika voi olla lyhyempi ja tuloksena oleva kuva lähetetään suoraan tietokoneelle (tai skannaamalla kuva). Kemiallista kehitysprosessia ei tarvita, toisin kuin perinteisemmässä filmipohjaisessa röntgenkuvauksessa.
DEKRAn ART-asiantuntijat on erityisesti koulutettu tarkastamaan paineastioiden hitsit digitaalisilla detektoreilla painelaitedirektiivin (PED) mukaisesti.
Digitaalisten ilmaisimien innovatiivinen käyttö ei ainoastaan lisää radiografisen testausprosessin tehokkuutta, vaan se on myös paljon ympäristöystävällisempää (koska filmejä tai kemiallista käsittelyä ei käytetä). Lopuksi asiantuntijoidemme on paljon helpompi kehittää automatisoituja järjestelmiä asiakkaillemme käyttämällä tarkasti sijoitettuja digitaalisia detektoreita.
Esimerkkejä havaittavissa olevista vaurioista ovat halkeamat, kuona, huokoset ja huokoisuus, sulkeumat ja liitosvirheet. Asiantuntijamme tarjoavat erittäin tarkat vikakoordinaatit, pituuden ja suunnan korkeuden (syvyys). DEKRAlla on käytössä erilaisia isotooppilähteitä ja röntgenlaitteita, kuten:
  • Se75 Isotooppi 5-20mm teräkselle
  • Ir192 Isotooppi 10-75mm teräkselle
  • Röntgenlaitteistot teräkselle eri paksuuksia varten
DEKRA:n radiografiset testausasiantuntijat on sertifioitu ISO 9712 -standardin mukaisesti ja testausstandardin ISO 17636-1:2013 mukaan.