Visiomme

Meistä tulee turvallisen, varman ja kestävän maailman globaali kumppani

Visiomme on olla maailmanlaajuinen kumppani turvallisen, varman ja kestävän maailman puolesta, kun juhlimme 100-vuotisjuhlaamme vuonna 2025.
Turvallisuus kuuluu ihmisen perustarpeisiin, ja se on yhtä tärkeää kuin ilma jota hengitämme. On erittäin tärkeää, että emme varsinkaan pitkälle kehittyneessä maailmassamme pidä turvallisuutta koskaan itsestäänselvyytenä. Yhtenä maailman johtavista asiantuntijapalvelujen tarjoajista DEKRA on tehnyt työtä turvallisemman maailman puolesta yrityksen perustamisesta lähtien vuonna 1925. Vuosien varrella asiantuntemuksemme on vaikuttanut merkittävästi onnettomuus- ja loukkaantumisriskin vähentämiseen.
Meille turvallisuuteen kuuluu myös kestävä toiminta, jotta maailma säilyy myös tuleville sukupolville. Meillä on vain tämä yksi maapallo, ja olemme kaikki yhdessä vastuussa siitä.

Testaus-, sertifiointi- ja tarkastusalan johtavana toimijana visiomme on varmistaa, että tuotteet, omaisuus ja teknologia ovat turvallisia, varmoja ja kestäviä - tehtävämme on vahvistaa ihmisten luottamusta.

Stan Zurkiewicz, hallintoneuvoston puheenjohtaja DEKRA e.V. ja DEKRA SE

Huolehdimme turvallisuudesta, varmuudesta ja kestävyydestä kolmella elämänalueella: tien päällä, työssä ja kotona

Turvallisuus on jokaisen keskeinen tarve. Loukkaantumisia ja ehkäistävissä olevia kuolemantapauksia voi sattua liikenteessä, työssä tai kotona. Tiedämme, että monet onnettomuudet voidaan välttää. Siksi haluamme auttaa vähentämään niiden määrää:
  • tukemalla tieliikenteessä, työssä tai kotona käytettävien teknisten laitteiden ja varusteiden kehittämistä, määrittelyä, käyttöä ja huoltoa.
  • kehittämällä ja parantamalla standardeja ja ohjeita, joilla varmistetaan optimaalinen turvallisuustaso.
  • edistämällä turvallisuustietoisuutta, turvallisuustietämystä ja turvallisuuteen tähtäävää käyttäytymistä.

Työntekijämme ovat sielumme ja identiteettimme

Parhaat tavoitteet ja visiot ovat merkityksettömiä ilman ihmisiä, jotka uskovat niihin, elävät niitä ja työskentelevät niiden saavuttamisen eteen joka päivä. Me DEKRAssa voimme saavuttaa kunnianhimoiset ja tärkeät tavoitteemme vain yhdessä. Tämän vuoksi olemme asettaneet itsellemme viisi henkilöstöarvoa, jotka ohjaavat kaikkien DEKRAn työntekijöiden päivittäistä käyttäytymistä kaikkialla maailmassa. Nämä viisi henkilöstöarvoa ovat:
Vastuu turvallisuudesta
Jokainen DEKRAssa elää joka päivä turvallisuusstandardiemme mukaisesti. Pidämme turvallisuutta todellisena etuna meille, asiakkaillemme, sidosryhmillemme, perheillemme ja ystävillemme. Toimimme roolimalleina turvallisuuden varmistamiseksi - työssämme ja sen ulkopuolella.
Asiakaslähtöisyys
Jokainen DEKRAssa edistää osaltaan asiakastyytyväisyyttä. Kysymme jatkuvasti itseltämme, mikä saa asiakkaamme arvostamaan työtämme, ja vastaamme näihin odotuksiin joka päivä DEKRAssa annettujen voimassa olevien puitteiden rajoissa.
Yrittäjyys
Jokaisella DEKRAssa on yrittäjyysosaamista. Mahdollisuuksien luominen, henkilökohtaisen vastuun ottaminen ja taloudellisen ajattelun soveltaminen ovat kulttuurillemme tyypillisiä asenteita, jotka ovat syvällä DEKRAn DNA:ssa.
Joukkuehenki
Kaikki DEKRAssa tekevät yhteistyötä positiivisen ja tuottavan työilmapiirin luomiseksi. Tiimityöskentely, toisten tukeminen ja tiedon jakaminen ovat yrityksemme menestyksen ja tulevan kasvun perusta. Yhteistyö, keskinäinen kunnioitus ja kumppanuus leimaavat toimintaamme.
Rehellisyys
Jokaisen DEKRAssa työskentelevän voidaan odottaa olevan vilpitön ja rehellinen. Noudatamme lakeja ja toimimme eettisten periaatteiden mukaisesti. Kunnioitamme sitoumuksiamme ja otamme henkilökohtaisen vastuun toiminnastamme. Toimimme puolueettomasti ja riippumattomasti suorittaessamme palveluitamme.

Yritysperiaatteemme

Olemme kehittäneet seitsemän yritysperiaatetta, jotka ovat strategisia tavoitteitamme ja joiden avulla visiomme voidaan muuttaa toiminnaksi. Nämä seitsemän yritysperiaatetta ovat:
Taloudellinen menestys
Taloudellinen menestys tarkoittaa meille kannattavaa kasvua. Tämä takaa riippumattomuutemme ja kykymme toimia turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi keskitymme selkeisiin ja pitkän aikavälin strategioihin, jotka toteutetaan tehokkaiden rakenteiden ja prosessien avulla. Sijoitamme menestyksemme tulokset johdonmukaisesti yrityksemme tulevaisuuteen.
Kasvu
Huomattava kasvu takaa perustajiemme asettamien sääntöjen mukaisen turvallisuustehtävämme toteutumisen. Kasvun ansiosta yhä useammat ihmiset voivat hyötyä turvallisuusratkaisuistamme tien päällä, töissä ja kotona. Kasvun ansiosta voimme tehostaa innovaatio- ja investointitoimintaamme kilpailukykymme vahvistamiseksi. Kasvumme ansiosta voimme olla vahva kumppani kaikenkokoisille asiakkaillemme ja tarjota turvallisia työpaikkoja työntekijöillemme. Keskitymme orgaaniseen kasvuun, jota täydennämme valikoivasti strategisilla yritysostoilla ja kumppanuuksilla.
Asiakaslähtöisyys
Tunnemme asiakkaamme ja asetamme heidän tarpeensa toimintamme keskiöön. Osoitamme olevamme asiakaskeskeinen organisaatio - joka ikinen päivä - kaikissa palveluissamme, kaikessa toiminnassamme, kaikkialla maailmassa. Koska asiakastyytyväisyys määrittää yrityksemme menestyksen.
Globalisaatio
Seuraamme missiotamme globaalisti. Palvelumme takaavat turvallisuuden kaikilla mantereilla. Globalisaatio tukee kasvuamme ja mahdollistaa markkina-asemamme laajentamisen. Globaali suuntautuminen mahdollistaa tiiviin yhteistyön kansainvälisten asiakkaidemme kanssa ja vahvistaa brändimme asemaa globaalin turvallisuuden edelläkävijänä. Henkilöstöpolitiikkamme tukee ja edellyttää henkilöstömme kansainvälistymisen jatkamista.
Innovaatio
Haluamme ennakoida tulevaa kehitystä jo varhaisessa vaiheessa. Muokkaamme niitä aktiivisesti ja suunnittelemme ratkaisuja, joilla voimme täyttää tehtävämme asiakkaidemme ja organisaatiomme jatkuvan kehityksen hyväksi. Tässä mielessä yrityksemme kannustaa luovuuteen ja jatkuvaan oppimiseen. Se osoittaa valmiutta ottaa riskejä, antaa tarvittavat varat ja varmistaa avoimen tiedotuksen ja viestinnän kulttuurin koko yrityksessä.
Integrointi
Yhteistyö tekee meistä vahvoja: Elämme organisaatiorajat ylittävää yhteistyökulttuuria - sekä DEKRAn sisällä että yhteistyökumppaneidemme kanssa. Pyrimme johdonmukaisesti synergioihin rakenteidemme ja prosessiemme tehokkuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi. Edistämme tietämyksen ja kokemusten jakamista verkostojemme ja teknisten välineiden avulla. Niputamme palveluja niin, että asiakkaamme hyötyvät kokonaisvaltaisista ratkaisuista. Edistämme sisäistä yhteishenkeä, sillä olemme DEKRA-perhe.
Ihmisiin keskittyminen
Osaavat ja sitoutuneet työntekijämme ovat yrityksemme tärkein liikkeellepaneva voima. Visiomme edellyttää vahvaa keskittymistä ihmisiin. Sosiaalinen ja tekninen osaaminen, luovuus ja innovatiivisuus, motivaatio ja sitoutuminen ovat välttämättömiä työntekijöissämme. Siksi annamme heille tilaa olla aloitteellisia ja harjoittaa yrittäjyyttä. Näin ollen korostamme osallistumista yrityksen menestykseen ja yksilöllisen vastuun ottamista. Huolehdimme houkuttelevasta työympäristöstä, yhtäläisistä mahdollisuuksista ja ihmisten määrätietoisesta kehittämisestä.