Kantavat teräsrakenteet EN 1090-1

EN 1090-1: kantavien metallirakenteiden suoritustason arviointi

DEKRAn sertifiointipalvelu tekee tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan (FPC) arvioinnin ja myöntää sertifikaatin tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuudesta. Sertifikaatin myötä yritys voi laatia suoritustasoilmoituksen ja kiinnittää standardin soveltamisalan mukaisiin tuotteisiin CE-merkinnän.

Rakennustuoteasetus (CPR) ja CE-merkintä

Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymä asetus (305/2011) edellyttää CE-merkintää, kun tuote kuuluu harmonisoidun standardin (hEN) soveltamisalaan. Standardi EN 1090-1 on harmonisoitu (standardi on julkaistu Euroopan Unionin virallisessa lehdessä) ja ko. standardin soveltamisalojen tuotteille vaaditaan suoritustasoilmoitus (Dop) ja CE-merkintä, kun ne saatetaan markkinoille Suomessa tai EU-maissa.
EN 1090-1 standardin mukaisen CE-merkinnän kiinnittämisen edellytyksenä on ilmoitetun laitoksen tekemä tehtaan ja sisäisen laadunvalvontajärjestelmän hyväksyntä ja valvonta (sertifiointi).
Todistus tehtaan sisäisestä laadunvalvonnasta edellyttää:
  • Yrityksellä on kyseessä olevan standardin mukainen toiminnassa oleva, kirjallinen kuvaus tehtaan sisäisestä laadunvalvonnasta (FPC eli Factory Production Control).
  • Yritys on ottanut FPC järjestelmän käyttöön
  • Ilmoitettu laitos on arvioinut yrityksen tehtaan ja FPC järjestelmän toimivuuden ko. standardien vaatimusten mukaisesti.
Ennen tuotteen saattamista markkinoille yrityksen tulee laatia tuotteesta suoritustasoilmoitus (DoP) ja kiinnittää tuotteeseen CE- merkintä. ”CE-merkintä on kiinnitettävä rakennustuotteeseen tai siihen kiinnitettyyn etikettiin näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi. Jos tämä ei tuotteen luonteen vuoksi ole mahdollista tai perusteltua, se on kiinnitettävä pakkaukseen tai mukana oleviin asiakirjoihin.” (CPR 9. artikla)
Tarjoamme valmistajille ilmoitetun laitoksen palveluja:
  • Tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastukset
  • Sertifikaatti tehtaan sisäisen laadunvalvonnasta
  • Tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta
Seuraavat dokumentit ovat saatavilla pyynnöstä:
  • Sertifioinnin sopimusehdot
  • Sertifiointihakemus
  • Sertifiointiohjelma

Luvat

FINAS-akkreditointi: S 048 SFS-EN ISO/IEC 17065, DEKRA Finas -tiedot: https://www.finas.fi/toimijat/Sivut/default.aspx#k=dekra
Ilmoitettu laitos, Notified Body, NoBo, nro: 0875 (ex. 2656)
Sertifioinnin lisäksi tarjoamme laitteiden valmistajille ja käyttäjille tarkastuksia sekä vaatimustenmukaisuuden arviointia keskeisimmillä teollisuuden osa-alueilla: painelaitteet, sähkölaitteistot, palonilmaisu- ja sammutuslaitteistot sekä ainetta rikkomaton (NDT) että rikkova testaus (DT). DEKRA Industrial Oy on sitoutumaton tarkastusyhtiö, osa kansainvälistä testaus- ja tarkastusyhtiöryhmää (DEKRA).
FINAS-akkreditointi
S 048 SFS-EN ISO/IEC 17065
Ilmoitettu laitos
Notified Body, NoBo
Nro: 0875 (ex. 2656)
S053
EN 1090-2: Vapaaehtoinen tuotesertifiointi
Vapaaehtoinen tuotesertifiointi on tarkoitettu yrityksille, jotka tuottavat vain palvelua esimerkiksi CE-merkittävään tuotteeseen. Tällöin yritys ei omista tuotetta (eikä siten voi luonnollisesti myöskään kiinnittää tuotteeseen CE-merkintää).
EN 1090-2 sertifiointi
EN 1090-1: Kantavien metallirakenteiden suoritustason arviointi
DEKRAn sertifiointipalvelu tekee tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan (FPC) arvioinnin ja myöntää sertifikaatin tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuudesta.
EN 1090-1 sertifiointi
EN 13084-7: Vapaasti seisovien savupiippujen suoritustason arviointi
DEKRAn sertifiointipalvelu tekee tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan (FPC) arvioinnin ja myöntää sertifikaatin tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuudesta.
EN 13084-7 sertifiointi