Selaimesi on vanhentunut

Internet Explorer ei ole enää tuettu. Vaihda selainta verkkosivuston käyttökokemuksen parantamiseksi.

Painelaitteiden kolmannen osapuolen tarkastukset

Painelaitteiden kolmannen osapuolen tarkastukset

Olemme FINASin akkreditoima tarkastuslaitos. (FINAS = Suomen kansallinen akkreditointielin, Finnish Accreditation Service).

Toimimme Tukesin hyväksymänä tarkastuslaitoksena kansallisen lainsäädännön alaisten painelaitteiden tarkastajana. (Tukes = Turvallisuus- ja kemikaalivirasto).

Työ- ja elinkeinoministeriö on ilmoittanut meidät Euroopan parlamentille ja neuvostolle (EU) painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU mukaiseksi Ilmoitetuksi Laitokseksi (Notified Body) 0875.

3rd Party Inspections of Pressure Equipment

Tavoitteellista yhteistyötä

DEKRA Industrial Oy tekee lakisääteisiä painelaitteiden tarkastuksia.

Tarkastustoiminta ei ole pelkästään lakien noudattamista. Tarkastustyömme perusta on tavoitteellinen yhteistyö, joka tähtää asiakkaamme liiketoiminnan laadukkaaseen kehittämiseen ja ylläpitämiseen turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.

DEKRA Industrial Oy tekee painelaitteiden, säiliöiden, putkistojen ja mekaanisten laitteiden tarkastuksia ja vaatimustenmukaisuuden arviointeja. Toimimme prosessi-, energia-, ydinvoima- ja kemianteollisuuden sekä rakentamisen laitteisiin ja järjestelmiin liittyvissä vaatimustenmukaisuuden arvioinneissa, teknisissä tarkastuksissa, kunnon ja kunnonvalvontajärjestelmien arvioinneissa.

Euroopassa markkinoille saatettavat painelaitteet on CE-merkittävä. Painelaitedirektiivin noudattamisella varmistetaan, että turvallisuusvaatimukset täyttyvät ja vaatimustenmukaisuus on arvioitu eurooppalaisten vaatimusten mukaisesti.

Toimintaamme sisältyy muun muussa:

  • Painelaitedirektiivin (PED) ja kuljetettavien painelaitteiden direktiivin (TPED) mukaiset ilmoitetun laitoksen tehtävät

  • Tukesin hyväksymänä tarkastuslaitoksena sisältäen mm. käytössä olevien painelaitteiden määräaikaistarkastukset

  • Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden tarkastukset ja hyväksynnät (VAK/ADR/RID/IMDG)

  • Trafin (liikenteen turvallisuusviraston) valtuuttamana alusten painelaitteiden tarkastukset

  • Trafin (liikenteen turvallisuusviraston) valtuuttamana alusten painelaitteiden tarkastukset

  • Maakaasuasetuksen mukaiset hyväksytyn laitoksen tarkastukset

  • Nestekaasuasetuksen mukaiset tarkastukset

  • Kemikaalilain mukaiset tarkastukset

  • Varastosäiliöiden tarkastukset

  • Kolmannen osapuolen tarkastukset

DEKRA Industrial Oy tekee lakisääteisiä painelaitteiden tarkastuksia.

Jaa sivu