Selaimesi on vanhentunut

Internet Explorer ei ole enää tuettu. Vaihda selainta verkkosivuston käyttökokemuksen parantamiseksi.

Hanomag 1932

95 vuotias DEKRA

DEKRAn historia

DEKRA Prüfstelle

DEKRAn historia alkaa autoista: Deutsche Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. perustettiin vuonna 1925 Berliinissä. DEKRA on toiminut turvallisuuden edistämiseksi siitä lähtien. Aluksi kiinnitettiin huomiota tekniseen turvallisuuteen – pääasiassa autoteollisuudessa. Nyt DEKRA on suurimpana listaamattomana asiantuntijaorganisaationa laajentanut toimintaansa moniin erilaisiin jokapäiväisen elämän osa-alueisiin "tien päällä, työssä ja kotona". Analogisen toiminnallisen turvallisuuden lisäksi DEKRA on myös täysin sitoutunut digitaaliseen turvallisuuteen verkotetussa maailmassa – viidellä mantereella. Tämä johtuu siitä, että turvallisuudelle ei ole rajoituksia. Lue lisää DEKRAn historiasta ja menneiden vuosien tärkeimmistä virstanpylväistä interaktiiviselta aikajanalta.

Historia

1925-1929

Vuonna 1924 tehtailija Hugo Stinnes saa idean moottoriajoneuvojen vapaaehtoisesta teknisestä tarkastuspalvelusta. Idea realisoituu 30. kesäkuuta 1925, kun Berliinissä perustetaan Deutsche Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein (Saksan moottoriajoneuvojen tarkastusyhdistys). Yhdistyksen tavoitteena on tukea jäseniään, kuten huolitsijoita, kaikin tarvittavin autoja koskevin tiedoin. Stinnes ei pääse ikinä näkemään ideansa toteutumista - hän kuoli huhtikuussa 1924. DEKRAn ensimmäisiin palveluihin kuuluivat tekniset testit ja neuvonta jäsenille. Myös ensimmäiset arviot tuomioistuimille ja vakuutusyhtiöille laadittiin jo tässä vaiheessa.

1930-1935

Vuonna 1930 DEKRA:lla on jo 79 katsastuskeskusta ja 52 arviointikeskusta, joissa annetaan ajoneuvojen hinta-arvioita. Kansallissosialistien tultua valtaan vuonna 1933 DEKRA noudattaa Kurt Möhringin johdolla tietoisesti neutraalia linjaa kansallissosialistista valtiota ja natsipuoluetta kohtaan.

1936-1938

Vuodesta 1937 alkaen DEKRA ei voi enää säilyttää neutraalia suhtautumistaan kansallissosialistiseen hallintoon, ja sen on pakko järjestäytyä valtion valvomaan ammattiyhdistykseen "Reichsverkehrsgruppe Kraftfahrgewerbe" (moottoriajoneuvoteollisuuden valtakunnallinen kuljetusyhdistys). Vuonna 1938 tieliikennelupa-asetukseen lisätään 29 §: Rekisteröintitoimistot voivat kutsua ajoneuvoja testattavaksi - erityisesti niiden sotakelpoisuuden osalta.

1939-1945

Toisessa maailmansodassa suurin osa DEKRAn insinööreistä värvätään Saksan asevoimiin. Vuodesta 1942 alkaen tilausten painopiste siirtyy ajoneuvojen tarkastuksesta vahinko- ja aika-arvioihin.

1946–1953

Toisen maailmansodan jälkeen 1946, entiset DEKRAn insinöörit aloittavat yhtiön toiminnan uudelleen. Stuttgartista tulee uusi pääkönttorin sijaintipaikka. Ajoneuvokatsastusten aloittamisen jälkeen 1951, DEKRA hakee tunnustusta "riippumattomana toimijana". Riippumattomalla toimijalla ei ole julkista valta-asemaa, mutta sillä on valtuutus valvoa esimerkiksi lakien toteutumista. Tämä tunnustus myönnetään 1953. Neljä vuotta myöhemmin DEKRA saa laajennetun valtuutuksen, joka vapauttaa DEKRAn jäsenet virallisen asiantuntijan tarkastuksilta. DEKRA on toiminut valvovana organisaationa ja asiantuntijamme ovat myös olleet virallisesti valtuutettuja asiantuntijoita vuodesta 1961.

1954–1959

Vuonna 1954, DEKRA käynnistää "työnkierron suuren ajoneuvokaluston omistajille" tarjotakseen parempaa kaluston turvallisuutta ja tehokkuutta. Samana vuonna DEKRAn onnettomuustutkintaosasto aloittaa toimintansa. Asiantuntijat voivat ammentaa osaamista pitkästä työkokemuksesta ajoneuvotarkastusten ja arviointien parissa. Vuonna 1956 DEKRAn pääkonttori Stuttgartissa saa oman hallinnollisen rakennuksen Heinrich-Baumann-Straße 1-3:ssa. Vuotta myöhemmin, 60 työntekijän voimin, DEKRAn myynti ylittää miljoona markkaa.

1960-1964

Vuonna 1960 tuli voimaan tieliikennelupa-asetuksen 29 §:n tarkistettu versio: Käyttöön otetaan rekisterikilpeen kiinnitettävä virallinen katsastustarra. DEKRAn jäsenet saavat tarran suoraan DEKRA:lta. DEKRA on ollut valtuutettu valvontaorganisaatio vuodesta 1961. DEKRAN asiantuntijat ovat myös toimineet siitä lähtien virallisesti tunnustettuina asiantuntijoina, ja DEKRA:n ajoneuvojen päätarkastukset ovat kaikille avoimia. Vuonna 1964 DEKRAssa otettiin käyttöön ensimmäinen tietotekniikkajärjestelmä, IBM 421.

1965-1969

Lehdistö- ja julkisuusosasto perustetaan vuonna 1965, ja vuotta myöhemmin julkaistaan ensimmäinen numero henkilöstölehdestä "oho". DEKRA:n kuljettajatuki on tarjonnut ammattikuljettajien täydennyskoulutusta vuodesta 1967 lähtien. Vuonna 1968 onnettomuusarviot laaditaan ensimmäistä kertaa tietotekniikan avulla. Samana vuonna DEKRAn liikevaihto nousee 12 miljoonaan 355 työntekijällä.

1970-1975

Vuodesta 1973 alkaen "ATV. Auto, Technik, Verkehr" -lehti (auto, tekniikka, liikenne) tarjoaa tietoa DEKRAn jäsenille. Samana vuonna luodaan ammattikuljettajien toimenkuva ja DEKRA aloittaa kuljettajien koulutuksen. Vuonna 1974 Wartiin perustetaan DEKRA Akademie -koulutuskeskus, jossa järjestetään monipuolisesti koulutus- ja ammatillisen kehittämisen palveluita. Myös DEKRAn pääkonttori Stuttgartissa kasvaa: Vuonna 1975 aloitetaan uuden päähallintorakennuksen rakentaminen Schulze-Delitzsch-Straßelle Stuttgart-Vaihingeniin.

1976-1979

Vuonna 1978 perustetaan onnettomuustutkimusosasto. Asiantuntijoiden työ koostuu onnettomuusarvioinneista. Liikenneonnettumuuksien arvioinnissa ja törmäystesteissä hyödynnetään tietokantaa. Vuonna 1978 tehdään BMW:n kanssa sopimus, jonka mukaan DEKRA:n insinöörit voivat suorittaa ajoneuvojen tarkastuksia suoraan valmistajan merkkikorjaamoissa. Myös yhtiön omaa katsastusasemaverkostoa laajennetaan edelleen: Vuonna 1979 DEKRAlla on 51 katsastusasemaa eri puolilla Saksan liittotasavaltaa.

1980-1985

Vuonna 1980 DEKRAsta tulee akkreditoitu "laiteturvallisuuden tarkastuskeskus". Arvioinnit ovat ajoneuvokatsastusten lisäksi tärkein toimialue. Vuonna 1981 DEKRAn jäsenmäärä saavuttaa ennätystason, yli 59 000 jäsentä. Vuonna 1984 DEKRA tarjoaa katsastus- ja arviointipalveluja 10 000 kumppanikorjaamossa. Vuodesta 1985 lähtien DEKRAn asiantuntijat ovat tehneet myös lasten leikkikenttien turvallisuustarkastuksia.

1986-1989

Vuodesta 1988 alkaen DEKRA tarjoaa ensimmäistä kertaa ajoneuvokatsastuksia naapurimaassaan DEKRA France SAS:n kanssa. Vuonna 1989 DEKRA osallistuu Saksan Touring Car Championship -kilpailuun, jossa DEKRAn tekniset tarkastajat varmistavat ajoneuvojen turvallisuuden. Samana vuonna Eurotruck esittelee tutkimuksensa tulevaisuuden teknisistä mahdollisuuksista, kuten etäisyysantureista, ja kiertää Eurooppaa DEKRAn lähettiläänä. Vuonna 1989 DEKRA:lla on 3 000 työntekijää ja 62 toimipistettä, ja sen vuotuinen liikevaihto on 441 miljoonaa Saksan markkaa. DEKRA on kasvanut suureksi palveluyritykseksi. DEKRA toimii edelleen Itä-Saksan hallituksen alaisuudessa ja saa tehtäväkseen Kraftfahrzeugtechnische Amtin (KTA) palvelut, kuten ajoneuvokatsastukset ja ajokorttikokeet.

1990-1994

Vuonna 1990 vastaperustettu DEKRA AG ottaa hoitaakseen DEKRA e.V:n operatiivisen toiminnan. Saksan uusiin osavaltioihin perustetaan 27 uutta DEKRAn toimipistettä. Vuotta myöhemmin DEKRA ETS laajentaa DEKRAn toimintaa laadunhallintaan, tekniseen turvallisuuteen, materiaalitestaukseen ja rakentamiseen. Neumünsterin kolarikeskus tarjoaa uusia mahdollisuuksia DEKRAn tutkimustoiminnalle liikenneturvallisuuden alalla. Vuonna 1993 DEKRA sponsoroi Michael Schumacheria, ja DEKRAn logo saa näkyvyyttä medioissa. Samana vuonna DEKRA Umwelt lanseeraa erilaisia ympäristönsuojelupalveluja, kuten päästömittaukset ja työturvallisuusneuvonnan, ja on mukana yksityistämässä ajoneuvovalvontaa Tšekissä. Vuotta myöhemmin DEKRA investoi lisää eri puolille Eurooppaa, Puolassa ja Venäjällä. Vuonna 1994 konsernin liikevaihto on yli miljardi Saksan markkaa. Tärkeimmät myynnin veturit ovat ajoneuvokatsastukset, arvioinnit ja koulutuspalvelut.

1995-1999

Vuodesta 1996 lähtien DEKRAn palveluihin on kuulunut tuotteiden ja laadunhallintajärjestelmien sertifiointi. Vuodesta 1997 DEKRA on toiminut Italiassa ja Unkarissa. Vuonna 1998 eri puolilla Eurooppaa siihen asti itsenäisenä toimineet vahingonkorvausyritykset yhdistetään osaksi DEKRAn vahingonkorvausverkostoa. 1990-luvun loppuun mennessä DEKRA-yritykset ovat läsnä useimmissa EU-maissa - ajoneuvokatsastuksen, arvioinnin, vahinkojen selvittämisen ja laadunvarmistuksen aloilla. DEKRA toimii myös tulevaisuuden alalla Internetissä toimivan FairCar-automarkkinapaikan avulla.

2000-2004

Vuodesta 2000 lähtien DEKRA Arbeit on auttanut yrityksiä ja työntekijöitä löytämään toisensa. DEKRA Industrial perustettiin vuotta myöhemmin. Vuonna 2003 DEKRA avaa Lausitzissa sijaitsevalle EuroSpeedwaylle teknologiakeskuksen, jossa on huippuluokan mittaus- ja testauslaboratorio. Samana vuonna DEKRA ja Saksan jalkapalloliitto (DFB) allekirjoittavat sopimuksen Bundesliigan erotuomareiden sponsoroinnista. DEKRA on sponsoroinut Formula 1 -autoilija Nico Hülkenbergiä vuodesta 2004 lähtien.

2005-2009

NORISKOn oston myötä vuonna 2005 DEKRA laajentaa teollisuustarkastuspalvelujaan merkittävästi. DEKRA:n jäsenille suunnattu lehti "ATV. Auto, Technik, Verkehr" muuttuu "trans aktuell" -lehdeksi. Vuodesta 2007 lähtien uusi DEKRA-tunnus yhdistää kaikki olemassa olevat DEKRA-laatumerkit. Siitä lähtien se on ollut tunnusmerkki, jonka avulla voidaan erottaa yritykset ja tuotteet, jotka todistettavasti täyttävät määritellyt standardit esimerkiksi turvallisuuden, laadun ja kestävyyden osalta. Vuonna 2009 DEKRA osti brasilialaisen arviointeihin erikoistuneen Volchin. DEKRA ostaa myös KEMA Qualityn, jonka pääkonttori sijaitsee Alankomaissa ja joka on maailmanlaajuinen toimija tuotetestauksen ja sertifioinnin alalla.

2010-2014

Vuonna 2010 DEKRA AG:n juridinen yritysmuoto on "Societas Europaea" (SE), joka annetaan eurooppalaisille julkisille yhtiöille. Vuotta myöhemmin DEKRA avaa Aasian pääkonttorinsa Shanghaissa. Vuonna 2013 DEKRA laajentaa ajoneuvokatsastustoimintaansa kansainvälisesti ja hankkii osakkeita Uuden-Seelannin markkinajohtajasta Vehicle Testing New Zealandista (VTNZ). Etelä-Afrikassa DEKRA kasvattaa teollisen liiketoiminnan tarjontaansa ostamalla Raysonicsin, joka on markkinajohtaja ainetta rikkomattomassa materiaalitestauksessa. Vuonna 2014 DEKRA laajentaa palvelutarjontaansa rautatiealalle ostamalla alankomaalaisen Plurel B.V:n.

2015

Vuonna 2015 DEKRA juhlii 90-vuotisjuhlavuottaan. Seuraavan kymmenen vuoden visiossa tavoitellaan asemaa turvallisen maailman globaalina kumppanina elämän kolmella osa-alueella "tien päällä, töissä ja kotona". Taipeissa (Taiwanissa) sijaitsevan QuieTek Corporationin oston myötä DEKRA laajentaa vuonna 2015 tuotevalikoimaansa ja vahvistaa asemaansa elektroniikkatuotteiden ja -komponenttien testauspalvelujen tarjoajana. Yritysoston myötä DEKRA täydentää langattoman viestinnän ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) testauspalvelujen valikoimaa. Molemmat ovat keskeisiä osaamisalueita teollisuus 4.0 ja autoteollisuus 4.0 tulevaisuuden trendien näkökulmasta.

2016–2017

2016 DEKRA avaa ensimmäisen katsastusaseman Portugaliin Lissabonin alueelle. Vuotta myöhemmin avataan uusi laboratorio Hsinchuun (Taiwan), jossa testataan ajoneuvojen osia ja komponentteja. DEKRA allekirjoittaa Lausitzringin hankintasopimuksen 2017. Yhdessä Klettwitzissä sijaitsevan DEKRAn teknologia keskuksen kanssa ne muodostavat innovaatiokeskuksen tulevaisuuden liikennetestaukseen ja -tutkimukseen.

2018–2019

Vuonna 2018 perustetaan DEKRA Digital GmbH, jonka tavoitteena on kehittää datalähtöisiä liiketoimintamalleja, jotka parantavat digitaalisten teknologioiden avulla jokapäiväisen elämän turvallisuutta. Shanghaissa DEKRA avaa laboratorion, joka tutkii kemiallisista reaktiosta aiheutuvia haittoja. DEKRAn testilaboratorio Málagassa saa oikeuden tarjota sertifiointipalveluita älykotien ja rakennusautomaation aloilla. Vuoden 2019 alussa DEKRAn asiantuntijaorganisaatio järjestellään uudelleen: Globaalit palvelut ryhmitellään kahdeksaan palveludivisioonaan ja kahdeksaan alueeseen. 2019 DEKRA aloittaa autokatsastustoiminnan Kiinan ja Chilen markkinoilla. Samana vuonna DEKRA saa valtuutuksen toimia laitteiden kalibrointilaboratoriona autoteollisuuden alalla. Yhteistyössä Argus Cyber Securityn kanssa DEKRA vahvistaa asemaansa tällä turvallisuuskriittisellä alueella. Samaan aikaan DEKRA avaa uuden testauslaboratorion Stuttgartiin, joka keskittyy elektromagneettisen yhteensopivuuden (EMC) testauksiin. Laboratoriossa testataan sähköpyörien akkuja.

DEKRA Hauptverwaltung 2020

Berliinissä 30. kesäkuuta 1925 "Deutsche Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein" (Saksan moottoriajoneuvojen valvontayhdistys) -nimellä perustettua yritystä kutsuttiin pian arkielämässä pelkällä nimellä "DEKRA". Ensimmäinen logo, jossa oli tämä lyhenne, nähtiin myös pian. Alun perin logo koostui kolmiosta, jonka sisällä oli kirjaintunnus. Sittemmin kolmiomuoto kuvasi uranuurtajuutta ja tietä. Nykyisin tavaramerkki pitää sisällään myös lupauksen.

Vaikka muoto ja väri vaihtelivat alussa, logo on ollut tärkeä tunnusmerkki matkalla autokatsastuspalvelujen tarjoajasta yhdeksi maailman johtavista asiantuntijaorganisaatioista. Kansainvälistymisen myötä yhtenäistä yhden brändin strategiaa toteutetaan globaalisti. Yhdessä logon kanssa se edistää vahvan brändin syntymistä.

Itä-Saksan hallituksen alaisuudessa toimiessaan DEKRAn tehtäviin kuului Kraftfahrzeugtechnische Amtin (KTA) palveluiden tuottaminen. KTA:n työntekijät siirtyivät DEKRAn alaisuuteen ja jokaista haarakonttoria tuki Länsi-Saksalainen sivuliike.

Saksojen yhdistymisen jälkeen, valtakunnallinen autokatsastustoiminta täytyy taata vuoden sisällä ja Itä-Saksalaisten rekisterikilpien vaihtamiseen on vuosi aikaa. DEKRA onnistuu tämän haasteen suorittamisessa muun muassa liikkuvien autokatsastusasemien ansiosta. Lokakuussa 1991 DEKRA Dresden myöntää miljoonannen tarkastustarran uudessa Saksan liittotasavallassa.

Vuonna 2003 DEKRA avaa teknologiakeskuksen Klettwitzissä. Huippuluokan liikennetestaus ja -tutkimuslaboratorio yhdessä 2017 hankitun Lausitzringin kanssa muodostaa innovaatiokeskuksen tulevaisuuden liikennetestaukseen ja -tutkimukseen.

Tammikuusta 2000 lähtien DEKRA Arbeit GmbH on tukenut työntekijöitä ja työnantajia laajalla valikoimalla nykyaikaisia työ- ja henkilöstöratkaisuja. DEKRA Arbeitin alkuperäinen konsepti kehitettiin 1900-luvun lopulla: DEKRA-konserni etsi sopivaa tapaa tukea työmarkkinoille tulevia tai palaavia työntekijöitä. Tarkoituksena oli myös tarjota konsernin tytäryhtiön DEKRA Akademie GmbH:n tarjoamiin koulutus- ja ammatillisiin kehittämistoimiin osallistuville tällä tavoin tehokas uraponnahduslauta.

Tammikuussa 2000 tämä ajatus otettiin käyttöön kolmessa hiljattain perustetussa toimipaikassa Saksassa. Vuoteen 2004 mennessä DEKRA Personaldienste GmbH:n perustamista seurasi henkilöstökonsultoinnin laajentaminen, ja kun ensimmäinen kansainvälinen toimipaikka avattiin Kroatiaan, DEKRA Arbeitista tuli myös kansainvälinen konserni. DEKRA Event & Logistic Services GmbH on laajentanut tarjontaansa vuodesta 2007 lähtien. Vuonna 2016 palveluvalikoima organisoitiin uudelleen neljäksi toimialaksi: Personal Management, Solution Management, Event & Logistic Management ja HR Management, joista jokaisella on lukuisia alaisuudessaan olevia palveluja.

Jaa sivu