Painelaitteiden suunnitelmantarkastukset

Painelaitteiden suunnitelmantarkastukset

DEKRA auttaa valmistajia tarjoamalla laajan valikoiman painelaitteiden suunnitelmantarkastuspalveluja.

Tietoja painelaitteiden suunnitelmantarkastuksesta

Kaikkien painelaitteiden valmistajien on varmistettava, että tuotteet täyttävät direktiiveissä asetetut olennaiset turvallisuusvaatimukset, ennen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen allekirjoitusta ja tuotteen saattamista Euroopan markkinoille. Riippuen valmistajan käyttämästä moduulista, painelaitedirektiivin vaatimuksena on ilmoitetun laitoksen suorittama suunnitelmantarkastus. DEKRAn painelaitteisiin liittyvillä ilmoitetun laitoksen palveluilla autamme valmistajia täyttämään pakolliset arviointi- ja tarkastusvaatimukset, näihin kuuluvat mm. suunnitelmantarkastus.