Tunkeumanestetarkastus

Tunkeumanestetarkastus

Tunkeumanestetarkastus (PT) on ainetta rikkomaton materiaalitestausmenetelmä, joka käyttää kapillaarivoimia pintahalkeamien tai huokosten löytämiseen ja niiden paljastamiseen. Menetelmällä voidaan havaita pintavaurioita, kuten halkeamia, kerrostumia ja huokoisuutta.

Tietoja tunkeumanestetarkastuksesta

Tunkeumanestetarkastuksessa (PT) nestemäinen aine tunkeutuu pinnan avoimeen epäjatkuvuuuteen. Tarkastusta ei sovelleta huokoisiin materiaaleihin. Tunkeumanestetarkastusta käytetään pintavaurioiden havaitsemiseen, mukaan lukien pintahalkeamat, huokoset, liitosvirheet ja raerajojen välinen korroosio. Tunkeumanestetarkastusta tehdään hitseille ja perusaineelle.
Tutkittaessa tarkastettavan kappaleen pintaa, tulee toisistaan erottaa tunkeumaneste- ja fluoresoiva tunkeumanestetarkastus. Alkupuhdistuksen jälkeen läpäisevä neste levitetään testikappaleen pinta-alalle. Neste tunkeutuu hienoisiinkin halkeamiin ja huokosiin kapillaarivaikutuksen kautta. Kun testiaineen jäämät on poistettu pinnalta, kehitysaine levitetään, jotta väriaine saadaan näkymään huokosista ja halkeamista, luoden näyttämiä, jotka voidaan sitten arvioida.
Tunkeumanestetarkastus suoritetaan yleensä punaisella tunkeumaväriaineella, joka voidaan havaita päivänvalossa. Fluoresoivassa tunkeumanestetarkastuksessa käytetään fluoresoivaa testiainetta, jota arvioidaan pimeässä UV-valoa hyväksi käyttäen.
Tunkeumanestetarkastusta voidaan käyttää mihin tahansa ei-huokoiseen puhtaaseen materiaaliin, metalliseen tai ei-metalliseen. Menetelmä ei sovellu likaisille tai erittäin karkeille pinnoille. Pintapuhdistus on olennainen osa tunkeumanestetarkastustekniikkaa. Menetelmä voi olla manuaalinen, puoliautomaattinen tai täysin automatisoitu. PT-tarkastukset jatkuvatoimisilla tuotantolinjoilla, joilla näytteet puhdistetaan, kastetaan, pestään ja kuivataan tietyllä aikasyklillä, ovat yleisiä.
Tunkeumanestetarkastus – kuusivaiheinen prosessi:
1. Pintapuhdistus (rasvanpoisto jne.)
2. Tunkeumanesteen käyttö (upotus, suihke, sivellin..)
3. Nesteen jäämien poistaminen (liuotin, vesi)
4. Kehitysaineen lisääminen
5. Testipinnan tarkastus (visuaalinen, kamerasovellukset)
6. Tarkastuksen jälkeinen puhdistus (korroosionestoliuokset)

Automatisoidut prosessit

DEKRA tarjoaa ratkaisuja prosessin visuaalisen tarkastusvaiheen täydelliseen automatisointiin. Tarkastus voidaan suorittaa käsittelemällä näytettä robottimaisesti ohjelmoidulla menettelyllä, jossa on tarkastuskameran katselu ja kuviontunnistus vikojen tunnistamiseksi ja tunnistamiseksi. Tätä menetelmää käytetään yhä enemmän kehittyneissä koneellistuneissa sovelluksissa.
DEKRAn tunkeumanesteasiantuntijat on sertifioitu SFS-EN-ISO 9712:n ja SNT-TC-1A:n mukaan. Tarkastuksemme täyttää standardin SFS-EN-ISO 3452-1:2013 ja ASME-standardien vaatimukset.