Öljy ja kaasu
Turvallisuuden varmistaminen ja innovatiiviset ratkaisut

Öljy ja kaasu

Kumppanuus arvoketjussa

Fossiiliset polttoaineet ovat merkittäviä energialähteitä. Öljy- ja kaasuteollisuuden ympärillä työskentelee tutkijoita, tiedemiehiä sekä asiantuntijoita puhtaamman energiatuotannon teknologioiden tuottamiseksi. Kuluttajat sekä yritykset ottavat myös askelia kohti ekologisia lopputuotteita, esimerkiksi käyttämällä vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivia liikennevälineitä. Toimialan pitkän aikavälin trendeinä voidaan nähdä uudistuvan energian tuotannon sekä raaka-aineiden jalostamisen mahdollisuudet. Digitalisaation myötä älykkäät ratkaisut ovat myös osa arkea sekä laitosten seurannan, että tuotannon varmistamisen osalta. Palvelemme öljy- ja kaasuteollisuuden tuotantoa, logistiikkaa, jalostamista, puhdistamista sekä jakelua tuottavia toimijoita.

DEKRA kulkee mukana öljy- ja kaasutoimialan arvoketjussa tuottaen:

  • Puolueettomat ja riippumattomat auditoinnit sekä henkilöstösertifioinnit.
  • Laitosten reaaliaikaista monitorointidataa.
  • DEKRA Industrial Oy tekee painelaitedirektiivin (PED) ja kuljetettavien painelaitteiden direktiivin (TPED) mukaiset ilmoitetun laitoksen tehtävät sekä Tukesin hyväksymänä tarkastuslaitoksena sisältäen mm. käytössä olevien painelaitteiden tarkastukset sekä vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden tarkastukset ja hyväksynnät sekä ainelaitteiden lakisääteisiä tarkastuksia.
Laitosten seisokit ovat monitahoisia, resursseja sitovia ja hintavia. Datan ja seurannan tuella laitoksen elinkaaren hallinnan suunnittelu, sekä omaisuuden kunnon ennustaminen näkyy suoraan riskien pienentymisenä. Asiantuntijamme käyttävät edistyneitä tarkastusmenetelmiä, sekä luotettavia prosesseja tarkastuksien tarkkuuden ja riskien ennustettavuuden varmistamiseksi.
Asiantuntijamme hallitsevat myös lyhyemmät huoltoseisokit, sillä toimimme joustavan tuotannon ja turvallisen työskentelyn varmistavan lean -mallin mukaisesti. Havainnointi ja keskeytymätön tuotanto on sekä asiakkaamme, että meidän yhteinen etumme.

Tavoitteena kestävä kumppanuus

Kun me tarkastamme laitteiden toimintakyvyn, asiakkaamme voi keskittyä ydinosaamisensa kehittämiseen. Asiakkaamme saa omaisuuden elinkaaren hallintaan tukea tekemistämme tarkastuksista, jolloin investointien optimointi, kustannusten pienentäminen sekä riskien väheneminen ovat suoria tuloksia onnistuneesta tarkastuksesta. Turvalliset työskentelymenetelmämme ovat tulosta vuosikymmenten aikana vakiintuneista käytännöistä. Toimialan vaatimusten mukaisesti, käyttämämme tarkastusmenetelmät vähentävät henkilöihin sekä omaisuuteen kohdistuvia riskejä.
Ota yhteyttä