EN 1090-2 vapaaehtoinen tuotesertifiointi

EN 1090-2 vapaaehtoinen tuotesertifiointi

Vapaaehtoinen tuotesertifiointi on tarkoitettu yrityksille, jotka tuottavat vain palvelua esimerkiksi CE-merkittävään tuotteeseen. Tällöin yritys ei omista tuotetta (eikä siten voi luonnollisesti myöskään kiinnittää tuotteeseen CE-merkintää).

Pintakäsittely

Vapaaehtoinen tuotesertifiointi voidaan tehdä esimerkiksi pintakäsittelyä (märkämaalaus tai sinkitys) tekeville yrityksille. Tällaisessa auditoinnissa otetaan huomioon standardin EN 1090-1 kohta 6.3 soveltuvin osin eli rakenteellisen suunnittelun prosessia tai kokoonpanoeritelmää ei tällöin arvioida.
EN 1090-1, kohdan 6.3 lisäksi arvioidaan EN 1090-2 (tai EN 1090-3, -4, -5, jotka ovat aika harvinaisia) kyseessä olevan prosessin vaatimuksien täyttyminen. Pintakäsittelyn osalta kyseeseen tulee EN 1090-2 kohta 10 ja siihen liittyvä Liite F.

Terminen leikkaus

Terminen leikkaus on yksi EN 1090-2 prosesseista. Huomioitavaa, että vapaaehtoinen tuotesertifiointi ei johda CE-merkintään, joten yritys, jolla on vapaaehtoinen tuotesertifiointi ei saa toimittaa EN 1090-1 standardin soveltamisalan mukaisia leikkeitä (CE-merkintä vaatimuksen kautta) suoraan työmaalle. CE-merkintään johtava sertifiointi on käytännössä samanlainen prosessi kuin vapaaehtoinen tuotesertifiointi, joten yritykset, jotka toimittavat CE-merkittäviä leikkeitä tuleekin sertifioida EN 1090-1 mukaisesti, ei EN 1090-2 mukaisesti.
EN 1090-2: Vapaaehtoinen tuotesertifiointi
Vapaaehtoinen tuotesertifiointi on tarkoitettu yrityksille, jotka tuottavat vain palvelua esimerkiksi CE-merkittävään tuotteeseen. Tällöin yritys ei omista tuotetta (eikä siten voi luonnollisesti myöskään kiinnittää tuotteeseen CE-merkintää).
EN 1090-2 sertifiointi
EN 1090-1: Kantavien metallirakenteiden suoritustason arviointi
DEKRAn sertifiointipalvelu tekee tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan (FPC) arvioinnin ja myöntää sertifikaatin tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuudesta.
EN 1090-1 sertifiointi
EN 13084-7: Vapaasti seisovien savupiippujen suoritustason arviointi
DEKRAn sertifiointipalvelu tekee tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan (FPC) arvioinnin ja myöntää sertifikaatin tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuudesta.
EN 13084-7 sertifiointi