Hitsaustyön laadunhallinta

NDT data hyötykäyttöön hitsauksen laadunvalvonnassa

Laadunvalvonta arkipäiväistyy EUn vaatimien laatustandardien myötä. Teräsrakenteita valmistavat konepajat sekä tuotantolaitokset joutuvat noudattamaan tiukkenevia säädöksiä, mikäli aikomuksena on toimia EU markkinoilla. Lukuisten EN ja ISO standardien laadunvalvonnan hallinta on vaativaa, samalla se kuitenkin aukaisee mahdollisuuksia valvonnan ja tarkastusten kautta tulevan datan hyötykäyttöön.

Reaaliaikaista laadunvalvontaa

Hitsaustuotannon automatisoituminen ja tuotantonopeuden kasvu asettavat uusia haasteita NDT tarkastusten automatisoinnille sekä tarkastustulosten nopealle saatavuudelle. Hitsauksen laatutiedoista saadaan lähes automaattisesti reaaliaikaista dataa, jonka pohjalta voidaan nopeasti reagoida systemaattisiin ja toistuviin hitsausvirheisiin. Pienemmät konepajat voivat hyödyntää saatavia raportteja osana omaa laatujärjestelmäänsä.

Enemmän kuin tarkastusraportti

DEKRAn ratkaisu haasteeseen on keskitetty digitaalinen dokumenttienhallinta. DEKRAn tarkastuspöytäkirja on enemmän kuin pelkkä dokumentti. Kertyvää dataa ja järjestelmää hyödynnetään monipuolisesti myös asiakkaan laadunvalvonnassa ja projektiseurannassa. Datan keskitetty hallinta takaa tiedon ajantasaisuuden sekä vältetään tietojen päällekkäisyydet. Dokumenttien alkuperäisyys varmennetaan digitaalisella allekirjoituksella.

Dokumentaation hallinta

Dokumentista on yksi ajan tasalla oleva kopio. Tiedostoformaatti on yhteensopiva eri järjestelmien kanssa ja käyttöoikeudet keskitetysti hallittavissa.

Digitaalinen allekirjoitus

Sähköinen allekirjoitus varmentaa sisällön ja allekirjoittajan henkilöllisyyden.

Raporttien toimittaminen

Tiedot arkistoidaan dokumenttien hallintajärjestelmään, josta ne ovat ladattavissa. Dokumentit voidaan myös lähettää sähköpostiliitteenä.

NDT raporttien tieto hitsauksen laadunvalvonnassa

Tietoja voidaan hyödyntää laadunvalvonnassa ja projektiseurannassa.