Kestävä kehitys sisältyy arvoihimme
Kestävä kehitys sisältyy arvoihimme

Kestävä kehitys sisältyy arvoihimme

Meille DEKRAssa kestävän kehityksen mukainen vastuullisuus on luontainen osa jokapäiväistä työtämme. Olemme toiminnallamme mukana vaikuttamassa talouden, ympäristön ja yhteiskunnan tulevaisuuteen.
Testaus-, tarkastus ja sertifiointitoimintamme sekä autokatsastus tuottavat asiakkaillemme laitteiden ja järjestelmien parhaaseen turvallisuuteen, luotettavuuteen sekä käytettävyyteen perustuvia palveluita. Asianmukaisesti tarkastettu laite ja puolueettomasti arvioitu järjestelmä tukevat myös kestävän kehityksen tavoitteita toimiessaan suunnitellulla sekä vaatimuksia vastaavalla tavalla turvallisesti ja luotettavasti koko elinkaarensa ajan.

”Kestävä kehitys sisältyy arvoihimme: Sääntöjen noudattaminen, rehellisyys ja toiminnan eettisyys.”

DEKRA:n tavoitteena on olla kestävän kehityksen edelläkävijä vuoteen 2025 mennessä. Otimme kesällä 2020 merkittävän askeleen ja sitouduimme osana yrityksemme arvoja YK:n Global Compactin periaatteisiin sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin. Edellytämme myös omilta toimittajiltamme samojen arvojen noudattamista.

Toimintaamme DEKRAssa ohjaavat seuraavat kestävän kehityksen pääperiaatteet:

Turvallisuusvastuusta huolehtiminen yhteiskunnallisesti. Turvallisuus on strategiamme keskipiste. Edistämme turvallisuutta kaikilla elämänaloilla ympäri maailman myös sitoutumalla yhteiskuntaan. Työskentelemme turvallisuuskysymyksissä yhteistyössä kumppaneidemme kanssa ja tuomme aktiivisesti asiantuntemustamme julkiseen ja poliittiseen keskusteluun. Maailmanlaajuinen panoksemme ympäristön, liiketoiminnan ja yhteiskunnan turvallisuuden parantamiseen on tärkein panoksemme kestävään tulevaisuuteen.
Yhtiön johtaminen vastuullisesti yritys- ja ympäristövastuut huomioon ottaen. Toimimme reilun kilpailun mukaisesti emmekä hyväksy minkäänlaista lahjontaa. Käsittelemme luottamuksellisesti asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja työntekijöidemme tietoja. Rehellisyys, luotettavuus ja puolueettomuus ohjaavat toimintaamme DEKRAn eettisen ohjeistuksen mukaisesti.
Vastuun ottaminen työntekijöistä. Työntekijöidemme asiantuntemus ja luotettavuus ovat tärkein voimavaramme. Pyrimme tarjoamaan mielekkäitä työtehtäviä. Työntekijöidemme terveys ja turvallisuus asetetaan etusijalle. Tavoitteenamme on välttää työtapaturmat ja poistaa mahdolliset vaaratekijät. Tiimityö, keskinäinen luottamus ja uskollisuus ovat yhteistyömme perusta. Arvostamme henkilöstömme monimuotoisuutta, edistämme tasa-arvoa ja tuemme työntekijöidemme kehitystä.
Osallistuminen ympäristön ja ilmaston suojeluun. Ympäristön ja sen resurssien suojelu on yksi ensisijaisista tavoitteistamme. Otamme ympäristönäkökohdat huomioon sekä sisäisessä toiminnassamme että asiakkaille tarjottavissa asiantuntijapalveluissa.
Vastuun ottaminen koko arvoketjustamme, hankinnoista sisäisiin prosesseihin ja asiakassuhteisiin. Edellytämme käyttämiltämme palveluntoimittajilta sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullista toimintaa. Työntekijöidemme asiantuntemuksen ja osaamisen kautta varmistamme palveluidemme laadun ja edistämme sitä kautta kestävää kehitystä. Toimimme asiakaslähtöisesti ja pyrimme löytämään toiminnassamme ratkaisut, jotka tukevat kestävää kehitystä.
Innovaatioiden ja kannattavuuden edistäminen kestävän kehityksen kannalta. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme ja olemme valmiita käyttämään uusia tulevaisuuden tekniikoita. DEKRA edistää innovaatioita yrityksessä paitsi sisäisen innovaation ja ideoinnin kautta myös yhteistyöllä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Tavoitteenamme on olla globaali kumppani turvallisessa maailmassa.
Kerromme konsernin sivustolla lisää DEKRAn kestävästä kehityksestä: https://www​.dekra​.com/en/sustainability/