Selaimesi on vanhentunut

Internet Explorer ei ole enää tuettu. Vaihda selainta verkkosivuston käyttökokemuksen parantamiseksi.

Öljy ja kaasu

Turvallisuuden varmistaminen - innovatiiviset ratkaisut, jotka sopivat täydellisesti tarpeisiini

Öljy ja kaasu

Kumppanuus arvoketjussa

Fossiiliset polttoaineet ovat merkittäviä energialähteitä. Öljy- ja kaasuteollisuuden ympärillä työskentelee tutkijoita, tiedemiehiä sekä asiantuntijoita puhtaamman energiatuotannon teknologioiden tuottamiseksi. Kuluttajat sekä yritykset ottavat myös askelia kohti ekologisia lopputuotteita, esimerkiksi käyttämällä vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivia liikennevälineitä. Toimialan pitkän aikavälin trendeinä voidaan nähdä uudistuvan energian tuotannon sekä raaka-aineiden jalostamisen mahdollisuudet. Digitalisaation myötä älykkäät ratkaisut ovat myös osa arkea sekä laitosten seurannan, että tuotannon varmistamisen osalta. Palvelemme öljy- ja kaasuteollisuuden tuotantoa, logistiikkaa, jalostamista, puhdistamista sekä jakelua tuottavia toimijoita.

Öljy ja kaasu

DEKRA kulkee mukana öljy- ja kaasutoimialan arvoketjussa tuottaen:

Öljy ja kaasu

Laitosten seisokit ovat monitahoisia, resursseja sitovia ja hintavia. Datan ja seurannan tuella laitoksen elinkaaren hallinnan suunnittelu, sekä omaisuuden kunnon ennustaminen näkyy suoraan riskien pienentymisenä. Asiantuntijamme käyttävät edistyneitä tarkastusmenetelmiä, sekä luotettavia prosesseja tarkastuksien tarkkuuden ja riskien ennustettavuuden varmistamiseksi.

Asiantuntijamme hallitsevat myös lyhyemmät huoltoseisokit, sillä toimimme joustavan tuotannon ja turvallisen työskentelyn varmistavan lean -mallin mukaisesti. Havainnointi ja keskeytymätön tuotanto on sekä asiakkaamme, että meidän yhteinen etumme.

Tavoitteena kestävä kumppanuus

Kun me tarkastamme laitteiden toimintakyvyn, asiakkaamme voi keskittyä ydinosaamisensa kehittämiseen. Asiakkaamme saa omaisuuden elinkaaren hallintaan tukea tekemistämme tarkastuksista, jolloin investointien optimointi, kustannusten pienentäminen sekä riskien väheneminen ovat suoria tuloksia onnistuneesta tarkastuksesta. Turvalliset työskentelymenetelmämme ovat tulosta vuosikymmenten aikana vakiintuneista käytännöistä. Toimialan vaatimusten mukaisesti, käyttämämme tarkastusmenetelmät vähentävät henkilöihin sekä omaisuuteen kohdistuvia riskejä.

Palvelumme:

Teollisuuden tarkastukset

Painelaitteiden tarkastukset

Hitsaajien pätevöinti

NDT, aNDT

Mekaaniset tarkastukset

DT

Sähkölaitteiden tarkastukset

Auditoinnit

Johtamisjärjestelmien sertifioinnit

Lisätieto- ja tarjouspyyntölomake

Ota yhteyttä

Jaa sivu