Painelaitteiden määräaikaistarkastukset

Painelaitteiden määräaikaistarkastukset

DEKRA auttaa loppukäyttäjiä tarjoamalla laajan valikoiman säännöllisiä tarkastuspalveluja painelaitteille ja kattiloille. Painelaitelaissa edellytetään, että hyväksytty tarkastuslaitos suorittaa painelaitteiden lakisääteiset tarkastukset. DEKRA on Tukesin hyväksymänä tarkastuslaitoksena oikeutettu suorittamaan painelaitteiden lakisääteiset tarkastukset.

Tietoja painelaitteiden määräaikaistarkastuksista

DEKRAn painelaitetarkastajat ovat täysin pätevöitettyjä suorittamaan kaikkien painelaitteiden määräaikaistarkastukset, muun muassa: kattilat, höyrykattilat, kuumavesikattilat, kuumaöljykattilat, ilmasäiliöt, painesäiliöt, autoklaavit, nestekaasusäiliöt, teollisuuskaasupullot, varastosäiliöt, maakaasuputkistot, kemikaaliputkistot, palavan nesteen säiliöt ja monet muuta painelaitteet.
DEKRA on akkreditoitu A-tyypin tarkastuslaitokseksi ISO 17020 -standardin mukaisesti. DEKRA on myös hyväksytty suorittamaan kaikki tarkastukset vaarallisten aineiden kuljetusta koskevan lainsäädännön (VAK, ADR, RID, IMDG) mukaisesti.