Puhdas ilma

Puhdas ilma on elintärkeää elämälle, mutta haitalliset päästöt uhkaavat terveyttämme joka päivä. Yhä tiukemmat pakokaasupäästörajat ympäristön ja jälkipolvien suojelemiseksi asettavat kehitys- ja tarkastusammattilaisille jatkuvasti uusia haasteita. Vastuullisena yrityksenä DEKRA tarjoaa palveluja kaikilla elämänalueilla ja ratkaisuja talouden kestävään kehitykseen sopusoinnussa ympäristön kanssa.
DEKRA tukee mittausmenetelmien jatkokehitystä ja raja-arvojen jatkuvaa mukauttamista. Ajoneuvojen koko elinkaaren ajan suoritettavilla uusimmilla pakokaasupäästötesteillä voidaan havaita raja-arvojen ylitykset. Heinäkuusta 2019 lähtien asiantuntijat ovat testanneet pakokaasujen käyttäytymistä DEKRAn teknologiakeskus Klettwitzissä kahdella uudella, ylimääräisellä rullakoealustalla, mikä on kaksinkertaistanut pakokaasulaboratorion asemien kapasiteetin. DEKRA asemoituu myös ilmansuojeluun ja vaarallisiin aineisiin liittyvillä kauppa- ja teollisuusmessuilla.
DEKRA tukee markkinavalvonnan vahvistamista ja testaajiensa puolueetonta asemaa. Tähän sisältyy mahdollinen tievalvonnan käyttöönotto sekä ajoneuvojen katsastuksen ja pakokaasumittauksen kehittäminen edelleen. DEKRA on aina valmis yhteistyökumppaniksi kaikkien ilman puhtauden valvonnasta vastaavien laitosten kanssa.