Selaimesi on vanhentunut

Internet Explorer ei ole enää tuettu. Vaihda selainta verkkosivuston käyttökokemuksen parantamiseksi.

Visiomme

DEKRAn visio

Me olemme globaali kumppani turvalliselle ja kestävälle maailmalle

DEKRA on huolehtinut turvallisuudesta perustamisvuodestaan 1925 lähtien. Tähän ihmisten perustarpeeseen vastaa yli 48 000 työntekijäämme noin 60 maassa viidellä mantereella laajalla asiantuntemuksella, monipuolisilla palveluilla ja intohimoisella sitoutumisella.

Vuonna 2015 – 90-vuotisjuhlavuotenamme – seisoimme uuden aikakauden kynnyksellä yrityksemme historiassa. Olemme suunnanneet perustajiemme lakisääteisen tehtävän seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi strategisiksi tavoitteiksi. Tiellä, töissä ja kotona – DEKRAn ammattitaitoiset asiantuntijat luovat lisää turvallisuutta kaikilla elämän keskeisillä osa-alueilla. Haluamme toteuttaa visiomme "Me olemme globaali kumppani turvalliselle ja kestävälle maailmalle" satavuotissyntymäpäiväämme mennessä.

Vision sisältö

Visio 2025 kuvaa toimintamalliamme ja sisältää viisi elementtiä:

 • Tulevaisuuden kuvamme "Elämme turvallisessa maailmassa" perustuu ihmisen turvallisuustarpeeseen ja edustaa haluamme olla johdonmukaisesti omistautuneita ihmisten turvallisuudelle.
 • Visiomme "Me olemme globaali kumppani turvalliselle ja kestävälle maailmalle" kuvaa kunnianhimoista tulevaisuuttamme.
 • Missiomme "Me varmistamme turvallisuuden" kuvaa rooliamme yhteiskunnassa.
 • Yritysperiaatteemme ovat strategisia suuntaviivoja, joihin yritys on suuntautunut.
 • Henkilöstöarvomme ovat kaikkien DEKRAn työntekijöiden päivittäisen käyttäytymisen suuntaviivat.

Liiketoiminta-alueet

Turvallisuus on kaikkien keskeinen tarve. Tiedämme, että onnettomuuksia voidaan välttää. Siksi keskitymme kolmeen keskeiseen elämänalueeseen: tien päällä, töissä ja kotona.

Missiomme

Missiomme on selkeästi määritelty: Varmistamme turvallisuuden, varmuuden ja kestävyyden vuorovaikutuksen avulla:

 • Teknologia ja laitteet
 • Standardit ja käytännöt
 • Ajattelutapa ja käyttäytyminen

Yritysperiaatteemme

Seitsemän yritysperiaatetta auttavat meitä toteuttamaan visiomme. Ne ovat:

 • Taloudellinen menestys
 • Kasvu
 • Asiakaslähtöisyys
 • Globalisaatio
 • Innovaatio
 • Integraatio
 • Ihmisiin keskittyminen

Työntekijöiden arvot

Henkilöstöarvomme toimivat kaikkien DEKRAn työntekijöiden päivittäisen käyttäytymisen suuntaviivoina. Niitä ovat mm:

 • Vastuu turvallisuudesta
 • Asiakaslähtöisyys
 • Yrittäjyys
 • Tiimihenki
 • Rehellisyys

Meistä tulee maailmanlaajuinen kumppani turvallisen, varman ja kestävän maailman luomiseksi

Bridge in sunset

DEKRA on toiminut turvallisuuden varmistajana perustamisvuodestaan 1925 lähtien. Turvallisuus on ihmisten perustarve, johon vastaa yli 45 000 työntekijäämme yli 60 maassa ja kaikissa maanosissa laajalla asiantuntemuksella, intohimoisella sitoutumisella ja monipuolisilla palveluilla.

Vuonna 2015 - 90-vuotisjuhlavuotenamme - seisoimme uuden aikakauden kynnyksellä yrityksemme historiassa. Olemme suunnanneet uudelleen perustajiemme lakisääteisen tehtävän seuraavan kymmenen vuoden strategiseksi visioksi. Tiellä, töissä ja kotona - DEKRAn ammattitaitoiset asiantuntijat luovat lisää turvallisuutta kaikilla elämän keskeisillä osa-alueilla. Satavuotissyntymäpäivään mennessä visiomme "globaali kumppani turvallisen, varman ja kestävän maailman puolesta" pitäisi toteutua.

Vision sisältö

Visio 2025 sisältää viisi elementtiä:

 • Tulevaisuuden kuvamme "Elämme turvallisessa maailmassa" perustuu ihmisen turvallisuuden tarpeeseen. Se kuvaa haluamme toimia johdonmukaisesti ja omistautuneesti ihmisten turvallisuuden eteen.
 • Visiomme ”Olemme turvallisen, varman ja kestävän maailman globaali kumppani” kuvaa tulevaisuuden tahtotilaamme.
 • Missiomme "Varmistamme turvallisuuden ja kestävyyden" kuvaa rooliamme yhteiskunnassa.
 • Yrityksemme toimintaperiaatteet ovat strategisia suuntaviivoja, joiden mukaan yrityksen toimintaa suunnataan.
 • Arvomme ohjaavat kaikkien DEKRAn työntekijöiden päivittäistä toimintaa.

Liiketoiminta-alueet

Turvallisuus on perustarve, joka ohjaa jokaisen toimintaa. Tiedämme, että onnettomuudet voidaan välttää. Siksi keskitymme kolmeen keskeiseen elämänalueeseen: tien päällä, töissä ja kotona.

Ihmisten piiri, joka pitää toisiaan kädestä kiinni

Missiomme

Missiomme on selkeä: Varmistamme turvallisuuden seuraavien tekijöiden yhteisvaikutuksella:

 • Teknologia ja laitteet
 • Standardit ja käytännöt
 • Ajattelutapa ja käyttäytyminen

Yrityksemme toimintaperiaatteet

Seitsemän toimintaperiaatetta auttavat meitä toteuttamaan visiomme. Ne ovat:

 • Taloudellinen menestys
 • Kasvu
 • Asiakaslähtöisyys
 • Globalisaatio
 • Innovaatio
 • Integraatio
 • Ihmisiin keskittyminen
 • Arvot

Arvomme ohjaavat kaikkien DEKRAn työntekijöiden päivittäistä toimintaa. Niitä ovat mm:

 • Vastuu turvallisuudesta
 • Asiakaslähtöisyys
 • Yrittäjähenkisyys
 • Tiimihenki
 • Rehellisyys

Lisätietoja on saatavilla Vision-esitteessämme.

Jaa sivu