Tuotesertifioinnit

Tuotesertifioinnit

Tuotesertifioinnit voidaan jakaa kahteen erilaiseen kategoriaan, CE-merkintään tarkoitettu tuotesertifiointi tai ns. vapaaehtoinen tuotesertifiointi. Jäljempi on yrityksille, jotka tuottavat vain palvelua CE-merkittävään tuotteeseen. Tässä tapauksessa yritys ei siis omista tuotetta, eikä siten voi luonnollisesti myöskään kiinnittää tuotteeseen CE-merkintää.

CE-merkintään tarkoitettu tuotesertifiointi:

Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymä asetus (305/2011) edellyttää CE-merkintää, kun tuote kuuluu harmonisoidun standardin soveltamisalaan.
Esimerkiksi standardit EN 1090-1 ja EN 13084-7 ovat harmonisoituja (standardi on julkaistu Euroopan Unionin virallisessa lehdessä) ja näiden standardin soveltamisalojen tuotteille vaaditaan suoritustasoilmoitus (Dop) ja CE- merkintä, kun ne saatetaan markkinoille Suomessa tai muualla EU-maissa.
Näiden standardien mukaisen CE-merkinnän kiinnittämisen edellytyksenä on ilmoitetun laitoksen tekemä tehtaan ja sisäisen laadunvalvontajärjestelmän hyväksyntä ja valvonta (sertifiointi).

Todistus (sertifikaatti) tehtaan sisäisestä laadunvalvonnasta edellyttää:

  • Yrityksellä on kyseessä olevan standardin mukainen toiminnassa oleva, kirjallinen kuvaus tehtaan sisäisestä laadunvalvonnasta (FPC eli Factory Production Control).
  • Yritys on ottanut FPC järjestelmän käyttöön
  • Ilmoitettu laitos on arvioinut yrityksen tehtaan ja FPC järjestelmän toimivuuden ko. standardien vaatimusten mukaisesti.
Ennen tuotteen saattamista markkinoille yrityksen tulee laatia tuotteesta suoritustasoilmoitus (DoP) ja kiinnittää tuotteeseen CE-merkintä. ”CE-merkintä on kiinnitettävä rakennustuotteeseen tai siihen kiinnitettyyn etikettiin näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi. Jos tämä ei tuotteen luonteen vuoksi ole mahdollista tai perusteltua, se on kiinnitettävä pakkaukseen tai mukana oleviin asiakirjoihin.” (CPR 9. artikla)

Vapaaehtoinen tuotesertifiointi:

Vapaaehtoinen tuotesertifiointi voi olla tyypillistä esimerkiksi pintakäsittelyä tekeville yrityksille (märkämaalaus tai sinkitys). Käytännössä sertifiointiprosessi on samanlainen, kuin CE merkintään johtava sertifiointi. Lue lisää: EN 1090-2 vapaaehtoinen tuotesertifiointi.
EN 1090-1: Kantavien metallirakenteiden suoritustason arviointi
DEKRAn sertifiointipalvelu tekee tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan (FPC) arvioinnin ja myöntää sertifikaatin tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuudesta.
EN 1090-1 sertifiointi
EN 13084-7: Vapaasti seisovien savupiippujen suoritustason arviointi
DEKRAn sertifiointipalvelu tekee tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan (FPC) arvioinnin ja myöntää sertifikaatin tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuudesta.
EN 13084-7 sertifiointi
EN 1090-2: Vapaaehtoinen tuotesertifiointi
Vapaaehtoinen tuotesertifiointi on tarkoitettu yrityksille, jotka tuottavat vain palvelua esimerkiksi CE-merkittävään tuotteeseen. Tällöin yritys ei omista tuotetta (eikä siten voi luonnollisesti myöskään kiinnittää tuotteeseen CE-merkintää).
EN 1090-2 sertifiointi
FINAS-akkreditointi
S 048 SFS-EN ISO/IEC 17065
Ilmoitettu laitos
Notified Body, NoBo
Nro: 0875 (ex. 2656)
S053