Materiaalien metallografinen tarkastus

Materiaalien metallografinen tarkastus tuotevaatimusten selvitykseksi tai tutkimus- ja kehitystyötä varten.

Metallografisessa tarkastuksessa käytetään standardoituja tarkastusmenetelmiä materiaalin makro- ja mikrotason ominaisuuksien selvittämiseksi ja määrittämiseksi. Lisäksi asiaan perehtynyt asiantuntija voi tehdä johtopäätöksiä materiaalin nykytilasta ja verrata tätä tietoa mahdollisiin vikoihin ja materiaalien jäljellä olevaan käyttöikään prosessikomponenteissa. Metallurgisia tutkimuksia voidaan tehdä myös paikan päällä kopioimalla kiinnostava pinta myöhempiä metallografisia tutkimuksia varten laboratoriossa. Meiltä saat näitä ja muita tarkastusmenetelmiä omissa akkreditoiduissa tarkastuslaboratorioissamme Oulussa ja Turussa.

Tietoa materiaalien metallografisesta tarkastuksesta

DEKRA tarjoaa omissa akkreditoiduissa tarkastuslaboratorioissaan metallografisia tarkastusmenetelmiä, joilla analysoidaan materiaalien mikro- ja makrotason yksityiskohtia, mukaan lukien:
  • Metallografinen näytteenotto ja näytteiden valmistelu
  • Mikro- ja makroarvioinnit
  • Optinen valomikroskopia ja mikrorakennekuvien analysointi
  • Hitsien ja hitsattujen komponenttien analysointi
  • Pintakerrosten ja pinnoitteiden tutkiminen
  • Murtumapinnan analyysi epäonnistuneista ja testatuista komponenteista
  • Pyyhkäisyelektronimikroskopia ja mikroanalyysi (SEM/EDS).
  • Arviointi materiaaliominaisuuksien, esim. virumisen, osalta.
Metallografisia tutkimuksia käytetään monin eri tavoin vakiotarkastuksessa ja vaurioanalyysissä. Klassisesti näytteen läpi tehdään leikkauksia, jotka upotetaan synteettiseen hartsiin ja lopuksi hiotaan ja kiillotetaan naarmuttoman pinnan varmistamiseksi. Hienoimpia rakenteita voidaan sitten tarkastella jopa 1000-kertaisella suurennoksella valomikroskoopilla. Pyyhkäisyelektronimikroskooppi mahdollistaa vieläkin tarkemmat suurennokset, joita täydennetään pinnan analyyttisellä määrityksellä EDS:n avulla.
Mikrorakennetutkimukset arvioidaan pääsääntöisesti jossakin ISO 17025 -akkreditoidussa laboratoriossamme. Aikakriittisissä projekteissa, kuten laitosten kunnossapidon ja seisokkien yhteydessä, DEKRA voi kuitenkin suorittaa arvioinnin myös suoraan paikan päällä. Käyttämällä liikkuvia metallografialaboratorioitamme paikan päällä voimme suorittaa näytteenoton, valmistelun sekä arvioinnin ja dokumentoinnin ennen kuin DEKRAn asiantuntijat lähtevät tuotantolaitokseltasi.